Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018

ΒΙΝΤΕΟ-Είναι διμερές το θέμα αλλά και δεν είναι
Άχρηστοι! Ένα μήνα μας έλεγαν ότι το θέμα των δύο στρατιωτικών δεν είναι διμερές και σήμερα λένε το ανάποδο.https://twitter.com/omadaalithias