Οι διαφημιστές του Μαξίμου


[Μπουκωμένη στη διαφήμιση η νέα φυλλάδα του Λιβάνη...]

Στέλεχος του Μαξίμου, έχει αναλάβει εργολαβικά, την ενίσχυση με κρατική διαφήμιση νεοεκδιδόμενης Κυριακάτικης εφημερίδας.


Δεν εξηγείται διαφορετικά, τα φορτικά τηλέφωνα τα οποία κάνει σε διοικητές των ΔΕΚΟ και τα οποία, όπως βλέπω, αποδίδουν καρπούς.

http://www.lykavitos.gr/archives/466114