Header Ads

ΨΕΥΤΕΣ! Αυτά είναι τα 13 προαπαιτούμενα που καθυστερούν ενώ λένε ότι θέλουν γρήγορο κλείσιμο της Β' αξιολόγησης

Με τη χώρα να σέρνεται και την οικονομία να βυθίζεται στο τέλμα, η κυβέρνηση έχει ακόμη σε εκκρεμότητα 13 προαπαιτούμενα, από τα λεγόμενα “εύκολα” και πάντως εκείνα για τα οποία υπάρχει ήδη συμφωνία με τους δανειστές

Στο σκοτάδι βαδίζει η β' αξιολόγηση, καθώς η κυβέρνηση ενώ μιλά για τη δυνατότητα να κλείσει εντός ολίγων ημερών η διαπραγμάτευση και ότι απομένουν υποτίθεται “λεπτομέρειες” για να συμβεί αυτό, η ίδια καθυστερεί αδικαιολόγητα να εκπληρώσει σειρά προαπαιτούμενων δράσεων, που δεν ανήκουν καν στο “δύσκολο” κύκλο των συζητήσεων. Με τη χώρα να σέρνεται και την οικονομία να βυθίζεται στο τέλμα, λόγω των αλλεπάλληλων παρατάσεων στις διαπραγματεύσεις, η κυβέρνηση, είτε από ανικανότητα, είτε από υποκρισία και ιδεολογικές εμμονές έχει ακόμη σε εκκρεμότητα 13 προαπαιτούμενα, από τα λεγόμενα “εύκολα” και πάντως εκείνα για τα οποία υπάρχει ήδη συμφωνία με τους δανειστές. Πολλά από αυτά θεωρούνται από την τρόικα ιδιαιτέρως σημαντικά και είναι πιθανόν οι δανειστές να περιμένουν την υλοποίησή τους πριν βάλουν τη σφραγίδα ολοκλήρωσης της β' αξιολόγησης, η οποία εξαρτάται κυρίως βέβαια από την πορεία “καυτών' θεμάτων, όπως οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, οι ομαδικές απολύσεις, το μεσοπρόθεσμο για την περίοδο μετά το 2018 κ.α.

Εξ αντικειμένου όμως τα ζητήματα, που παρά τη συμφωνία παραμένουν εκκρεμή, ως προς την εφαρμογή τους, είναι ένα ακόμη αγκάθι στις σχέσεις της κυβέρνησης με τους δανειστές, διαμορφώνοντας καχυποψία και επιφυλακτικότητα για τις διαθέσεις της Αθήνας.

Αναλυτικά οι 13 μνημνονιακές δράσεις, που θα έπρεπε να έχουν υλοποιηθεί, αλλά με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης παραμένουν ανοιχτές, είναι οι εξής:

1. Τον Οκτώβριο θα έπρεπε να είχε νομοθετηθεί η μεταρρύθμιση στον τομέα προνοιακών επιδομάτων, με στόχο, σύμφωνα με το Μνημόνιο, να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των δαπανών κοινωνικής πρόνοιας, που υστερεί σήμερα σημαντικά σε σχέση με τον μέσο όρο της Ε.Ε. Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, τα απαιτούμενα 760 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης το 2017 θα βρεθούν από τα κονδύλια του κρατικού Προϋπολογισμού αλλά και από το πρόγραμμα αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης που έληξε στις 31/12/2016, χωρίς παρεμβάσεις στα υπάρχοντα προνοιακά επιδόματα. Το μόνο που έκανε η κυβέρνηση ήταν να θεσπίσει τον Εθνικό Μηχανισμό παρακολούθησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης.

2. Έως το τέλος ∆εκεμβρίου θα έπρεπε να είχαν εφαρμοστεί διά νόμου οι συστάσεις του Toolkit III του ΟΟΣΑ. Επιπλέον, πρέπει να λήξουν οι εκκρεμότητες του Ιουνίου από το 1ο πακέτο και του Σεπτεμβρίου από το 2ο πακέτο. Αναφορικά με την τρίτη εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ και τις συστάσεις αυτής, κάποιες πέρασαν με το πρόσφατο πολυνομοσχέδιο, ενώ αρκετές ακόμη απομένουν να γίνουν. Μεταξύ των μεταρρυθμίσεων που πρότεινε ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης που πέρασαν με το πρόσφατο πολυνομοσχέδιο είναι και οι αλλαγές στην αγορά των πετρελαιοειδών. Ωστόσο, δεν έχουν περάσει ακόμη οι αλλαγές που προτείνονται και αφορούν το ηλεκτρονικό εμπόριο, ενώ υπάρχουν και συστάσεις από τις δύο πρώτες εργαλειοθήκες που δεν έχουν λάβει σάρκα και οστά, όπως είναι η λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές. Για το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο επ’ ουδενί θέλει να αγγίξει η ελληνική κυβέρνηση και έχει αποτελέσει πεδίο μάχης μεταξύ της Ελλάδας και του ∆ΝΤ, αναμένεται η απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

3. Έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί η συνολική αναθεώρηση των επιδοτήσεων για τις εταιρείες συγκοινωνιών με επίκεντρο τον ΟΑΣΑ και τις θυγατρικές του επιχειρήσεις έως τον ∆εκέμβριο του 2016.

4. Μέχρι το μέσον Οκτωβρίου έπρεπε να είχαν οριστικοποιηθεί τα εκκρεμή θέματα του εσωτερικού κανονισμού που αφορούν το διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων.

5. Μέχρι τον Νοέμβριο θα έπρεπε το διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων να είχε διορίσει τα διοικητικά συμβούλια των θυγατρικών του. Σε θυγατρικές στις οποίες υπάρχουν ήδη δ.σ. (με την εξαίρεση του ΤΧΣ) θα έπρεπε να επανεξετάσει αυτά τα συμβούλια και να αντικαταστήσει εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη με βάση τις απαιτήσεις των εσωτερικών κανονισμών.

6. Μέχρι τον Δεκέμβριο θα έπρεπε να είχε γίνει η πλήρης μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων στο Υπερταμείο, αλλά και να συμφωνηθεί το καθεστώς σε συγκεκριμένες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων που θα πρέπει να προσδιοριστούν μαζί με την τεχνική βοήθεια των "θεσμών" (σ.σ.: ζητείται από ελληνικής πλευράς να εξαιρεθεί η μεταβίβαση συγκεκριμένων ∆ΕΚΟ, όπως η ΕΑΣ και η ΕΑΒ).

7. Θα έπρεπε να είχε υιοθετηθεί το Προεδρικό ∆ιάταγμα που να καθορίζει το σύστημα για το ηλεκτρονικό μητρώο προ- κειμένου να γίνονται δημοπρασίες (κυρίως ακινήτων) μέσω ∆ιαδικτύου (∆εκέμβριος 2016).

8. Θέσπιση της νομοθεσίας για την ενίσχυση της θεσμικής, οικονομικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, καθώς και άλλων ανεξάρτητων Αρχών έως τον ∆εκέμβριο του 2016 (σ.σ.: έχει συσταθεί επιτροπή, το έργο της οποίας δεν έχει ολοκληρωθεί).

9. Έως το τέλος Οκτωβρίου θα έπρεπε να είχε τροποποιηθεί το εταιρικό δίκαιο περί αφερεγγυότητας. Το πακέτο παρεμβάσεων αναφορικά με τον πτωχευτικό κώδικά έχει γίνει νόμος του κράτους (τέλη Δεκεμβρίου). Οι παρεμβάσεις αναφορικά με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, δηλαδή με τη νομοθέτηση του εξωδικαστικού μηχανισμού παραμένουν ακόμη στον αέρα. Το νομοσχέδιο, με βάση και τις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών, ήταν να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή στις αρχές του περασμένου φθινοπώρου, αλλά δεν υπάρχει τελικό κείμενο, καθώς το συγκεκριμένο θέμα παραμένει ένα από τα ανοιχτά μέτωπα της διαπραγμάτευσης.

10. Ολοκλήρωση των παρεμβάσεων για την ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Έχουν περάσει νομοθετικά οι τροποποιήσεις για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της. Σε εξέλιξη βρίσκεται η ενίσχυση του στελεχιακού δυναμικού (έχουν βγει οι προκηρύξεις).

11. Η μεταρρύθμιση της φορολογικής πολιτικής και η απλοποίηση της φορολογίας εισοδήματος, αλλά και των διατάξεων αναφορικά με τα καθεστώτα συλλογικών επενδύσεων και τη φορολόγηση υπεράκτιων επιχειρήσεων, και η πλήρης ενεργοποίηση και λειτουργικότητα της Αρχής Εσόδων (έχει προθεσμία έως τον Ιανουάριο και εκκρεμεί το θέμα των υπεράκτιων επιχειρήσεων).

12. Πανελλαδική εφαρμογή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης από τον Ιανουάριο του 2017. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα αυτό επιχειρείται να ανοίξει στο β' δεκαπενθήμερο του τρέχοντος μηνός.

13. Αλλαγή στον Εργασιακό Κώδικα μέσω της απλοποίησης των διατάξεών του τον Μάρτιο του 2017. Δεν έχει γίνει πρόοδος.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Εικόνες θέματος από Dizzo. Από το Blogger.