Υπολογίστε το κούρεμα των οφειλών σας με τον εξωδικαστικό

Δείτε πόσο μπορείτε να κουρέψετε τις οφειλές σας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, με τον ειδικό ηλεκτρονικό οδηγό.Όλες τις οφειλές με μια δόση ρυθμίζει η διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού, η οποία δίνει στους πιστωτές μεγάλη ευελιξία για τις λύσεις που μπορούν να δεχθούν.

Μπορεί να γίνει κούρεμα οφειλής και διευθέτηση σε βάθος χρόνου ή και τα δύο μαζί, και ο μόνος περιορισμός που υπάρχει είναι για τις οφειλές προς το Δημόσιο, που μπορούν να κουρευτούν εκτός από τις παρακρατούμενες ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων, αλλά δεν μπορούν να εξοφληθούν σε περισσότερες από 120 δόσεις.

Μπορείτε να υπολογίσετε τη λύση για τις δικές σας οφειλές, συμπληρώνοντας τα δικά σας στοιχεία, κάνοντας κλικ εδώ.

Η βασική λογική του εξωδικαστικού, ακολουθεί τα εξής βήματα:

Θα υπολογίζεται η δυνατότητα αποπληρωμής ανάλογα με τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων (EBITDA) για τα επόμενα τρία χρόνια, με βάση τη μελέτη βιωσιμότητας ή την πρόβλεψη της εταιρείας.

Το σύνολο των κερδών θα είναι διαθέσιμο για αποπληρωμή των παλαιών οφειλών (αυτές που δημιουργήθηκαν μέχρι 31-12-2016).

Στις περιπτώσεις αυτοαπασχολούμενων, πριν υπολογιστεί το διαθέσιμο ποσό για αποπληρωμή των παλαιών οφειλών, θα αφαιρούνται οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης.

Εάν η δυνατότητα αποπληρωμής που προκύπτει από τα κέρδη ή το εισόδημα δεν αρκεί για να εξοφληθούν οι οφειλές, τότε θα αξιοποιούνται τα περιουσιακά στοιχεία για να μειώνεται το ύψος της οφειλής.

Εάν οι δόσεις αποπληρωμής και πάλι δεν επαρκούν για την εξόφληση των οφειλών, τότε αυτές θα διαγράφονται αναλόγως.

Δείτε ένα παράδειγμα για αυτοαπασχολούμενο με πρόβλεψη για εισόδημα 30.000 ευρώ και εύλογες δαπάνες διαβίωσης 20.369 ευρώ (δύο ενήλικες και δύο παιδιά)

Διαθέσιμο εισόδημα 30.000
Δαπάνες διαβίωσης 20.639
Οφειλές 151.200
Αριθμός δόσεων 120
Αξία περιουσίας 32.000
Δυνατότητα αποπληρωμής 73.547
Διαγραφή προσαυξήσεων 23.900
Έσοδα από εκποίηση περιουσιακών στοιχείων 32.000
Αναγκαίο κούρεμα 21.753

Υπολογίστε το παράδειγμα με τα δικά σας δεδομένα, κάνοντας κλικ εδώ

Δείτε ένα άλλο παράδειγμα, για επιχείρηση με πρόβλεψη για κέρδη 20.000 ευρώ (χωρίς εύλογες δαπάνες διαβίωσης)

Πρόβλεψη για Κέρδη/Διαθέσιμο εισόδημα 20.000
Δαπάνες διαβίωσης -
Οφειλές 151.200
Αριθμός δόσεων 120
Αξία περιουσίας 32.000
Δυνατότητα αποπληρωμής 157.136
Διαγραφή προσαυξήσεων 23.900
Έσοδα από εκποίηση περιουσιακών στοιχείων -
Αναγκαίο κούρεμα -

Υπολογίστε το παράδειγμα με τα δικά σας δεδομένα, κάνοντας κλικ εδώ
Υπολογίστε το κούρεμα των οφειλών σας με τον εξωδικαστικό Υπολογίστε το κούρεμα των οφειλών σας με τον εξωδικαστικό Reviewed by Dexi Extrem on 7/28/2017 02:02:00 π.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: