Δημόσιος κίνδυνος! Οδηγός κινείται στο αντίθετο ρεύμα και από τύχη σώζεται

Απίστευτος τύπος!