13 Αυγούστου 2022

Γεραπετρίτης για παρακολουθήσεις: Νόμιμη η άρση απορρρήτου για Ανδρουλάκη -Η ΕΥΠ δεν έχει παράνομα λογισμικά


Το πολιτικό προσωπικό να στηρίξει προτάσεις για τη βελτίωση δομών και διαδικασιών, τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, σε άρθρο του για τις παρακολουθήσεις.

«Δεν πρόκειται απλά για μια δύσκολη εξίσωση. Είναι μια μάχη να συναιρεθεί η τεχνολογία με τη δημοκρατία και η εθνική ασφάλεια με το κράτος δικαίου», γράφει στην «Καθημερινή» για τις παρακολουθήσεις ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης.

Και προτείνει, το πολιτικό προσωπικό της χώρας «με θάρρος και διάθεση αυτοκριτικής να διαγνώσει τις υφιστάμενες παθολογίες και τα αίτιά τους και να στηρίξει δημιουργικές προτάσεις για τη βελτίωση δομών και διαδικασιών».

Διάκριση μεταξύ νόμιμης άρσης απορρήτου και παρακολούθησης
Ξεκινώντας από τα δεδομένα, «πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνει η διάκριση μεταξύ νόμιμης άρσης απορρήτου επικοινωνιών και παράνομων παρακολουθήσεων. Η νόμιμη άρση απορρήτου συντελείται ιδίως από την ΕΥΠ και την Ελληνική Αστυνομία για λόγους εθνικής ασφάλειας, όπως για την περίπτωση που συζητούμε, ή για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων. Οι παράνομες παρακολουθήσεις γίνονται με παράνομα λογισμικά τα οποία μπορεί να διαθέτουν κράτη, κατεξοχήν ανελεύθερα ή ολοκληρωτικά, ή μη κρατικοί φορείς και ιδιώτες», σημειώνει και εξειδικεύει στη συνέχεια του άρθρου:

«Σχετικά με τη νόμιμη άρση του απορρήτου, υφίσταται ήδη στην Ελλάδα ένα ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο είναι αυστηρότερο του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Η άρση διενεργείται μόνο με την έγκριση εισαγγελικής αρχής και κοινοποιείται στην Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.), συνταγματική αρχή με υψηλές εγγυήσεις αμεροληψίας, η οποία υποβάλλει ετήσια σχετική έκθεση στη Βουλή. Το περιεχόμενο της επικοινωνίας, εφόσον δεν προκύψει λόγος, καταστρέφεται και το υποκείμενο της άρσης μπορεί να ενημερώνεται εκ των υστέρων, όταν η άρση έγινε για τη διακρίβωση εγκλημάτων, αλλά όχι για λόγους εθνικής ασφάλειας. Ο νόμος δεν διακρίνει κατηγορίες πολιτών που είναι απόλυτα προστατευμένες από την άρση απορρήτου όταν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις».

Να αξιολογηθούν οι παθολογίες λέει ο Γεραπετρίτης
Εστιάζοντας αμέσως μετά στα πρόσφατα γεγονότα, αυτά ανέδειξαν, όπως γράφει, «ορισμένες διαχρονικές παθολογίες που θα πρέπει να αξιολογηθούν. Αυτό αφορά ιδίως την έλλειψη επαρκών φίλτρων πριν την άρση του απορρήτου, ώστε να ελέγχεται περαιτέρω κατ' ουσίαν αν οι λόγοι που επικαλείται η δημόσια αρχή δικαιολογούν την άρση του απορρήτου και την περιορισμένη λογοδοσία».

Ο υπουργός Επικρατείας επικαλείται, όμως, και την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 9ης Αυγούστου 2022, η οποία «καθιέρωσε για πρώτη φορά ακρόαση του Διοικητή της Ε.Υ.Π. από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας πριν την ανάληψη των καθηκόντων του και επανέφερε την υποχρέωση έγκρισης της άρσης του απορρήτου και από δεύτερο εισαγγελικό λειτουργό, πρόβλεψη η οποία είχε καταργηθεί νομοθετικά το 2018. Παραμένουν βεβαίως και άλλες δυνατότητες συστημικών παρεμβάσεων, όπως η περαιτέρω αυστηροποίηση της διαδικασίας άρσης του απορρήτου για ειδικές κατηγορίες πολιτών, ειδικά δε για την Ε.Υ.Π. η υιοθέτηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου, η καθιέρωση τυποποιημένης διαδικασίας υποδοχής, αξιολόγησης και διαχείρισης πληροφοριών βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, η εκπόνηση κωδίκων δεοντολογίας για τα στελέχη, η αναθεώρηση και επικαιροποίηση του πειθαρχικού δικαίου, η ανάπτυξη ειδικού συστήματος αξιολόγησης στελεχών, η οργανωτική ανασυγκρότηση της υπηρεσίας και η εκπόνηση ενός συστήματος λογοδοσίας».

Ωστόσο, «οι παρεμβάσεις δεν πρέπει να φτάνουν σε μια υπέρμετρη γραφειοκρατία και διατρητότητα που θα κλονίσουν την επιχειρησιακή ικανότητα της υπηρεσίας, ούτε θα πρέπει να τεθούν διαδικασίες ευθύνης που θα οδηγήσουν τα στελέχη της Ε.Υ.Π. και τους δικαστικούς λειτουργούς να αποθαρρύνονται από την έγκαιρη λήψη των αναγκαίων αποφάσεων», διευκρινίζει εξ άλλου και συνεχίζει: «Χωρίς εκπτώσεις στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών αλλά και με το βλέμμα στην προστασία της εθνικής ασφάλειας, την οποία το ίδιο το Σύνταγμα σε 4 διαφορετικά άρθρα αναγορεύει σε μείζον αγαθό της πολιτείας. Εθνική ασφάλεια η οποία δοκιμάζεται από κλιμακούμενες έξωθεν επιβουλές».

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας ελλοχεύει και κινδύνους
Εν συνεχεία και «σχετικά με τις παράνομες παρακολουθήσεις από διάφορα λογισμικά τα οποία κυκλοφορούν στις αγορές, η κυβέρνηση έχει με έμφαση τονίσει ότι δεν έχει προμηθευτεί τέτοια μέσα», διαβεβαιώνει. Κάτι που, συμπληρώνει, «επιβεβαιώνεται πέρα από κάθε αμφιβολία από έκθεση ελέγχου του Ιουλίου 2022 της ανεξάρτητης Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η οποία στηρίχθηκε σε επιτόπια έρευνα της Αρχής τόσο σε δημόσιες αρχές όσο και στις εταιρείες προμήθειας των σχετικών λογισμικών, εξαντλώντας μάλιστα την έρευνα και στις προβλεπόμενες από τον νόμο απόρρητες δαπάνες».

Όμως, «δυστυχώς, το ταχύτατα κλιμακούμενο πρόβλημα των παράνομων λογισμικών παρακολούθησης συνδέεται με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και ανακύπτει με οξύτητα παντού, δεδομένου ότι τα λογισμικά αυτά φαίνεται να είναι πιο εξελιγμένα από τα νόμιμα μέσα παρακολούθησης που διαθέτουν κρατικές δομές διεθνώς», αναγνωρίζει ο Γ. Γεραπετρίτης, που προσθέτει: «Το ζήτημα απασχολεί έντονα την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλες τις χώρες, όμως πουθενά δεν έχει βρεθεί τρόπος αναχαίτισης - είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα της Ισπανίας, όπου υπήρξε συνομολόγηση της αδυναμίας να εντοπιστεί η πηγή της παράνομης παρακολούθησης του ίδιου του Πρωθυπουργού. Στην Ελλάδα, οι παράνομες αυτές παρεμβάσεις στο απόρρητο των επικοινωνιών ερευνώνται σήμερα από την Εισαγγελία και την Α.Δ.Α.Ε.».

Συμπερασματικώς, «δεν πρόκειται απλά για μια δύσκολη εξίσωση. Είναι μια μάχη να συναιρεθεί η τεχνολογία με τη δημοκρατία και η εθνική ασφάλεια με το κράτος δικαίου. Στη μάχη αυτή δεν χωρούν πολιτικοί καιροσκοπισμοί. Αυτό που έχει σήμερα υποχρέωση το πολιτικό προσωπικό είναι με θάρρος και διάθεση αυτοκριτικής να διαγνώσει τις υφιστάμενες παθολογίες και τα αίτιά τους και να στηρίξει δημιουργικές προτάσεις για τη βελτίωση δομών και διαδικασιών. Διαφορετικά, από τη συζήτηση αυτή κινδυνεύουμε να βγούμε όλοι χαμένοι - και πάνω απ' όλα η χώρα».

🤣🤦‍♂️Βόλος: «Θερμόαιμη» 52χρονη Ουκρανή έσπασε στο ξύλο τον 73χρονο σύντροφό της -Χτύπησε και αστυνομικούς


Ένας 73χρονος στον Βόλο κατήγγειλε πως η 52χρονη σύντροφός του τον ξυλοκόπησε. Η γυναίκα συνελήφθη από την αστυνομία και, μάλιστα, επενέβησαν πέντε αστυνομικοί για να καταφέρουν να την ακινητοποιήσουν.

Ειδικότερα, η 52χρονη συνελήφθη μετά τη μήνυση που υπέβαλε ο σύντροφός της και για να ηρεμήσει χρειάστηκε να επέμβουν τέσσερις άνδρες και μία γυναίκα της ΕΛ.ΑΣ., καθώς η γυναίκα φέρεται να ήταν εκτός εαυτού και να κλώτσησε και τους αστυνομικούς, όπως μεταδίδει το e-thessalia.gr.

Της ζήτησε να φύγει από το σπίτι
Ο 73χρονος φέρεται να της ζήτησε να αποχωρήσει από το σπίτι του και εκείνη μόλις το άκουσε αυτό, φαίνεται πως έγινε έξω φρενών. Άρχισε να φωνάζει και να κατηγορείται ότι χτύπησε με τον αγκώνα του χεριού της τον συνταξιούχο στον θώρακα και τον κλώτσησε στα γεννητικά του όργανα.

Επίσης, κατηγορείται ότι τον κλείδωσε στο δωμάτιο, για να μην μπορεί να φύγει και τον απείλησε πως θα τον σκοτώσει.

Την Παρασκευή η 52χρονη οδηγήθηκε στον εισαγγελέα υπηρεσίας Πρωτοδικών Βόλου, που της άσκησε δίωξη για ενδοοικογενειακή απλή σωματική βλάβη, ενδοοικογενειακή απειλή και ενδοοικογενειακή βία και την οδήγησε στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο.

Τι ισχυρίστηκε στην απολογία της
Απολογούμενη φέρεται να υποστήριξε, μεταξύ άλλων, πως ο 73χρονος είναι «τρυφερός άνδρας», ενώ για τον εαυτό της φέρεται να είπε πως «κάποιες φορές είναι επιθετική και κάποιες τρυφερή».

Παράλληλα, όπως γράφει πάντα το ίδιο μέσο, η 52χρονη φέρεται να ζήτησε επίμονα από τον 73χρονο 20.000 ευρώ και εκείνος της έδωσε 1.000, προκειμένου να εκδώσει εισιτήριο, για να φύγει.

Επίσης στην απολογία της φέρεται να αρνήθηκε ότι χτύπησε τον σύντροφό της, με τον οποίο συζούν και φέρεται να υποστήριξε ότι αυτός τη χτύπησε και αυτή προσπάθησε να αμυνθεί.

Το δικαστήριο, ωστόσο, την έκρινε ένοχη και της επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών, με τριετή αναστολή και έφεση, που άσκησε η καταδικασθείσα.

Χτίζεται το Τείχος του Βερολίνου: 7 αποδράσεις από το Ανατολικό Μπλοκ που έμειναν στην Ιστορία


Ήταν μια μέρα σαν σήμερα, όταν άρχισαν εργάτες να σηκώνουν κομμάτι - κομμάτι το Τείχος του Βερολίνου. Να θυμηθούμε 7 αποδράσεις από το Ανατολικό Μπλοκ της πόλης της Γερμανίας που έμειναν στην Ιστορία.

Μέχρι το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, σχεδόν όλες οι μεγάλες πόλεις της Γερμανίας είχαν γίνει ερείπια και πόνος.

Κι όταν έπαψαν να ακούγονται οι εκρήξεις των βομβών, τ’ αεροπλάνα και οι κραυγές του θανάτου, η υπόκωφη σιωπή του Ψυχρού Πολέμου απλώθηκε στον κόσμο ολόκληρο.

Και τότε η Σοβιετική Ένωση άρχισε να χτίζει την αυτοκρατορία της, περιτειχισμένη από την εσωστρέφεια, με κατοίκους τρομαγμένους, κυβερνήσεις μαριονέτες, παρακολουθήσεις, χαφιεδισμούς, αστυνομοκρατούμενες πόλεις και θάνατο, θάνατο που ξέσπαγε σαν τις καταιγίδες. Και όχι μόνο στην Ανατολική Γερμανία αλλά και σε ολόκληρη τη σφαίρα επιρροής της ΕΣΣΔ.


Το Τείχος του Βερολίνου αρχίζει να χτίζεται. /copyright Ap Photos

Η ζωή στη Δύση, η οποία είχε αρχίσει να ανθίζει στα τέλη της δεκαετίας του ‘50 έκλεινε το μάτι κι έγνεφε προκλητικά στους καταπιεσμένους Ανατολικούς.

Ο τελευταίος να κλείσει τα φώτα...

Μέχρι το 1961, η Ανατολική Γερμανία βίωνε κύματα μαζικής μετανάστευσης. Εκείνο το καλοκαίρι, έφευγαν σχεδόν 2.500 άτομα την ημέρα. Ένα αστείο έλεγε: «Ο τελευταίος να κλείσει τα φώτα της πόλης…».

Και τότε οι Σοβιετικοί βρήκαν μια κάποια λύση: άρχισαν να χτίζουν ένα τείχος, που δεν «έκοβε» απλώς το Βερολίνο στη μέση, αλλά το τύλιγε σαν θηλιά εκατοντάδων χιλιομέτρων.

Αν όπως λέει ο αστικός μύθος (καμιά σχέση με την αλήθεια…) το Σινικό Τείχος είναι το μοναδικό ορατό ανθρώπινο κατασκεύασμα από το Διάστημα, το Τείχος του Βερολίνου ήταν το μοναδικό ορατό ανθρώπινο κατασκεύασμα – έμβλημα της απόλυτης καταπίεσης, σε ολόκληρη τη Γη!

Τις πρώτες μέρες μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του, άνθρωποι πηδούσαν από κτίρια που βρίσκονταν κατά μήκος του τείχους σπάζοντας πόδια και χέρια…

Μετά, οι Αρχές έχτισαν και τα παράθυρα των κτιρίων, έδιωξαν τους ενοίκους και πολλά τα κατεδάφισαν.

Τελικά, το Τείχος του Αίσχους - όπως το ονόμασαν οι Δυτικοί - έγινε σχεδόν απροσπέλαστο, αφού ήταν ενισχυμένο με ναρκοπέδια, με παγίδες· επιτηρείτο από αστυνομικούς σκύλους, από περιπολίες στρατού και αστυνομίας, οπλισμένων με πολυβόλα, δακρυγόνα και το «έδεναν» χιλιάδες χιλιόμετρα συρματοπλέγματος.

Ο ποταμός Spree που διασχίζει το Βερολίνο ήταν ένα φυσικό εμπόδιο για όσους ήθελαν να περάσουν στην αντίπερα όχθη, αλλά πολλοί δεν δίσταζαν να προσπαθήσουν. Ατσάλινο πλέγμα και βάρκες της αστυνομίας τους περίμεναν στο νερό. Στα 28 χρόνια που το Τείχος έκοψε σαν μαχαίρι στη μέση το Βερολίνο, σχεδόν 150 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, προσπαθώντας να πετάξουν στον ουρανό της ελευθερίας. Κάποιοι μιλούν για πολύ περισσότερους. Οι Αρχές της Ανατολικής Γερμανίας είχαν εντολή πρώτα να πυροβολούν και μετά… να κάνουν ερωτήσεις.

Διαβάστε επτά από τους πιο εφευρετικούς τρόπους που χρησιμοποιούσαν οι σκλαβωμένοι Ανατολικογερμανοί για να δραπετεύσουν στη Δύση:


1. Ο ακροβάτης που ξαναγύρισε

Ο Χορστ Κλάιν ήταν ακροβάτης τσίρκου που επινόησε έναν απλό αλλά έξυπνο τρόπο για περάσει από το Ανατολικό στο Δυτικό Βερολίνο. Το 1963 ο Κλάιν επιχείρησε - και το κατάφερε - ένα τόλμημα που καθόριζε τη ζωή του: Χρησιμοποίησε ένα παλιό καλώδιο ρεύματος υψηλής τάσης που περνούσε ακριβώς πάνω από τα κεφάλια των συνοριοφυλάκων. Ανέβηκε σε μια κολόνα που βρισκόταν σε αχρηστία, τύλιξε τα πόδια γύρω από το καλώδιο, στα οποία είχε περάσει ένα στρώμα λίπους και τράβηξε το σώμα του με τα χέρια του, όπως κάνουν οι κομάντος. Πέρασε ήσυχα κι αθόρυβα πάνω από τα κεφάλια των ανδρών της Λαϊκής Αστυνομίας. Η απόδραση του Κλάιν απείχε ελάχιστα από το τέλειο: έπεσε από το καλώδιο και υπέστη κάποιους μικροτραυματισμούς, αλλά είχε πέσει στη Δυτική Γερμανία.

Για την Ιστορία να πούμε ότι, ο Χορστ Κλάιν λίγους μήνες μετά τη φυγή του στη Δύση, επέστρεψε στο Ανατολικό Βερολίνο με την προτροπή της συζύγου του· συνελήφθη και καταδικάστηκε σε 30 μήνες καταναγκαστικά έργα! Η γυναίκα του; Τον χώρισε! Ας πρόσεχε…


Ο Χάιντς Μάιξνερ δείχνει πως διέφυγαν αυτός, η μητέρα του και η αρραβωνιαστικιά του

2. Ο Τζέιμς Μποντ οδηγούσε κάμπριο...

Ο αυστριακός τορναδόρος Χάιντς Μάιξνερ ήθελε να βγάλει την ηλικιωμένη μητέρα του και την αρραβωνιαστικιά του από το Ανατολικό Βερολίνο. Επισκεπτόμενος νόμιμα την πόλη, οδηγούσε ένα αυτοκίνητο που δεν το έβλεπες συχνά στους δρόμους της Ανατολικής Γερμανίας του 1963: ένα Austin-Healey Sprite Convertible. Το αυτοκίνητο έμελλε να τραβήξει την προσοχή των φρουρών της Ανατολικής Γερμανίας, αλλά δεν πρόσεξαν το γεγονός ότι ο Μάιξνερ είχε αφαιρέσει εντελώς το παρμπρίζ όταν έφτασε στα σύνορα, για να περάσει κάτω από τις μπάρες. Μάλιστα για να είναι πιο χαμηλό το αμάξωμα, είχε ξεφουσκώσει και τα λάστιχα. Πριν προλάβουν να αντιδράσουν οι φρουροί, ο Χάιντς είχε περάσει τα σύνορα με τη μητέρα και την κοπέλα του, που ήταν σιμωμένες, η μία στο πίσω κάθισμα και η άλλη στο πορτμπαγκάζ!

3. Ταξίδι στην ελευθερία με αερόστατο

Στις 16 Σεπτεμβρίου του 1979, τα μέσα ενημέρωσης στη Δύση μετέδωσαν μια ιστορία που θεωρήθηκε η καλή είδηση της ημέρας στο βραδινό δελτίο ειδήσεων. Δύο τολμηρά ζευγάρια και τα παιδιά τους είχαν πετάξει πάνω από το Τείχος του Βερολίνου με ένα αυτοσχέδιο αερόστατο.
Μέχρι το 1979, η απόπειρα διάνοιξης σήραγγας ή η προσπάθεια διαφυγής με ταχύτητα πάνω από τις μπάρες των συνόρων ισοδυναμούσαν με πράξεις αυτοκονίας. Οι προσπάθειες απόδρασης, εκείνα τα χρόνια, είχαν μειωθεί και όσες πετύχαιναν ήταν είτε τυχερές είτε ευφάνταστές ή και τα δύο μαζί. Ο Γκίντερ Βέτσελ και ο Χανς Στρέλτσκι ήταν δημιουργικοί κι αυτό που λένε: έπιαναν τα χέρια τους.

Μαζεύοντας παλιές μπουκάλες προπανίου, έφτιαξαν έναν κινητήρα για το αερόστατο, που είχαν ράψει οι γυναίκες τους από παλιό καμβά και σεντόνια. Δεν τους ένοιαζε να φαίνεται ωραίο, απλά έπρεπε να παραμείνει στον αέρα για πολύ και να πετάξει αρκετά ψηλά ώστε οι δυο τετραμελείς οικογένειες να περάσουν τα σύνορα. Παραδόξως, το αυτοσχέδιο αερόστατο υψώθηκε στα δύο χιλιόμετρα πάνω από το έδαφος και μετέφερε με ασφάλεια και τις δύο οικογένειες μακριά από το Ανατολικό Μπλοκ. Να σημειώσουμε δώ ότι το τελευταίο γνωστό θύμα που προσπάθησε να περάσει τοΤείχος, σκοτώθηκε από παρόμοια προσπάθεια απόδρασης τον Μάρτιο του 1989. Ο εργάτης του διυλιστηρίου αερίου Γουίνφριντ Φράιντενμπεργκ συνετρίβη στο Δυτικό Βερολίνο διασχίζοντας τα σύνορα με ένα αυτοσχέδιο αερόστατο.


Ο Κόνραντ Σούμαν πλάι στη φωτογραφία που τον δείχνει να διασχίζει τα σύνορα μεταξύ Ανατολικού και Δυτικού Βερολίνου στις 15 Αυγούστου του 1961. /copyright Ap Photos

4. Ο στρατιώτης που πέταξε το όπλο του

Μία από τις πιο εμβληματικές εικόνες που σχετίζονται με το Τείχος του Βερολίνου είναι αυτή του ανατολικογερμανού συνοριοφύλακα Κόνραντ Σούμαν, που φαίνεται να πηδάει πάνω από ένα σωρό από τούβλα και συρματοπλέγματα καθώς κατασκευαζόταν το Τείχος. Ενώ έκανε το άλμα προς στην ελευθερία με τη στολή του, ο Σούμαν, πέταξε το όπλο του στο έδαφος. Η εικόνα του έκανε τον γύρο του κόσμου! Ο Σούμαν αυτοκτόνησε το 1998, νικημένος από την κατάθλιψη. Ένα άγαλμα, στο Βερολίνο, με τίτλο «Mauerspringer» (άλτης τοίχου) θυμίζει τον Σούμαν.


Το τούνελ ήταν ο πρώτος δρόμος διαφυγής. /copyright Ap Photos

5. Διαφυγή με ψηλά τα κεφάλια...

Για κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα, μετά την κατασκευή του Τείχους του Βερολίνου, η διάνοιξη σήραγγας ήταν διαδεδομένη και η ασφαλέστερη μέθοδος διαφυγής. Όταν το ανακάλυψαν οι Σοβιετικοί, εγκατέστησαν ανιχνευτές ήχου σε όλο το μήκος των συνόρων και η μυστική αστυνομία έλεγχε αυστηρά τα καταστήματα δομικών εργαλείων, τα χυτήρια και τα εργοτάξια και κατέγραφε τα σκαπτικά εργαλεία. Οι περισσότεροι από αυτούς που έφυγαν από το Ανατολικό Βερολίνο ήταν νέοι. Οι ηλικιωμένοι, ως επί το πλείστον, είχαν ζήσει τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και δεν τους τρόμαζαν τώρα οι τους κομμουνιστές. Όμως μια ομάδα περίπου δώδεκα ηλικιωμένων ανδρών και γυναικών, με επικεφαλής έναν 81χρονο άνδρα, διέφυγε μέσα από μια σήραγγα που είχε σκαφτεί αρκετά υψηλή για να... «βαδίσουμε προς την ελευθερία με τις γυναίκες μας, άνετα και χωρίς υποκλίσεις», όπως δήλωσε αργότερα ένας από αυτούς.

6. Το τρένο της μεγάλης φυγής...

Λίγους μήνες μετά το χτίσιμο του Τείχους, ο μηχανοδηγός τρένου Χάρι Ντέτερλινγκ έκανε ένα μια… παράκαμψη εξουσίας με το τρένο του. Ο υπόγειος σιδηρόδρομος του Βερολίνου διέσχιζε την πόλη, αλλά τα συνοριακά σημεία ελέγχου υπήρχαν και ήταν αυστηρά. Τα τρένα έπρεπε να σταματούν και να ελέγχονται τα έγγραφα των επιβαινόντων. Τα τρένα που ταξίδευαν μεταξύ Δύσης και Ανατολής ήταν υποχρεωμένα να σταματήσουν στα σύνορα· όχι όμως και του Χάρι, που έβαλε τη μηχανή στο φουλ και δεν σταμάτησε μέχρι να τροχοδρομήσει στην ελευθερία. Πολλά μέλη της οικογένειάς του επέβαιναν στο τρένο, ενώ ακόμα 16 άγνωστοι του πέρασαν στη Δύση· επτά επέστρεψαν στην Ανατολική πλευρά του Βερολίνου.


Το Τείχος έμεινε όρθιο επί 28 χρόνια! /copyright Ap Photos

7. Οι Playboys να περάσουν...

Σε ένα άρθρο του 1986 στους «Los Angeles Times», ο ρεπόρτερ Γκόρντον Ρόουλι έγραψε όχι μόνο για την θρυλική απόδραση του Μάιξνερ με το αυτοκίνητο αλλά και για ένα άλλο τέχνασμα. Είχε γίνει γνωστό μέσω του υποκόσμου ότι οι κάρτες μέλους του κλαμπ «Playboy» του Μονάχου έμοιαζαν με τα διπλωματικά διαβατήρια, τα οποία ουσιαστικά παρείχαν ασυλία. Δεν ήθελαν οι συνοριοφύλακες να ρισκάρουν ένα διεθνές επεισόδιο και άφηναν όσους είχαν κάρτα του «Playboy» να περνούν τα σύνορα χωρίς δεύτερη ματιά!

Το Τείχος του Βερολίνου έπεσε τη νύχτα της Πέμπτης 9 προς Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 1989, μετά 28 χρόνια από την ημέρα που άρχισε να χτίζεται.

Το 92% των φορολογουμένων έχει υποβάλει φορολογική δήλωση -Αυξημένα εισοδήματα δήλωσαν οι περισσότεροι πολίτες


Σχεδόν δύο εβδομάδες πριν από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων οι φορολογούμενοι δείχνουν να είναι συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους, αφού το 92% έχει υποβάλλει δήλωσή φορολογίας εισοδήματος.

Συγκεκριμένα 5,9 εκατ. έχουν υποβάλλει την δήλωσή τους και με βάση τα περυσινά στοιχεία απομένουν περίπου 528 χιλιάδες δηλώσεις προς υποβολή, κάτι που σημαίνει ότι κάθε ημέρα από σήμερα και στο εξής θα πρέπει να υποβάλλονται περίπου 35.000 δηλώσεις την ημέρα, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος, κάτι που εκτιμάται ότι είναι απόλυτα επιτεύξιμος.

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ

Με βάση στοιχεία από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) το 65% όσων έχουν υποβάλλει φορολογική δήλωση, δηλαδή οι 13 στους 20 φορολογούμενους δεν πρόκειται να πληρώσουν επιπλέον φόρο. Παράλληλα, αβίαστα προκύπτει το συμπέρασμα το 2021 η ελληνική οικονομία ανέκαμψε σημαντικά και αυτό φαίνεται τόσο από την αύξηση του ΑΕΠ, όσο και από τα δηλωθέντα εισοδήματα.

Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της ΑΑΔΕ, έχουν υποβληθεί 5.857.523 φορολογικές δηλώσεις Ε1, ενώ πέρυσι μέχρι την λήξη της προθεσμίας, δηλαδή στις 16 Σεπτεμβρίου είχαν υποβληθεί 6.386.268 δηλώσεις.

Να σημειωθεί ότι έως και την Παρασκευή είχαν επιβεβαιωθεί τα στοιχεία στην ΑΑΔΕ από 8.567.614 φορολογούμενους. Η διαφορά προκύπτει από το γεγονός της κοινής υποβολής δηλώσεων από τους συζύγους ή εκείνους που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

Ας δούμε αναλυτικά τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι στιγμής – στοιχεία της Παρασκευής 12 Αυγούστου:

  • Έχουν υποβληθεί 5.857.523 φορολογικές δηλώσεις που αντιστοιχούν στο 92% του αναμενομένου.
  • Από αυτές το 51,95% δηλαδή 3.042.983 είναι μηδενικές. Πέρυσι μηδενικές ήταν το 50,89%.
  • Το 34,54% δηλαδή 2.023.188 δηλώσεις είναι χρεωστικές και φορολογούμενοι καλούνται να πληρώσουν επιπλέον 2,5 δισ. ευρώ. Το μέσο ποσό πληρωμής είναι 1.244 ευρώ, έναντι 966 ευρώ πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 28,8%, απόρροια των αυξημένων εισοδημάτων που είχαν πέρυσι οι ίδιοι φορολογούμενοι.
  • Το 13,51%, δηλαδή 791.351 φορολογούμενοι θα πάρουν πίσω επιστροφή φόρου συνολικού ύψους 327 εκατ. Πέρυσι επιστροφή έλαβε το 16,21%. Το μέσο ποσό επιστροφής είναι 414 ευρώ, έναντι 269 ευρώ πέρυσι, αύξηση 54%.
Να σημειωθεί ότι εκείνοι που υποβάλουν την φορολογική τους, δήλωσή τους έως 30 Αυγούστου δεν χάνουν τις 8 δόσεις για την εξόφληση του φόρου εισοδήματος αλλά θα πρέπει έως τις 31 Αυγούστου να έχουν εξοφλήσει τις δύο πρώτες δόσεις του φόρου, δηλαδή τη δόση του Ιουλίου και τη δόση του Αυγούστου. Επίσης, η έκπτωση του 3% χορηγείται εφόσον ο φόρος εξοφληθεί εφάπαξ έως το τέλος Αυγούστου.

Διόρθωση λαθών στις φορολογικές δηλώσεις

Πάντως, οι φορολογούμενοι έχουν την δυνατότητα να διορθώσουν τυχόν λάθη, κενά η παραλείψεις στα στοιχεία της φορολογικής τους δήλωσης έως τις 30 Αυγούστου χωρίς καμία χρηματική ποινή ή άλλες κυρώσεις καθώς η παράταση που δόθηκε για την υποβολή των αρχικών δηλώσεων ισχύει και για τις τροποποιητικές. Έτσι μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλλουν διορθωτική δήλωση φορολογίας εισοδήματος, συνυποβάλλοντας εφόσον υπάρχει υποχρέωση, το έντυπο Ε2 η το έντυπο Ε3.
Πιο συγκεκριμένα, αν ο φορολογούμενος διαπιστώσει, ότι η φορολογική δήλωση που υπέβαλε στην εφορία περιέχει κάποιο λάθος ή παράλειψη για παράδειγμα δεν έχει συμπληρωθεί ο κωδικός 049-050 του Ε1 που αφορά τις ηλεκτρονικές αποδείξεις έχει την ευκαιρία να υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση. Στις περιπτώσεις αυτές δεν χρειάζεται να συμπληρώσει από την αρχή όλους τους κωδικούς της δήλωσης του αλλά θα τροποποιήσει ή θα συμπληρώσει μόνο τα σημεία εκείνα της αρχικής δήλωσης στα οποία υπάρχουν λάθη η παραλείψεις.

📺Άρτα: Εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 29χρονος που σκότωσε τον πεθερό του


Εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 29χρονος άνδρας που πυροβόλησε και σκότωσε τον πεθερό του στην Άρτα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας ο οποίος κρυβόταν στα βουνά της περιοχής, εντοπίστηκε στο χωριό Δαφνούλα Άρτας και προσήχθη στην αρμόδια υπηρεσία. Μάλιστα, ίσως και σήμερα βρεθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών.  Ο φερόμενος δράστης, σύμφωνα με πληροφορίες, πήρε τηλέφωνο την Αστυνομία στην Άρτα και είπε πως βρίσκεται στην Δαφνούλα Ευρυτανίας. Αμέσως στήθηκε επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του.

Δείτε βίντεο:


Ο 29χρονος πυροβόλησε και σκότωσε με τέσσερις σφαίρες τον πεθερό του, ενώ παράλληλα, πυροβόλησε και κατά της πρώην συζυγού του. Μετά το έγκλημα, ο δράστης φέρεται να διέφυγε προς το βουνό μετά τα όσα συνέβησαν στην αυλή του πεθερού του.

Στο μεταξύ, το αυτοκίνητο με το οποίο διέφυγε ο 29χρονος εντοπίστηκε από άνδρες της ΕΛ.ΑΣ στα σύνορα Άρτας-Αιτωλοακαρνανίας, ενώ σύμφωνα με αστυνομικές πήγες, τον 29χρονο συνάντησε βοσκός της περιοχής, στον οποίον είπε ότι βγήκε στο βουνό, γιατί έχει προβλήματα με συγγενικά του πρόσωπα. 

Μπροστά στα μάτια του παιδιού του σκότωσε τον πεθερό του ο 29χρονος

Ο 29χρονος γαμπρός πυροβόλησε και σκότωσε εξ επαφής τον 75χρονο πεθερό του επειδή ο άτυχος ηλικιωμένος στήριξε την κόρη του στο διαζύγιο τους.

Όλα ξεκίνησαν εχθές το πρωί, όταν ο 29χρονος καταζητούμενος από τις Αρχές επικοινώνησε με την 36χρονη πρώην γυναίκα του προκειμένου να την επισκεφτεί στο χωριό του πεθερού του και να δει το 2 ετών παιδί του. Η 36χρονη γυναίκα, ανυποψίαστη για το τι μπορεί να συμβεί, δέχτηκε την πρόταση και περίμενε την επίσκεψη του πρώην συζύγου της στο πατρικό της σπίτι στο χωριό.

Αξίζει να σημειωθεί πως το ζευγάρι πολύ πρόσφατα είχε πάρει διαζύγιο, καθώς υπήρχε ασυμφωνία χαρακτήρων, ενώ η 36χρονη γυναίκα είχε πει στους δικούς της ότι ζει ένα δράμα με τον πρώην άντρα της να την ζηλέυει και να είναι επιθετικός απέναντί της.

Ο 75χρονος ηλικιωμένος δεν άντεχε άλλο την ζωή που περνούσε η κόρη του στα χέρια του 29χρονου γαμπρού του, και έτσι την υποστήριξε στο διαζύγιο, ενώ την φιλοξενούσε το τελευταίο διάστημα στο σπίτι του μαζί με το εγγόνι του.

Εχθές το μεσημέρι, ο 29χρονος ξεκινώντας από το σπίτι του στο χωριό Μεσόπυργο Άρτας, επισκέφτηκε το σπίτι του πεθερού του με πρόφαση να δει το 2 ετών παιδί του. Όταν ο δράστης έφτασε στο σπίτι του πεθερού του όλα έδειχναν καλά, την στιγμή όμως που ξεκίνησαν κουβέντα για τα προσωπικά τους μεταξύ εκείνου και της 36χρονης πρώην γυναίκας του, τα αίματα άναψαν και ο 29χρονος τσακώθηκε με τον 75χρονο ηλικιωμένο.

Τότε ο 29χρονος πήρε το όπλο που είχε στο αυτοκίνητό του και το έστρεψε εναντίον του άτυχου ηλικιωμένου ο οποίος πήγε να υπερασπιστεί την κόρη του.

Ο 29χρονος, γεμάτος οργή, πυροβόλησε εξ επαφής τον άτυχο άντρα τέσσερις φορές σκοτώνοντας τον στην αυλή του σπιτιού τους μπροστά στα μάτι της πεθεράς του, της γυναίκας του και του ίδιου του του παιδιού.

Μάλιστα στην ένταση της στιγμής ο 29χρονος αποπειράθηκε να σκοτώσει και την πρώην σύζυγό του, χωρίς ωστόσο να το καταφέρνει κι όταν συνειδητοποίησε τι είχε συμβεί πήρε το αυτοκίνητο του και έφυγε.

Από τους πυροβολισμούς όλο το χωριό σηκώθηκε στο πόδι, ενώ ειδοποιήθηκε άμεσα η Αστυνομία, η οποία πήγε στο σπίτι και βρήκε τον άτυχο ηλικιωμένο μέσα σεμια λίμνη αίματος.

H ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου

Στην επίσημη ενημέρωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου, αναφέρεται ότι «βρέθηκε νεκρός σε αύλειο χώρο οικίας σε χωριό της Άρτας 75χρονος ημεδαπός με τραύματα από πυροβόλο όπλο». Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Άρτας.

Συναγερμός στο Εφετείο: Άνδρας εισέβαλε με το αυτοκίνητό του - Υποστήριζε πως είχε εκρηκτικά


Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου στο Εφετείο της Αθήνας στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, όπου άνδρας που βρισκόταν σε κατάσταση αμόκ εισέβαλε με το αυτοκίνητό του στο πάρκινγκ.

Ο άνδρας, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, υποστήριξε ότι στο όχημά του είχε ναρκωτικά και εκρηκτικά, ωστόσο, από τον έλεγχο της αστυνομίας δεν προέκυψε ύπαρξη εκρηκτικών.

Δες μέσα σε 1' πόσα μπορείς να εξοικονομήσεις στην ασφάλεια του αυτοκινήτου σου!
σύγκριση ανάμεσα σε 27 ασφαλιστικές εταιρίες

Η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται.

ΠΗΡΕ ΣΒΑΡΝΑ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΑΝΤΙ ΝΑ ΠΑΕΙ ΚΑΝΑ ΜΠΑΝΙΟ🤦‍♂️🤦‍♂️Άρης Σερβετάλης: Σε εκκλησία της Κρήτης ο ηθοποιός - Δείτε φωτογραφίες

Ο ηθοποιός πηγαίνει κάθε απόγευμα στις εσπερινές λειρτουργίες ενόψει του Δεκαπενταύγουστου

Την Κρήτη επέλεξε ο Άρης Σερβετάλης να περάσει αυτές τις ενόψει μάλιστα της γιορτής του Δεκαπενταύγουστου.

Ο ηθοποιός έχει εκφράσει πολλές φορές την αφοσίωση και την πίστη του στον Θεό και το δείχνει έμπρακτα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας Neakriti, o Άρης Σερβετάλης μένει στο ορεινό χωριό των Καπετανιανών του Ηρακλείου και κάθε απόγευμα επισκέπτεται την Ιερά Μονή Κουδουμά για τις εσπερινές λειτουργίες.

Στον ίδιο ιστότοπο, αναρτήθηκαν και φωτογραφίες του ηθοποιού μέσα από την εκκλησία.

Δείτε τις παρακάτω


📺ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ🤣🤣Ο ΑΜΠΑΛΟΣ έμεινε εκτός λίστας των 30 υποψηφίων για τη Χρυσή Μπάλα!


To France Football παρουσίασε τους υποψήφιους για τις κατηγορίες που θα βραβευτούν στην εκδήλωση της Χρυσής Μπάλας - Εκτός λίστας ο νικητής της προηγούμενης χρονιάς, Λιονέλ Μέσι, όπως και ο Νεϊμάρ!

Μεγάλη έκπληξη στην ανακοίνωση των υποψηφίων για τη Χρυσή Μπάλα. Ο κάτοχος του βραβείου της προηγούμενης χρονιάς, Λιονέλ Μέσι έμεινε εκτός της λίστας των 30 υποψηφίων που ανακοίνωσε το France Footbal!

Ο Αργεντινός σταρ είναι ο «Μίδας» των Ballon d'Or, έχοντας επτά κατακτήσεις, περισσότερες από οποιονδήποτε άλλο ποδοσφαιριστή. Ο «Pulga» την προηγούμενη χρονιά κέρδισε την Χρυσή Μπάλα από το... φαβορί Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και ακολούθησε έντονη αμφισβήτηση για το κατά πόσο άξιζε να βραβευτεί αυτός εν συγκρίσει με τον Πολωνό «killer».


Ένα χρόνο αργότερα ο Μέσι δεν βρίσκεται ούτε καν στη λίστα των 30 διεκδικητών, για πρώτη φορά μετά το 2005!

Η λίστα των 30 υποψήφιων για τη Χρυσή Μπάλα:
Τιμπό Κουρτουά (Ρεάλ Μαδρίτης)
Ραφαέλ Λεάο (Μίλαν)
Κρίστοφερ Ενκουνκού (Λειψία)
Μοχάμεντ Σαλάχ (Λίβερπουλ)
Κλείσιμο
Τζόσουα Κίμιχ (Μπάγερν)
Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ (Λίβερπουλ)
Βινίσιους (Ρεάλ Μαδρίτης)
Μπερνάρντο Σίλβα (Μάντσεστερ Σίτι)
Λουίς Ντίας (Πόρτο - Λίβερπουλ)
Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (Μπάγερν - Μπαρτσελόνα)
Ριγιάντ Μαχρέζ (Μάντσεστερ Σίτι)
Κασεμίρο (Ρεάλ Μαδρίτης)
Χέουνγκ - Μιν Σον (Τότεναμ)
Φαμπίνιο (Λίβερπουλ)
Καρίμ Μπενζεμά (Ρεάλ Μαδρίτης)
Μάικ Μενιάν (Μίλαν)
Χάρι Κέιν (Τότεναμ)
Φιλ Φόντεν (Μάντσεστερ Σίτι)
Σαντιό Μανέ (Λίβερπουλ - Μπάγερν)
Ντάργουιν Νούνιες (Μπενφίκα - Λίβερπουλ)
Σεμπαστιάν Αλέ (Άγιαξ - Ντόρτμουντ)
Λούκα Μόντριτς (Ρεάλ Μαδρίτης)
Αντόνιο Ρούντιγκερ (Τσέλσι - Ρεάλ Μαδρίτης)
Κριστιάνο Ρονάλντο (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ)
Κέβιν Ντε Μπρόινε (Μάντσεστερ Σίτι)
Ντούσαν Βλάχοβιτς (Γιουβέντους)
Βίρτζιλ Φαν Ντάικ (Λίβερπουλ)
Ζοάο Κανσέλο (Μάντσεστερ Σίτι)
Κιλιάν Μπαπέ (Παρί Σεν Ζερμέν)
Έρλινγκ Χάαλαντ (Ντόρτμουντ - Μάντσεστερ Σίτι)
Οι υποψήφιοι για το Kopa Trophy (καλύτερος ποδοσφαιριστής U-21):
Καρίμ Αντεγέμι (Ζάλτσμπουργκ/Ντόρτμουντ)
Τζουντ Μπέλιγκχαμ (Ντόρτμουντ)
Εντουάρντο Καμαβίνγκα (Ρεάλ Μαδρίτης)
Γκάβι (Μπαρτσελόνα)
Ράιν Χράφενμπερχ (Άγιαξ/Μπάγερν Μονάχου)
Τζόσκο Γκβαρντιόλ (Λειψία)
Νούνο Μέντες (Παρί Σεν Ζερμέν)
Τζαμάλ Μουσιάλα (Μπάγερν Μονάχου)
Μπουκάγιο Σάκα (Άρσεναλ)
Φλόριαν Βιτς (Μπάγερ Λεβερκούζεν)


Οι υποψήφιοι για το Yachine Trophy (καλύτερος τερματοφύλακας):
Γιασίν Μπόνο (Σεβίλλη)
Άλισον Μπέκερ (Λίβερπουλ)
Τιμπό Κουρτουά (Ρεάλ Μαδρίτης)
Έντερσον (Μάντσεστερ Σίτι)
Μάικ Μενιάν (Μίλαν)
Εντουάρ Μεντί (Τσέλσι)
Μανουέλ Νόιερ (Μπάγερν Μονάχου)
Γιαν Όμπλακ (Ατλέτικο Μαδρίτης)
Κέβιν Τραπ (Άιντραχτ Φρανκφούρτης)
Ούγκο Γιορίς (Τότεναμ)

Οι 20 υποψηφιότητες για το βραβείο της κορυφαίας παίκτριας:
Αλεξάντρα Ποπ (Βόλφσμπουργκ)
Αϊτάνα Μπονμάτι (Μπαρτσελόνα)
Γουέντι Ρενάρ (Λυών)
Άλεξ Μόργκαν (Όρλαντο Πράιντ - Σαν Ντιέγκο Γουέιβ)
Μπεθ Μιντ (Άρσεναλ)
Ασισάτ Οσοάλα (Μπαρτσελόνα)
Μαρί - Αντουανέτ Κατοτό (Παρί Σεν Ζερμέν)
Μίλι Μπράιτ (Τσέλσι)
Τρίνιτι Ρόντμαν (Ουάσινγκτον Σπίριτ)
Άντα Χέγκερμπεργκ (Λυών)
Σέλμα Μπάτσα (Λυών)
Φριντολίνα Ρόλφε (Μπαρτσελόνα)
Βίβιαν Μιντιέμα (Άρσεναλ)
Λούσι Μπρονζ (Μάντσεστερ Σίτι - Μπαρτσελόνα)
Σαμ Κερ (Τσέλσι)
Κριστιάν Έντλερ (Λυών)
Λένα Όμπερντορφ (Βόλφσμπουργκ)
Καντιντιατού Ντιάνι(Παρί Σεν Ζερμέν)
Καταρίνα Μακάριο (Λυών)
Αλεξία Πουτέγιας (Μπαρτσελόνα)

📺Τραγωδία στο Χαλάνδρι: Νεκρή 8χρονη από θερμοπληξία - Την ξέχασαν μέσα σε αυτοκίνητο οι ΓΥΦΤΟΙ!!


Το κορίτσι εντοπίστηκε από περαστικό μέσα σε αυτοκίνητο, σε γειτονιά Ρομά ΓΥΦΤΩΝ του Χαλανδρίου - Συνελήφθησαν οι γονείς της, ένας 27χρονος και μία 29χρονη

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης σε γειτονιά Ρομά ΓΥΦΤΩΝ στο Χαλάνδρι, καθώς μια 8χρονη βρέθηκε από περαστικό εγκαταλελειμμένη και χωρίς τις αισθήσεις της μέσα σε αυτοκίνητο.

Η είδηση έγινε γνωστή σήμερα, Παρασκευή, μέσα από το δελτίο του Mega.

Αμέσως κλήθηκαν οι Αρχές και το κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.


Σύμφωνα με τα στοιχεία, η 8χρονη κατέληξε από θερμοπληξία.

Οι γονείς της, ένας 27χρονος και μία 29χρονη, αμφότεροι Ρομά ΓΥΦΤΟΙ συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα σχετικά με το πώς βρέθηκε η 8χρονη μέσα στο όχημα και πόσες ώρες έμεινε εκεί.

📺Αν Χες: Πέθανε μία εβδομάδα μετά το μοιραίο τροχαίο


Η οικογένειά της ανακοίνωσε τον θάνατό της - Η 53χρονη ηθοποιός αποσυνδέθηκε από τη μηχανική υποστήριξη, που την κρατούσε στη ζωή

Μία εβδομάδα μετά το μοιραίο τροχαίο, στο οποίο «πρωταγωνίστησε», η ηθοποιός Αν Χες άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 53 ετών.

Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή η οικογένειά της λίγο πριν τις 9 το βράδυ της Παρασκευής, ώρα Ελλάδος, και αφού η Χες αποσυνδέθηκε από τη μηχανική υποστήριξη, που την κρατούσε στη ζωή.

Υπενθυμίζεται, ότι οι γιατροί της ηθοποιού είχαν ενημερώσει την οικογένειά της, ότι δεν θα επιβίωνε.Τα τελευταία εικοσιτετράωρα, η Χες παρέμεινε συνδεδεμένη σε αναπνευστήρα μέχρι να καθοριστεί εάν υπάρχουν στο σώμα της όργανα κατάλληλα για δωρεά (καθώς η ίδια είχε εκφράσει στο παρελθόν την επιθυμία της να γίνει δωρήτρια οργάνων).

«Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλον τον κόσμο για τις ευχές τους και τις προσευχές τους για την ανάρρωση της Αν, αλλά και το αφοσιωμένο προσωπικό και τις υπέροχες νοσηλεύτριες που φρόντισαν την Αν στο Κέντρο Εγκαυμάτων Γκρόσμαν στο Νοσοκομείο Γουέστ Χιλ. Δυστυχώς, λόγω του ατυχήματός της, η Αν Χες υπέστη ανοξικό εγκεφαλικό τραύμα και παραμένει σε κώμα. Δεν αναμένεται να επιβιώσει» είχε δηλώσει ο εκπρόσωπος των οικείων της.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «ήταν εδώ και καιρό επιθυμία της» να γίνει δωρήτρια οργάνων, έτσι θα παραμείνει συνδεδεμένη με την μηχανική υποστήριξη μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος των οργάνων της και να αξιολογηθεί η καταλληλότητά τους για μεταμόσχευση.

Δείτε το βίντεο από την ημέρα του ατυχήματος


Υπενθυμίζεται ότι η ηθοποιός βρισκόταν σε κώμα από την περασμένη Παρασκευή, όταν και τράκαρε το αυτοκίνητό της πάνω σε ένα σπίτι τρέχοντας με 140 χλμ την ώρα και «έχοντας κάνει χρήση κοκαϊνης».

Η ναρκωτική ουσία βρέθηκε στο αίμα της Χες μετά το φρικτό ατύχημα, όμως οι Αρχές επισήμαναν ότι η πρώην της Έλεν ντε Τζενέρις δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ, παρά το γεγονός ότι υπήρχε φωτογραφία που την έδειχνε με ένα μπουκάλι βότκα στο αμάξι.

Η πορεία της στον κινηματογράφο και την τηλεόραση

Η Αν Χες έγινε γνωστή από τη συμμετοχή της στις ταινίες «6 μέρες 7 νύχτες» με τον Χάρισον Φορντ, το «Ηφαίστειο» με τον Τόμι Λι Τζόουνς και το remake του «Ψυχώ».Έχει συμμετάσχει και σε άλλες ταινίες όπως τα «Donnie Brasco», «Wag the Dog», ενώ τα τελευταία χρόνια εμφανιζόταν κυρίως σε τηλεοπτικές σειρές, όπως οι: «The Brave», «Quantico» και «Chicago PD».Η σχέση της με την Έλεν Ντε Τζένερις

Η σχέση της με την Έλεν Ντε Τζένερις αποτέλεσε κομβικό σημείο στη ζωή της Χεκ, αφού έχει μιλήσει ανοιχτά για την αγάπη που της είχε. Οι δυο τους ήταν ζευγάρι από το 1997 και χώρισαν τρία χρόνια αργότερα, το 2000 χωρίς να κρατούν επαφές. Σε μία από τις τελευταίες της συνεντεύξεις το 2021, η Χες μίλησε ανοιχτά για τον δεσμό τους, ενώ παραδέχτηκε ότι η ίδια προσπαθούσε να προσεγγίσει τη Ντε Τζένερις κάθε μέρα όλο και περισσότερο, με τη δεύτερη να «μην ικανοποιείται με τίποτα», όπως είπε.

Μέχρι και σήμερα οι δυο τους δεν είχαν επαφές όπως επιβεβαίωσε η ίδια η Ντε Τζένερις.


Όταν ρωτήθηκε για το πώς ήταν η κατάσταση της πρώην συντρόφου της, η Ντε Τζένερις συνέχισε να προχωράει βιαστικά, απαντώντας με συντομία: «Δεν έχουμε κρατήσει μεταξύ μας επαφές, οπότε δεν θα το ήξερα» και πρόσθεσε: «Δεν θέλω να πάθει κανένας κακό», ενώ παραδέχτηκε πως ήταν όντως ένα πολύ σοβαρό τροχαίο.

12 Αυγούστου 2022

Οικονόμου για παρακολουθήσεις: Μάταια προσπαθεί ο Τσίπρας να υποδαυλίσει ένταση


«Οι θεσμοί της ελληνικής Πολιτείας είναι πολύ ισχυροί και ανθεκτικοί, όπως έχει αποδειχθεί πολλαπλώς από το 1974 και μετά, ιδιαίτερα το 2015», υποστηρίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος

«Η διερεύνηση και διαλεύκανση της νόμιμης επισύνδεσης στο τηλέφωνο του κ. Ανδρουλάκη έχει ήδη δρομολογηθεί, με το δέοντα θεσμικό τρόπο και το επόμενο βήμα είναι η συζήτηση στη Βουλή», τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου σχολιάζοντας την ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα στα social media, ο οποίος μεταξύ άλλων δήλωσε πως όσο δεν απαντάει ο κ. Μητσοτάκης, οι υποψίες μεγενθύνονται.

Μάλιστα ο κ.Οικονόμου κατηγορεί τον πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ότι προσπαθεί να «υποδαυλίσει την ένταση χρησιμοποιώντας ύβρεις και ατυχείς λέξεις συνδεδεμένες με αλλά εποχές».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Οι θεσμοί της ελληνικής Πολιτείας είναι πολύ ισχυροί και ανθεκτικοί, όπως έχει αποδειχθεί πολλαπλώς από το 1974 και μετά, ιδιαίτερα το 2015. Η διερεύνηση και διαλεύκανση της νόμιμης επισύνδεσης στο τηλέφωνο του κ. Ανδρουλάκη έχει ήδη δρομολογηθεί, με το δέοντα θεσμικό τρόπο, και το επόμενο βήμα είναι η συζήτηση στη Βουλή. Ο κ. Τσίπρας μάταια προσπαθεί να υποδαυλίσει ένταση, χρησιμοποιώντας μάλιστα υβρεις αλλά και ατυχείς λέξεις, συνδεδεμένες με περίεργες εποχές».

Η ανάρτηση Τσίπρα

Σημειώνεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ανέφερε πως «όσο ο κ. Μητσοτάκης δεν απαντά, τόσο μεγεθύνονται οι υποψίες ότι όσα γνωρίζουμε αποτελούν την κορυφή του παγόβουνου».

Γεωργιάδης σε ΣΥΡΙΖΑ για τις παρακολουθήσεις: «Υποκρίνεστε ότι δεν καταλάβατε τι είπα στους New York Times»


«Δυνάμεις εκτός της χώρας μας, όπως η Ρωσία του Πούτιν ή η Τουρκία του Ερντογάν, θα έτριβαν τα χέρια τους από χαρά, αν η Ελλάδα είχε πολιτική αστάθεια» λέει ο υπουργός Ανάπτυξης

Τη δική του απάντηση στον ΣΥΡΙΖΑ δίνει ο Άδωνις Γεωργιάδης με αφορμή το σχόλιο της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις που παραχώρησε στους New York Times.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ υποκρίνεται ότι δεν καταλαβαίνει τί είπα στους @nytimes ''δυνάμεις εκτός της Χώρας μας, όπως η Ρωσία του Πούτιν ή η Τουρκία του Ερντογάν θα έτριβαν τα χέρια τους από χαρά αν η Ελλάδα είχε πολιτική αστάθεια''. Αμφιβάλλει κανείς για αυτό στα σοβαρά;», σημειώνει ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων.


ΣΥΡΙΖΑ: Ο κ. Γεωργιάδης συνεχίζει πάνω στην επικίνδυνη γραμμή που χάραξε ο πρωθυπουργός

Νωρίτερα η Κουμουνδούρου με ανακοίνωσή της σημείωσε ότι «κάθε μέρα που περνάει με την κυβέρνηση να αρνείται τη σύγκληση της Επιτροπής Διαφάνειας προκειμένου να διαλευκανθεί η υπόθεση των υποκλοπών, η Ελλάδα διασύρεται περισσότερο διεθνώς».

Όπως σημειώνει, «σήμερα είναι η σειρά των "New York Times" που αναφέρονται στις "σκοτεινές σελίδες της ελληνικής ιστορίας" και θυμίζουν την εμπλοκή του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη σε ανάλογο σκάνδαλο υποκλοπών». «Η Ελλάδα του "επιτελικού κράτους»"μετατρέπεται σε παγκόσμιο παράδειγμα καταστρατήγησης των δημοκρατικών ελευθεριών και αυταρχικής διακυβέρνησης με αδιαφανείς πρακτικές», σχολιάζει η αξιωματική αντιπολίτευση και συνεχίζει:

«Η απάντηση της κυβέρνησης παραμένει η επίκληση του "εξωτερικού εχθρού" όπως διαφάνηκε και χτες με τις απαράδεκτες δηλώσεις Αθανασίου. Ο κ. Μητσοτάκης γελοιοποιήθηκε με τις διαρροές περί ουκρανικών και αρμενικών υπηρεσιών και τη δήθεν εμπλοκή Ανδρουλάκη σε σκοτεινούς φιλοκινεζικούς κύκλους. Σήμερα ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστηρίζει σε διεθνές μέσο, ότι ο μόνος κερδισμένος από την αποκάλυψη του σκανδάλου είναι ο Πρόεδρος της Ρωσίας, ενώ αφήνει υπόνοιες και για τουρκικό δάκτυλο. Ο κ. Γεωργιάδης συνεχίζει πάνω στην επικίνδυνη γραμμή που χάραξε ο πρωθυπουργός: εμφανίζει την υπεράσπιση της Δημοκρατίας στη χώρα μας ως μάχη που εξυπηρετεί αλλότρια συμφέροντα».

«Αναμένουμε κατ' ελάχιστον την παρέμβαση του αρμόδιου για την εξωτερική πολιτική υπουργού, προκειμένου να ξεκαθαρίσει αν εμπλέκονται σε αυτήν την υπόθεση τρίτες χώρες. Αν εμπλέκονται, να τις κατονομάσει. Εάν δεν εμπλέκονται, να σταματήσει ο διεθνής διασυρμός της χώρας και οι ολέθριες επιπτώσεις στις διακρατικές της σχέσεις από ανεύθυνες δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών ή επίσημων διαρροών που πραγματοποιεί η κυβέρνηση μέσα στην απελπισία της», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και καταλήγει:

«Καμία ανοχή στην προσπάθεια συγκάλυψης. Καμία ανοχή στην προσπάθεια κατασκευής του "εσωτερικού εχθρού" που εξυπηρετεί "σκοτεινές δυνάμεις". Το σκάνδαλο των υποκλοπών συνιστά ευθεία επίθεση στην ελληνική Δημοκρατία και η διαλεύκανσή του είναι ύψιστο πατριωτικό καθήκον».

ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ: «Η ΝΔ “κλείνει το μάτι” στα ακροδεξιά και νεοσυντηρητικά ακροατήρια»

Επανερχόμενος στα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μάντζος, προχώρησε σε δήλωση, με την οποία κατηγορεί εκ νέου την κυβέρνηση για το θέμα.

«Για να καλύψει τις δικές της βαρύτατες ευθύνες, η κυβέρνηση της ΝΔ, σκόπιμα και μεθοδικά, συντηρεί, ημέρες τώρα, ένα θρίλερ κατασκόπων με "αόρατους εχθρούς"», είναι το εισαγωγικό του σχόλιο.

«Πρώτα ήταν η αναφορά σε Ουκρανία και Αρμενία, που διαψεύστηκε από τις πρεσβείες τους, διασύροντας τη χώρα μας διεθνώς, καθώς και οι αόριστες υπόνοιες για την Κίνα. Τώρα, στον κατάλογο των αστήρικτων ισχυρισμών, προστίθενται η Ρωσία και η Τουρκία -σε μια κορυφαία διεθνή εφημερίδα από έναν κορυφαίο υπουργό της κυβέρνησης», υποστηρίζει ο Δ. Μάντζος, που συμπεραίνει κλείνοντας:

«Είναι πλέον σαφές ότι η ΝΔ "κλείνει το μάτι" στα ακροδεξιά και νεοσυντηρητικά ακροατήρια. Αυτή, όμως, η επιλογή αυτοσυντήρησης δεν προσβάλλει απλώς τη νοημοσύνη των πολιτών, αλλά θίγει τις διεθνείς σχέσεις της χώρας».

Απάντηση Άδωνι

«Οι Διεθνείς Σχέσεις της Χώρας μας» είναι κατά το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη, η Ρωσία του Πούτιν και η Τουρκία του Ερντογάν….αυτοί κάθε μέρα μοιάζουν ολοένα περισσότερο στον Σύριζα δυστυχώς…» σχολίασε στο Twitter, την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ ο Άδωνις Γεωργιάδης


Σημειώνεται πως οι New York Times σε άρθρο τους για την υπόθεση των υποκλοπών φιλοξενούν δηλώσεις του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.  «Αν ήμουν ο Πούτιν, θα χαιρόμουν ιδιαίτερα αν έπεφταν κυβερνήσεις που είναι τόσο αντίθετες στη Ρωσία», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης.

Στη συνέχεια αν και υποστήριξε ότι δεν κατηγορεί τη Ρωσία για το «χακάρισμα», πρόσθεσε ότι η Ρωσία είχε ασκήσει επιρροή στην Ελλάδα στο παρελθόν: «Λοιπόν, αν το έκαναν στο παρελθόν, γιατί να μην το κάνουν τώρα;» είπε, ενώ πρόσθεσε ότι η Τουρκία, επίσης, «θα μπορούσε» να βρίσκεται πίσω από όλα αυτά. Ακόμη τόνισε πως «...ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν γνώριζε για την παρακολούθηση. Κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ κακό, αλλά δεν ήξερε».

📺Μαχαίρωσαν τον συγγραφέα των «Σατανικών Στίχων», Σαλμάν Ρούσντι στη Νέα Υόρκη -Δείτε βίντεο


Επίθεση δέχτηκε ο Βρετανός συγγραφέας Σαλμάν Ρούσντι, στη Νέα Υόρκη.

Ο συγγραφέας που δεχόταν καιρό απειλές για τη ζωή του, για το βιβλίο «Satanic Verses», δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι και σύμφωνα με το BBC δεν είναι ακόμα γνωστή η κατάσταση της υγείας του.

Ο 75χρονος συγγραφέας, δέχτηκε επίθεση καθώς ετοιμαζόταν να δώσει διάλεξη στη σκηνή για την εκδήλωση CHQ 2022.

Συμμετείχε για μια συζήτηση σχετικά με τον ρόλο των ΗΠΑ ως άσυλο για τους εξόριστους συγγραφείς και άλλους καλλιτέχνες και ως πατρίδα για την ελευθερία της δημιουργικής έκφρασης.

Μάρτυρες υποστήριξαν ότι ο Ρούσντι κατάφερε απομακρυνθεί από τη σκηνή με βοήθεια και ο δράστης φέρεται να έχει τεθεί υπό κράτηση, σύμφωνα με τη Daily Mail.


Ο συγγραφέας χρίστηκε ιππότης το 2007 στη Βρετανία «για τις υπηρεσίες του στη λογοτεχνία» από τον φίλο του Τόνι Μπλερ.


Η ανακοίνωση της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης

Σε ανακοίνωσε προέβη η αστυνομία της Νέας Υόρκης, μετά την επίθεση με μαχαίρι στον Σαλμάν Ρούσντι. Συγκεκριμένα αναφέρει: «Στις 12 Αυγούστου 2022, περίπου στις 11 π.μ., ένας άνδρας ύποπτος ανέβηκε στη σκηνή και επιτέθηκε στον Rushdie και σε έναν συνεντευκτή. Ο Rushdie υπέστη ένα τραύμα από μαχαίρι στο λαιμό και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο της περιοχής. Η κατάστασή του δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή. Ο συνεντευκτής υπέστη ελαφρύ τραυματισμό στο κεφάλι. Ένας αστυνομικός της Πολιτείας που είχε οριστεί για την εκδήλωση έθεσε αμέσως υπό κράτηση τον ύποπτο. Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Chautauqua συνέδραμε στη σκηνή.»


Η στιγμή που μεταφέρεται στο νοσοκομείο

Ο άντρας που έπεσε στα χέρια της αστυνομίας
 

Ελληνοτουρκικά: Η Αθήνα απαντά στο κρεσέντο προκλήσεων της Άγκυρας


Τι λένε διπλωματικές πηγές για το κρεσέντο προκλητικών δηλώσεων από τους Τσαβούσογλου και Ακάρ

Η Αθήνα δεν θα μπει σε διαδικασία εντάσεων με την Τουρκία, με αφορμή την έκαρση της τουρκικής ρητορικής που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες, ιδιαίτερα μετά τον αποπλου του γεωτρύπανου «Αμπντουλχαμίντ Χαν».

Αυτό επισήμαναν σήμερα διπλωματικές πηγές, προς απάντηση σε όσα προκλητικά υποστήριξαν τις προηγούμενες ημέρες ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου και ο Χουλουσί Ακάρ. «Δεν θα ακολουθήσουμε τη ρητορική έντασης της τουρκικής πλευράς για να μπούμε στο «παιχνίδι» ανακοινώσεων και αλλεπάλληλων δηλώσεων. Αυτή, άλλωστε, είναι η πάγια θέση της ελληνικής διπλωματίας» τονίζεται σχετικά.

«Οι τουρκικές θέσεις που ακούμε δεν είναι νέες. Εάν, εφ' όσον και όταν υπάρξουν νέα τουρκικά ανυπόστατα επιχειρήματα περί αποστρατιωτικοποίησης και της εθνικής κυριαρχίας στο Ανατολικό Αιγαίο, μόνο τότε θα υπάρξουν και αντίστοιχες απαντήσεις στους αρμόδιους οργανισμούς» προστίθεται.

Εξάλλου, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας έχει επαναλάβει πολλές φορές ότι η τελευταία επιστολή της Αθήνας προς τα Ηνωμένα Έθνη είναι απόλυτα επαρκής και καταρρίπτει τα τουρκικά, έωλα επιχειρήματα.

Για τις τουρκικές αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης, επισημαίνεται ότι η Ελλάδα έχει νόμιμο δικαίωμα στην αυτοάμυνα, όπως αυτό καταγράφεται στον χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Η Τουρκία είναι αυτή που απειλεί την Ελλάδα από το 1995 με το casus belli, είναι αυτή που διαθέτει στα παράλια της Μικράς Ασίας την στρατιά του Αιγαίου και έχει το μαύρο προηγούμενο της εισβολής στην Κύπρο το 1974.

📺Ο τενίστας Τζένσον Μπρούκσμπι έφαγε χάμπουργκερ την ώρα του αγώνα - Δείτε βίντεο


Ο νεαρός Αμερικανός πείνασε και δεν δίστασε να βγάλει από το σακίδιό του ένα χάμπουργκερ και να το φάει

Τις δικές του διατροφικές συνήθειες φαίνεται πως έχει ο Τζένσον Μπρούκσμπι όταν παίζει τένις. Αντί για μπανάνες ή ενεργειακές μπάρες που χρησιμοποιούν οι παίκτες στη διάρκεια του αγώνα, ο 21χρονος Αμερικανός επέλεξε το χάμπουργκερ.

Στον αγώνα του κόντρα στον Μπαουτίστα Άγκουτ για τη φάση των «32» στο 1000άρι Masters του Τορόντο ο νεαρός στη διάρκεια του β' σετ ένιωσε πείνα.

Στην πρώτη διακοπή πήγε στην καρέκλα του, έβγαλε από το σακίδιό του ένα χάμπουργκερ και άρχισε να το τρώει.Μάλιστα, το άφησε στην καρέκλα και σε κάθε ευκαιρία έτρωγε και μια μπουκιά. Η επιλογή του δεν φάνηκε να τον βοηθά, καθώς ο Μπρούκσμπι (Νο.46) ηττήθηκε με 7-5, 6-1.

Έρχεται κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης και αύξηση επιδόματος θέρμανσης


Νέα αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης. «Τα μέτρα που θα ληφθούν για το τελευταίο τρίμηνο του έτους είναι σε λίστα και ποσοτικοποιημένα», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας. 

«Έχουμε μπροστά μας την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης (το 2023 για δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους, κόστους 450 εκατ. ευρώ), το επίδομα θέρμανσης κ.ά. Η προτεραιότητα θα δοθεί από τον πρωθυπουργό για το ποια από αυτά θα ληφθούν», πρόσθεσε ο υπουργός Οικονομικών. 

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, ο υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι «με ασφάλεια τα στοιχεία δείχνουν ότι θα υπάρχει δημοσιονομικός χώρος τον Σεπτέμβριο, που δημιουργήθηκε τους μήνες Ιούλιο- Αύγουστο». 

Ωστόσο, ο υπουργός επεσήμανε, πως η μεγάλη υπέρβαση στα έσοδα του Ιουλίου δεν σημαίνει ότι όλα έχουν μόνιμο χαρακτήρα. Οπότε, στις αρχές του Σεπτεμβρίου αναμένονται, τα στοιχεία από την ΕΛΣΤΑΤ για το ΑΕΠ του δεύτερου τριμήνου, η πορεία των εσόδων και η πορεία των τουριστικών εισπράξεων. 

Με άγνωστο «Χ» να παραμένουν οι τιμές τότε του φυσικού αερίου και των καυσίμων. Όλα θα εξαρτηθούν από την εικόνα της πραγματικής οικονομίας τον Σεπτέμβριο, επεσήμανε ο Χρήστος Σταϊκούρας.

Ερωτηθείς για την πιθανότητα μείωσης του ΦΠΑ στα τρόφιμα, απάντησε ότι «από τον Ιανουάριο 2021 είχαμε πει πως είχαμε ποσοτικοποιήσει και αυτό το μέτρο. Πρέπει, όμως, να υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, να μην απαιτούνται παρεμβάσεις σε άλλους τομείς και οι παρεμβάσεις να καταλήγουν στον πολίτη και να μην χάνονται στην εφοδιαστική αλυσίδα». 

Ακόμα, πρόσθεσε, χαρακτηριστικά, ότι «όσο μένει υψηλά η τιμή του φυσικού αερίου ή συνεχίζει να αυξάνεται, που είναι το δυσμενές σενάριο, τόσο θα πρέπει να έχουμε ποσά για πρόσθετες παρεμβάσεις». Τα οποία, όμως, όπως είπε, αφαιρούνται από παρεμβάσεις σε άλλους τομείς.

Για το Power Pass, ανέφερε ότι έχουν ήδη πιστωθεί 250 εκατομμύρια ευρώ από συνολικά 300 εκατ. ευρώ. Απομένουν, συμπλήρωσε, λίγες εκκρεμότητες με ελέγχους για το προηγούμενο εξάμηνο, ενώ προστέθηκε ο Ιούνιος. 

Και εκτίμησε ότι η όλη διαδικασία θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του μηνός και οι πληρωμές των 50 εκατομμυρίων ευρώ θα γίνουν στις αρχές του Σεπτεμβρίου. Ενώ, για το Fuel Pass-2, δήλωσε ότι έχουν ήδη πιστωθεί 155 εκατομμύρια ευρώ σε περίπου 2,2 εκατομμύρια δικαιούχους.

Προ των πυλών η μεγαλύτερη αστική σήραγγα στην Ελλάδα –Πότε θα είναι έτοιμηΟριστικό ανάδοχο έχει το έργο της επέκτασης της Λεωφόρου Κύμης η οποία αναμένεται να δώσει τέλος στην κυκλοφοριακή ασφυξία που καταγράφεται καθημερινά στον κόμβο της Μεταμόρφωσης.

Άλλο ένα σημαντικό κομμάτι του παζλ για την κατασκευή της μεγαλύτερης αστικής σήραγγας συμπληρώθηκε πριν από λίγες ώρες. Με απόφαση που υπογράφεται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή, το έργο της επέκτασης της Λεωφόρου Κύμης έχει οριστικό ανόδοχο το σχήμα ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – ΙΝΤΡΑΚΑΤ και πλέον δημιουργείται πρόσφορο έδαφος για την έναρξη των εργασιών.

Μεγάλος στόχος του υπουργείου είναι να υπογραφεί η σύμβαση εντός του 2022 και στις αρχές του 2023 να αρχίσει η υλοποίηση. Όσον αφορά τη διάθεση της επέκτασης της Λεωφ. Κύμης στο κοινό, αυτή εκτιμάται ότι θα γίνει εντός του 2027.

H προσφερόμενη κατ’ αποκοπή δαπάνη εργασιών που παρουσίασε το σχήμα αντιστοιχεί σε έκπτωση 5,30% και έτσι προκύπτει συνολική κατ’ αποκοπή δαπάνη έργου 244.583.034 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. Ο αρχικός προϋπολογισμός ήταν 320.000.000 ευρώ με Φ.Π.Α., με προαίρεση 32.535.715 ευρώ με Φ.Π.Α.Η ακτινογραφία του έργου

Το έργo αφορά την κατασκευή ενός σύγχρονου κλειστού αυτοκινητοδρόμου, συνολικού μήκους 4,2 χλμ., που θα ενώνει την έξοδο της Λεωφόρου Κύμης με τον κόμβο Καλυφτάκη της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας. Ένα τμήμα, μάλιστα, μήκους 2,1 χλμ. θα αφορά την κατασκευή αστικής σήραγγας, η οποία θα είναι η μεγαλύτερη στην Ελλάδα.

Επομένως, εκτός του κύριου αυτοκινητοδρόμου, θα πραγματοποιηθούν έργα ανάπλασης τόσο στον Δήμο Πεύκης όσο και στην περιοχή Λυκόβρυσης. Τα προς μελέτη έργα, έτσι όπως αναφέρονται στην Προκήρυξη του έργου με τίτλο «Ολοκλήρωση Λ. Κύμης στο τμήμα: Αττική Οδός (Α/Κ Κύμης) έως Ε.Ο Α1 (Α/Κ Καλυφτάκη)», είναι τα εξής:

(α) Ολοκλήρωση των έργων στον Α/Κ σύνδεσης της Λεωφ. Κύμης με την ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ.

(β) Έργο ανοικτής οδοποιίας από τον Α/Κ σύνδεσης της Λεωφ. Κύμης με την ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ μέχρι την χ.θ. 0+360 περίπου (νότιο στόμιο σήραγγας)

(γ) Σήραγγα υπόγειας διάνοιξης (ενδεικτικού μήκους 1,25 km περίπου).

(δ) Σήραγγα διά της μεθόδου εκσκαφής και επανεπίχωσης (Cut & Cover) (ενδεικτικού μήκους 1,15 km περίπου.)

(ε) Έργο ανοικτής οδοποιίας μετά το πέρας του Cut & Cover μέχρι την Χ.Θ. 3+700 περίπου, όπου αρχίζει η περιοχή επιρροής του Α/Κ Καλυφτάκη.

(στ) Λοιπά συνοδά έργα, δηλαδή, συνδέσεις με τοπικά οδικά δίκτυα, ισόπεδων κόμβων, παράπλευρα οδικά δίκτυα, έργα διευθέτησης ρεμάτων, αποχέτευσης ομβρίων - αποστράγγισης, έργα σήμανσης (κατακόρυφης και οριζόντιας), ασφάλισης με Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων (Σ.Α.Ο.), περίφραξης των οδικών έργων, τεχνικά έργα (Άνω Διαβάσεις, οχετοί, τοίχοι, κ.λπ.), ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (οδοφωτισμού, φωτεινή σηματοδότηση, δικτύων άρδευσης πρασίνου, κλπ.) έργα περιβάλλοντος, κλπ.

(ζ) Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις υπογείων τμημάτων (πυρασφάλειας, πυρόσβεσης, εξαερισμού, ενδεχόμενων φρεατίων αερισμού, οδοφωτισμού, φωτεινή σηματοδότηση, υποδομής τηλεφωνοδότησης, κτίρια εξυπηρέτησης σηράγγων κλπ.)

(η) Εργασίες πρασίνου.

Η επέκταση της Λ.Κύμης αποτελεί την πρώτη επέκταση της Αττικής Οδού, 18 χρόνια μετά την ολοκλήρωσή της, ενώ αναμένεται να συνδράμει καθοριστικά στον μετριασμό της κυκλοφοριακής ασφυξίας που παρατηρείται καθημερινά, τις ώρες αιχμής, στον κόμβο της Μεταμόρφωσης.


Το γερμανικό παράδοξο: Αύξηση ρωσικών εισαγωγών λόγω αύξησης τιμών


Αύξηση παρατηρείται το πρώτο εξάμηνο του 2022 στις εισαγωγές ρωσικών αγαθών στη Γερμανία παρά τις αυστηρές κυρώσεις προς τη Μόσχα. Δεν συμβαίνει το αντίστροφο.

Τι ακριβώς συμβαίνει με τις ρωσικές εξαγωγές προς τη Γερμανία από το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία μέχρι σήμερα; Όχι ίσως αυτό που θα ανέμενε κανείς δεδομένων των αυστηρών κυρώσεων που έχουν ήδη επιβληθεί στη Μόσχα.

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία που δίνει σήμερα Παρασκευή στη δημοσιότητα η γερμανική στατιστική υπηρεσία, παρά τις κυρώσεις σε βάρος Ρωσίας, η αξία των αγαθών που εισάγονται από τη Ρωσία στη Γερμανία αυξήθηκε κατακόρυφα κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2022.

Η αύξηση αυτή είναι εντυπωσιακή, αγγίζει το 51%, ποσοστό που μεταφράζεται σε όγκο συναλλαγών που αγγίζει τα 22,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τις πρώτες αναλύσεις η αύξηση αυτή οφείλεται στις υψηλότερες τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου στη διεθνή αγορά.

Μείωση των γερμανικών εξαγωγών στη Ρωσία

Ταυτόχρονα όμως, αν δει κανείς το θέμα αντίστροφα, η αξία των γερμανικών εξαγωγών προς τη Ρωσία, την ίδια περίοδο μειώθηκε σημαντικά. Σύμφωνα με τη γερμανική στατιστική υπηρεσία η Γερμανία εξήγαγε προς τη Ρωσία προϊόντα αξίας 8,3 δισεκατομμυρίων ευρώ το πρώτο εξάμηνο του έτους – δηλαδή 34% λιγότερα σε σχέση με πέρυσι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τη γερμανική στατιστική υπηρεσία τα σημαντικότερα αγαθά που εξήγαγε η Γερμανία συνολικά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτος ήταν οχήματα διαφόρων κατηγοριών και μηχανολογικά ανταλλακτικά.

Τα σημαντικότερα εισαγόμενα αγαθά - πέραν των φυσικών πόρων - ήταν χημικά προϊόντα κυρίως από την Κίνα για την παραγωγή πλαστικών αλλά και φαρμάκων καθώς και τεχνολογικά συστήματα επεξεργασίας δεδομένων.

Πηγή: DW: Δήμητρα Κυρανούδη, Βερολίνο

Πάμε παρακάτω, φύγαμε μπροστά!


Σάκης  Μουμτζής

Η μονοθεματική ατζέντα των υποκλοπών ελάχιστους πλέον απασχολεί. Ούτε καν τον μικρόκοσμο της πολιτικής. Άλλωστε έχουν δρομολογηθεί οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες και ας συζητούν για τις υποκλοπές οι φίλοι του Ανδρουλάκη.

Στην επικαιρότητα αυτές τις ημέρες συμβαίνουν πολλά θετικά. Πολλά πρωτόγνωρα. Ποια είναι αυτά;

1. Η ανεργία έπεσε στο 12,1%, ενώ η παρούσα κυβέρνηση την παρέλαβε από τους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ στο 17,5%. Και αναφερόμαστε στην επίσημη ανεργία, γιατί ο πραγματικός δείκτης είναι πολύ χαμηλότερος. Ολόκληροι κλάδοι ψάχνουν προσωπικό και δε βρίσκουν. Τι σημαίνει αυτή η πτώση της ανεργίας; Πως εκατοντάδες χιλιάδες πρώην άνεργοι παράγουν πλέον εισόδημα, καταναλώνουν, εξυπηρετούν τις υποχρεώσεις τους, εντάσσονται στην κοινωνία.

2. Στις 20 Αυγούστου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κηρύσσει τη λήξη της ενισχυμένης εποπτείας της ελληνικής οικονομίας. Τελειώνει ένας δωδεκαετής οδυνηρός κύκλος που έφερε κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές ανατροπές. Δημιουργείται το πλαίσιο της νέας κανονικότητας και όλο αυτό το επίτευγμα οφείλεται στην παρούσα κυβέρνηση. Με την αξιοπιστία της κέρδισε την εμπιστοσύνη των επενδυτών, των αγορών, των ευρωπαϊκών θεσμών.

3. Βρισκόμαστε στο ζενίθ της τουριστικής περιόδου και όλα δείχνουν πως, όχι μόνον θα φτάσουμε στα έσοδα του 2019 -περίπου 18 δισεκατομμύρια- αλλά μπορεί να προσεγγίσουμε και τα 20 δισεκατομμύρια. Όσοι βρίσκονται εντός του ευρέως φάσματος των τουριστικών δραστηριοτήτων, σε όλη την Ελλάδα, βλέπουν τα εισοδήματά τους σαφώς βελτιωμένα σε σχέση όχι με τα δύο χρόνια της καραντίνας, αλλά σε σχέση με το 2019 και όλες τις προηγούμενες χρονιές.

4. Ο Άδωνις Γεωργιάδης παρουσίασε τη μακέτα του ουρανοξύστη του Ελληνικού, Riviera Tower, για την ανέγερση του οποίου εκδόθηκε και η σχετική άδεια δόμησης. Αυτή η εικόνα έχει έναν έντονο συμβολισμό γιατί αναδεικνύει μιαν Ελλάδα που αναπτύσσεται, που σχεδιάζει, που εργάζεται. Αναδεικνύει την Ελλάδα του μέλλοντος. Από ένα εγκαταλελειμμένο τοπίο, σιγά-σιγά, με πολλή προσπάθεια, με πολύ κόπο, αλλά και με πολλές αντιστάσεις, μεταβαίνουμε σε μια πρότυπη περιοχή πολλαπλών χρήσεων, που θα δημιουργήσει πλούτο και θα δώσει λάμψη. Τελικά ένα από το προεκλογικά συμβολικά διλήμματα θα είναι: Τσουκνίδες ή Riviera Tower;

Ποιο πολιτικό περιβάλλον δημιουργούν όλα τα παραπάνω; Γιατί τελικά αυτό μας ενδιαφέρει. Είναι αφελείς όσοι πιστεύουν πως οι πολίτες ψηφίζουν με κριτήριο τις υποκλοπές της ΕΥΠ ή τις φιγούρες του κάθε Ανδρουλάκη. Οι πολίτες, είναι αποδεδειγμένο, ψηφίζουν στη συντριπτική πλειοψηφία τους με κριτήριο την τσέπη τους και τις συγκρίσεις που κάνουν μεταξύ των πολιτικών αρχηγών.

Και η κυβέρνηση θα εισέλθει στην τελική ευθεία με γεμάτα ταμεία, κυρίως λόγω του τουρισμού, αλλά όχι μόνο. Τον Σεπτέμβριο θα κατατεθεί συμπληρωματικός προϋπολογισμός που θα προβλέπει πρόσθετη ενίσχυση για τα ευπαθή νοικοκυριά περί τα 800 εκατομμύρια, που θα προστεθούν στα ήδη προγραμματισμένα 700 εκατομμύρια.

Ήδη οι πολίτες βλέπουν με ανακούφιση τους λογαριασμούς της ενέργειας, όπως διαμορφώνονται μετά τις κρατικές ενισχύσεις. Δεν υπάρχουν πια οι διαμαρτυρίες. Βέβαια, η αβεβαιότητα υπάρχει, αλλά υπάρχει και η αποδεδειγμένη ικανότητα της κυβέρνησης στην ορθή διαχείριση κρίσιμων καταστάσεων. Και αυτό μετρά.

Όσοι θέλουν, μπορούν να συνεχίσουν να ασχολούνται με τον Ανδρουλάκη. Ο πολύς κόσμος έχει άλλες προτεραιότητες και η κυβέρνηση οφείλει να πάει παρακάτω.

liberal.gr

ΟΝΕΙΡΩΞΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΑΛΙΝ ΕΧΕΙ😝😝Σάλος στο Twitter με το προκλητικό άρθρο Τσίπρα στην ΕΦΣΥΝ: «Δεν αρκεί η απλή εναλλαγή στην εξουσία»


Μεγάλος σάλος έχει προκληθεί με το άρθρο του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα στην ΕΦΣΥΝ με τίτλο: "Δεν αρκεί η απλή εναλλαγή στην εξουσία".

Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί το επίμαχο άρθρο που βρίσκεται και στο πρωτοσέλιδο της Εφημερίδας των Συντακτών, το οποίο "φλερτάρει" με άλλες πρακτικές και κινείται στο ίδιο μήκος κύματος με τον περίφημο έλεγχο των "αρμών της εξουσίας".


Πολλοί λογαριασμοί στο Twitter σχολίασαν τον - αν μη τι άλλο - αντιδημοκρατικό τίτλο του άρθρου που επελέγη, ενώ άλλοι σχολίασαν ότι ο συγκεκριμένος τίτλος θυμίζει άλλα καθεστώτα.

Δείτε ενδεικτικά κάποιες αντιδράσεις: