Στον εισαγγελέα παραπέμπουν το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο για τη διερεύνηση τυχόν αξιόποινων πράξεων, σχετικά με τις επιδείξεις με δελφίνια, οι ...
Σε κεντρικό ζήτημα της τρίτης αξιολόγησης έχει αναδειχθεί το θέμα των πλειστηριασμών και της υιοθέτησης των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών με...