Την κάλυψη των εξόδων κατασκήνωσης των παιδιών των υπαλλήλων στις Περιφέρειες ζητά βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ

Μπορεί η χώρα να βρίσκεται βυθισμένη στην κρίση, ωστόσο οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ φροντίζουν ώστε η εκλογική τους πελατεία να είναι ικανοποιημένη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η τροπολογία που κατέθεσε στο νομοσχέδιο για τους ΟΤΑ (που εισάγεται αύριο στην Ολομέλεια) η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Αφροδίτη Θεοπεφτάτου με την οποία ζητά να καλύπτονται τα έξοδα κατασκήνωσης για τα παιδιά των υπαλλήλων των Περιφερειών.


«Η δυνατότητα κάλυψης μέρους των εξόδων για τα παιδιά των υπαλλήλων των Περιφερειών, αποτελεί σημαντικό βήμα προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα ελάχιστο επίπεδο παροχής υπηρεσιών ποιότητας ζωής και προστασίας της νεότητας», αναφέρει χαρακτηριστικά στην αιτιολογική έκθεση η κυρία Θεοπεφτάτου και συμπληρώνει: «Η ρύθμιση της δυνατότητας κάλυψης των κατασκηνωτικών εξόδων, από ιδίους πόρους των Περιφερειών θα δώσει λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα, θα διευκολύνει τους γονείς στην ανεμπόδιστη παροχή της εργασίας τους, θα βοηθήσει στην εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και  θα αμβλύνει τις διακρίσεις ανάμεσα στους υπαλλήλους των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης».

Αναλυτικά η τροπολογία

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) – Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας – Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις»

ΘΕΜΑ: Κάλυψη εξόδων κατασκήνωσης για τέκνα υπαλλήλων Περιφερειών.

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Είναι γνωστό ότι οι δεκατρείς  Περιφέρειες της χώρας, δημιουργήθηκαν θεσμικά με το ν. 3852/2010 και  αντικατέστησαν τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, αναλαμβάνοντας μάλιστα την πλειονότητα  των υποχρεώσεων, που αυτές είχαν.

Στις θεσμικές αλλαγές που επήλθαν με την δημιουργία του Β΄ βαθμού Αυτοδιοίκησης  περιλαμβάνονται εκείνες που αφορούν στο μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού, που υπηρετεί σε αυτές, αφού  υπάλληλοι των Περιφερειακών υπηρεσιών των υπουργείων  μεταφέρθηκαν με αυτοδίκαιες μετατάξεις στις Ν.Α. και στη συνέχεια στις Περιφέρειες.

Με τις συγκεκριμένες μετατάξεις οι υπάλληλοι έχασαν το δικαίωμα, που είχαν να χρησιμοποιούν τις κατασκηνώσεις των διαφόρων υπουργείων στα οποία  υπηρετούσαν, αντιμετωπίζοντας πολλαπλές οικογενειακές δυσκολίες  και προβλήματα.

Ταυτόχρονα μαζί με όλους τους νέους υπαλλήλους, που προσλήφθηκαν απευθείας στις Περιφέρειες της χώρας βρέθηκαν μπροστά στην αντικειμενική δυσκολία των Περιφερειών, να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες των οικογενειών τους αφού δεν υπήρχε πρόβλεψη με ανάλογη νομοθετική ρύθμιση για την κάλυψη των κατασκηνωτικών εξόδων των παιδιών τους.

Το πρόγραμμα «Καλλικράτης» δεν έδωσε τη δυνατότητα στις Περιφέρειες να ασκούν αυτοτελώς αρμοδιότητες στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης. Με εξαίρεση αρμοδιότητες που αφορούν στην προστασία της δημόσιας υγείας, η δυνατότητα εφαρμογής πολιτικών σε περιφερειακό επίπεδο στον τομέα των κοινωνικών δικαιωμάτων είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Η άσκηση κοινωνικής πολιτικής από την Περιφέρεια περιορίζεται, στην πράξη, κατά κύριο λόγο  στην καταβολή προνοιακών επιδομάτων.

Η δυνατότητα κάλυψης μέρους των εξόδων για τα παιδιά των υπαλλήλων των Περιφερειών, αποτελεί σημαντικό βήμα προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα ελάχιστο επίπεδο παροχής υπηρεσιών ποιότητας ζωής και προστασίας της νεότητας.

Η ρύθμιση της δυνατότητας κάλυψης των κατασκηνωτικών εξόδων, από ιδίους πόρους των Περιφερειών θα δώσει λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα, θα διευκολύνει τους γονείς στην ανεμπόδιστη παροχή της εργασίας τους, θα βοηθήσει στην εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και  θα αμβλύνει τις διακρίσεις ανάμεσα στους υπαλλήλους των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Πρόκειται για μια διάταξη που έχει προαιρετικό και όχι υποχρεωτικό χαρακτήρα,  και επιτρέπει, σε όσες Περιφέρειες το επιθυμούν και έχουν τη δυνατότητα, να εντάξουν στα έξοδα τους  από ιδίους πόρους, τη δαπάνη για την κάλυψη των κατασκηνωτικών εξόδων των υπαλλήλων τους χωρίς καμία επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Άρθρο…

Στο άρθρο 186 ΙΙ του τομέα αρμοδιοτήτων «Η. Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού»  του ν. 3852/2010, προστίθεται περίπτωση 23, ως εξής:

«23. Οι Περιφέρειες στο πλαίσιο των δαπανών κοινωνικής αντίληψης που εκτελούν, δύνανται να  καλύπτουν από ιδίους πόρους,  τις δαπάνες συμμετοχής των τέκνων του προσωπικού τους, ηλικίας 4 έως 16 ετών,   σε παιδικές κατασκηνώσεις, κατά τη θερινή περίοδο εκάστου έτους, και για χρονικό διάστημα έως δύο εβδομάδες. Το ημερήσιο τροφείο που θα καλύπτουν οι Περιφέρειες αντιστοιχεί σε αυτό που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 της 6199/267/27-3-2017  Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1030), και όπως κάθε φορά ισχύει, αναλογικώς εφαρμοζόμενης.  Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  καθορίζονται τυχόν άλλες λεπτομέρειες της διαδικασίας αυτής».

Αθήνα, 25 Ιουλίου 2017

Η προτείνουσα βουλευτής

Αφροδίτη Θεοπεφτάτου

http://www.liberal.gr/arthro/155223/politiki/2017/tin-kalupsi-ton-exodon-kataskinosis-ton-paidion-ton-upallilon-stis-perifereies-zita-bouleutis-tou-syriza.html
Την κάλυψη των εξόδων κατασκήνωσης των παιδιών των υπαλλήλων στις Περιφέρειες ζητά βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Την κάλυψη των εξόδων κατασκήνωσης των παιδιών των υπαλλήλων στις Περιφέρειες ζητά βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Reviewed by Dexi Extrem on 7/26/2017 12:59:00 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: