01 Οκτωβρίου 2010

Ο αγώνας τώρα δικαιώνεται: Άλλα 10 λεπτά τη μέρα χαρίζει το κοινωνικό ΠΑΣΟΚ σε άνεργους, χαμηλόμισθους και τιμημένα γηρατειά... προ αυξήσεων εννοείται...γιατί μετά τις αυξήσεις μάλλον θα πρέπει να βάζουν απ' την τσέπη τους καμιά 50 λεπτά τη μέρα...

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά:

Από σήμερα άνεργοι, χαμηλόμισθοι, ΑΜΕΑ και πολύτεκνοι μπορούν να αρχίσουν να υποβάλουν αιτήσεις για υπαγωγή στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας που είναι 10 - 20 % φθηνότερο από το ισχύον οικιακό τιμολόγιο της ΔΕΗ.

Μια οικογένεια δηλ με χαμηλό λογαριασμό ΔΕΗ πχ. 120 Ευρώ που πληρώνει περίπου 60 ευρώ για ρεύμα (η έκπτωση είναι μόνο για το ρεύμα) θα έχει έκπτωση 6 ευρώ...

6 ευρώ... το δίμηνο εννοείται
μην είμαστε και φαταούλες
και να ευλογάμε τον Πάγκαλο που συνεχίζει να μοιράζεται μαζί μας τα λεφτά

Έκπωση 6 ευρώ το δίμηνο ή
10 λεπτά τη μέρα
αυτό είναι το κοινωνικό ΠΑΣΟΚ που θέλει τη ΔΕΗ κρατική για να ασκεί κοινωνική πολιτική.


Βέβαια το καλύτερο ακολουθεί και είναι οι αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ που έρχονται:

Εντός των ημερών αναμένεται να λήξει η εκκρεμότητα που αφορά την αναδιάρθρωση (ΣΣ. Αναδιάρθρωση= Για το ΠΑΣΟΚ είναι συνώνυμο της αύξησης) των τιμολογίων της ΔΕΗ, με την υποβολή της σχετικής εισήγησης από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ). Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, η ΡΑΕ θα εισηγηθεί μικρότερες αυξήσεις από αυτές που ζητά η ΔΕΗ για ορισμένες κατηγορίες καταναλωτών και μειώσεις σε τιμολόγια που υπερβαίνουν κατά πολύ το κόστος παραγωγής.

Βέβαια η Μπιρμπίλη με σημερινή ανακοίνωση του Υπουργείου μας πληροφορεί μόνο για τα 10 λεπτά έκπτωση... η αύξηση θα έρθει ταχυδρομικά...

Στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο μπορούν να ενταχθούν:
-Όσοι έχουν οικογενειακό εισόδημα μικρότερο του ατομικού αφορολόγητου ορίου μισθωτών - συνταξιούχων και όσοι είναι γονείς τριών τέκνων και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους είναι μικρότερο από το ατομικό αφορολόγητο όριο της κατηγορίας αυτής. Το κοινωνικό τιμολόγιο που λαμβάνουν αντιστοιχεί σε έκπτωση 10% επί του σημερινού οικιακού τιμολογίου.
- Άνεργοι (για διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών, την 30η Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους) με οικογενειακό εισόδημα μικρότερο του ατομικού αφορολόγητου ορίου μισθωτών - συνταξιούχων που δεν συμπεριλαμβάνει το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες του ανέργου. Η έκπτωση για αυτήν την κατηγορία είναι 20 %.
-Άτομα με αναπηρία πάνω από 67% ή τους βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αναπηρία πάνω από 67%, με οικογενειακό εισόδημα μικρότερο του ατομικού αφορολόγητου ορίου. Και σε αυτή την περίπτωση η έκπτωση είναι 20% επί του οικιακού τιμολογίου.

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο εφαρμόζεται αποκλειστικά για την κατανάλωση της κύριας κατοικίας. Η ένταξη σε αυτό γίνεται για ένα ημερολογιακό έτος.

Η υποβολή της αίτησης γίνεται είτε από την ιστοσελίδα της ΔΕΗ (www.dei.gr), είτε τηλεφωνικά στο 210 9298000. Από 18/10/2010 η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και στα ΚΕΠ.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

Για υποβολή στην ιστοσελίδα ή τηλεφωνικά
- Λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος (απαιτείται η δεύτερη σελίδα που αφορά τα δημοτικά τέλη κλπ) με ημερομηνία έκδοσης οπωσδήποτε μεταγενέστερη της 27/9/2010.
- ΑΦΜ του αιτούντος και του/της συζύγου.
- Αριθμός αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Για υποβολή στα ΚΕΠ Τα παραπάνω και επιπλέον:
- Ταυτότητα δικαιούχου ή, αν υποβληθεί η αίτηση από τρίτο πρόσωπο, ταυτότητα του τρίτου και εξουσιοδότηση ή υπεύθυνη δήλωση ότι εκπροσωπεί τον δικαιούχο.

Περισσότερες πληροφορίες για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο μπορείτε να λάβετε:
- Στο τηλεφωνικό κέντρο 210 - 9797400 του ΥΠΕΚΑ
- Στο τηλεφωνικό κέντρο 210 - 9298000 της ΔΕΗ.
- Στα καταστήματα των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας
- Στα ΚΕΠ μετά τις 18/10/2010
- Στην ιστοσελίδα http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=575 του ΥΠΕΚΑ
- Στην ιστοσελίδα www.dei.gr της ΔΕΗ.