ΦΩΤΟ-Πλήρωνε γίδι τις ασφαλιστικές εισφορές σου

Πλήρωνε για να βλέπεις στα νοσοκομεία αυτό:

"Η εξέταση NST (καρδιοτοκογράφημα) δεν καλύπτεται από τα ταμεία και πληρώνεται άμεσα. Εξαίρεση:
Μόνο Σύριοι πρόσφυγες"