Η Τράπεζα της Ελλάδας «φακελώνει» τους μεγάλους οφειλέτες

Νέες οδηγίες έστειλε η ΤτΕ, προκειμένου να καταγραφούν πόσοι έχουν εκκρεμότητες άνω του 1 εκατ. ευρώ, τι είδους οφειλές είναι αυτές, πότε δημιουργήθηκαν, με τι εξασφαλίσεις, ποιο είναι το οικονομικό τους προφίλ, με στόχο να διαπιστωθεί και ποια είναι η εισπραξιμότητα αυτών των χρεών.


Τις σχετικές πληροφορίες πρέπει να αποστείλουν οι τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, οι εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, οι εταιρείες παροχής πιστώσεων, τα ιδρύματα πληρωμών, τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (Ε.Δ.Α.Δ.Π.), με έδρα στην Ελλάδα, καθώς, επίσης, τα υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων και τα υποκαταστήματα των ανωτέρω χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, με έδρα εκτός Ελλάδας (εντός ή εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) τα οποία λειτουργούν στην Ελλάδα. Τι «μετράει» σε αυτά τα χρέη; Πολύ απλά οι πάσης φύσεως χορηγήσεις ήτοι:

• οι οφειλές μέσω πιστωτικών καρτών
• οι δεδουλευμένοι τόκοι του τμήματος των δανείων που βρίσκονται σε καθυστέρηση
• οι υποχρεώσεις που απορρέουν από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης για όλη τη διάρκεια της σύμβασης
• οι εκδόσεις ομολογιακών δανείων υπέρ του οφειλέτη και άλλα ανοίγματα σε χρεωστικούς τίτλους
• τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα με αντισυμβαλλόμενο το  ίδιο νομικό ή φυσικό πρόσωπο
• οι εκδοθείσες εγγυητικές επιστολές σε ισχύ προς το  ίδιο νομικό ή φυσικό  πρόσωπο
• τα εκτός ισολογισμού στοιχεία υποχρεώσεων, εκτός από τους  πληροφοριακούς λογαριασμούς.

Ιδιαίτερη ανάλυση πρέπει να γίνεται στις εξασφαλίσεις έναντι των οφειλών αυτών και συγκεκριμένα η αξία τους με μετρητά και ισοδύναμα μετρητών, η εξασφάλιση από εγγεγραμμένα βάρη σε Οικιστικά Ακίνητα, η εξασφάλιση από εγγεγραμμένα βάρη σε Εμπορικά Ακίνητα, Βιομηχανοστάσια και Λοιπά Ακίνητα, η εξασφάλιση με Εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και όλες οι υπόλοιπες εξασφαλίσεις, πλην των εγγυήσεων φυσικών και νομικών προσώπων.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ
iefimerida.gr
Η Τράπεζα της Ελλάδας «φακελώνει» τους μεγάλους οφειλέτες Η Τράπεζα της Ελλάδας «φακελώνει» τους μεγάλους οφειλέτες Reviewed by Dexi Extrem on 00:38 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: