ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ! Οι δικαστές αποφάσισαν πως δεν υπόκεινται σε εισφορά αλληλεγγύης τα αναδρομικά... των δικαστών

Δεν υπόκειται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης (νόμος 3986/2011) η 4η δόση των αναδρομικών της έκτακτης παροχής των δικαστών και των εισαγγελέων, αποφάνθηκε το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Ειδικότερα, το Β΄ Τμήμα του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου με την υπ΄ αριθμ. 295/2017 απόφαση της αυξημένης 7μελούς σύνθεσης, δικαίωσε δικαστή στον οποίο η Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου είχε επιβάλλει ειδική εισφορά αλληλεγγύης στο ποσό των 46.022 ευρώ που είχε λάβει και αντιπροσώπευε την 4η δόση των αναδρομικών της έκτατης παροχής που είχαν λάβει όλοι οι δικαστές, οι εισαγγελείς και τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με το νόμο 3620/2007.

Να διευκρινιστεί ότι η απόφαση που εκδόθηκε είναι υπέρ του νόμου, δηλαδή δεν έχει έννομο αποτέλεσμα, αλλά έχει νομολογιακό χαρακτήρα και καταλαμβάνει την επόμενη 5η δόση. Έτσι, ο δικαστής δικαιώθηκε μεν από το ΣτΕ, αλλά δεν θα του επιστραφεί το ποσό της εισφοράς αλληλεγγύης που κατάβαλε.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν ότι η επίμαχη έκτακτη παροχή, η οποία προβλέφθηκε να εξοφληθεί σε πέντε δόσεις, έχει τον χαρακτήρα αναδρομικών αποδοχών των δικαστικών λειτουργών από την άσκηση του λειτουργήματός τους και αυτό ανεξάρτητα από το πότε εισπράττεται η κάθε δόση, ανάγεται πάντως στο χρονικό διάστημα από 1.1.2003-31.12.2007.

Συνεπώς, συνεχίζει η απόφαση του ΣτΕ, «ανεξαρτήτως του χρόνου κατά τον οποίο εισπράχθηκε, δεν πρόκειται για εισόδημα που προέκυψε, κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011, κατά το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) και δεν μπορεί να αποτελέσει κριτήριο και βάση επιβολής της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που προβλέπεται από αυτήν».

Κατόπιν αυτών αναιρέθηκε υπέρ του νόμου η υπ΄ αριθμ. 1138/2016 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.

Παναγιώτης Τσιμπούκης
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ