Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Πολιτική. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Πολιτική. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2019

Κουμουτσάκος: Επιστροφή 32 Πακιστανών στην πατρίδα τους

Ο Γιώργος Κουμουτσάκος ανακοίνωσε ότι 32 Πακιστανοί επιστρέφουν από την Ελλάδα στην πατρίδα τους.

Πρόκειται για 32 Πακιστανούς, που ταξίδεψαν με πτήση που κανόνισε η ελληνική κυβέρνηση, σε συνεργασία με εκείνη του Πακιστάν. Στην πτήση για το Ισλαμαμπάντ τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες ευρωπαϊκές προϋποθέσεις και σε αυτή επέβαιναν τόσο αστυνομικοί, όσο και γιατρός, εξήγησε ο κ. Κουμουτσάκος, μιλώντας στο Action 24.

Ο αναπληρωτής υπουργός, αρμόδιος για τη Μεταναστευτική Πολιτική, αναγνώρισε ότι ο προηγούμενος υπουργός, Δημήτρης Βίτσας, πιστώνεται ένα κομμάτι για την επιστροφή τους, γιατί είχε κινήσει τις διαδικασίες. Συμπλήρωσε ότι η νέα κυβέρνηση «έτρεξε» πιο γρήγορα τη διαδικασία, με αποτέλεσμα να γίνουν οι πρώτες επιστροφές. Παράλληλα τόνισε ότι με αυτό τον τρόπο θα σταλεί και ένα πρώτο μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι η συγκεκριμένη διαδικασία θα προχωρήσει.
Συνέχεια »

Τα μέτρα της κυβέρνησης Μητσοτάκη για το Μάτι – Στη δημοσιότητα η ΠΝΠ

Δημοσιοποιήθηκε η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που εξήγγειλε χθες ο πρωθυπουργός και αφορά τις άμεσες παρεμβάσεις που θα γίνουν στο Μάτι.

Με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, περιέρχεται στην κεντρική διοίκηση η δυνατότητα παρέμβασης σε συνθήκες φυσικών καταστροφών. Έτσι, επιτρέπεται να αξιοποιηθούν τα χρήματα του Ειδικού Λογαριασμού. Πρώτη πρόβλεψη της ΠΝΠ είναι ο άμεσος καθαρισμός του οικοπέδου στο οποίο έχει συγκεντρωθεί τεράστια ποσότητα καύσιμης ύλης.

Στην ίδια ΠΝΠ συγκροτείται φορέας, μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρία. Σε αυτήν συμμετέχουν με εκπροσώπους τους οι εθελοντές της τοπικής κοινωνίας, το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Γενικό Λογιστήριο, η Τράπεζα της Ελλάδος, το Τεχνικό Επιμελητήριο, τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Υποδομών, και η γ.γ. της κυβέρνησης. Αποστολή του νέου φορέα είναι η κατάρτιση ενός σχεδίου δράσης για την αποκατάσταση του Ματιού, του Νέου Βουτζά και της Κινέττας. Ανατίθεται στο ΤΕΕ να χαράξει κατά προτεραιότητα ένα νέο, πρότυπο χωρικό σχέδιο για ολόκληρη την περιοχή, ώστε να λυθούν προβλήματα δεκαετιών. Υπό κανονικές συνθήκες το έργο αυτό θα χρειαζόταν μία 5ετία, και τώρα ο πρωθυπουργός έθεσε σφιχτό χρονοδιάγραμμα, ζητώντας να έχει γίνει μέσα σε ένα χρόνο, ώστε να έχει ολοκληρωθεί πριν τη δεύτερη μαύρη επέτειο της τραγωδίας στο Μάτι.

Ολόκληρη η πράξη νομοθετικού περιεχομένου έχει ως εξής:

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση άμεσων κινδύνων και αναγκών στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.

2. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπισθούν οι άμεσοι κίνδυνοι που υφίστανται για τους κατοίκους και το οικιστικό και φυσικό περιβάλλον, από την παραμονή αποβλήτων, απορριμμάτων και επικίνδυνων υλικών εν γένει, στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018 και να υλοποιηθούν άμεσα δράσεις που κατατείνουν στη διασφάλιση της υγείας των κατοίκων και στην προστασία του περιβάλλοντος.

3. Τα σχετικά πορίσματα και τις εισηγήσεις των αρμοδίων φορέων και υπηρεσιών, από τα οποία προκύπτει η άμεση και επιτακτική ανάγκη λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων κινδύνων στις ανωτέρω περιοχές, ιδίως το με αριθμ. πρωτ. 47601/23.7.2019 έγγραφο του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.

4. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

Αρθρο Πρώτο

Απομάκρυνση επικίνδυνων υλικών

1. Στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018, δύνανται, ενόψει άμεσου κινδύνου για την ασφάλεια των πολιτών ή για το περιβάλλον, όπως προκύπτει από εισήγηση φορέα ή υπηρεσίας, να εκτελούνται με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών οι ακόλουθες αναγκαίες ενέργειες:

α) Απομάκρυνση απορριμμάτων, αποβλήτων και κάθε υλικού εν γένει, το οποίο, κατά την κρίση των αρμοδίων φορέων και υπηρεσιών, είναι επικίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία των πολιτών ή συνιστά εστία κινδύνου για μελλοντική φυσική καταστροφή.

β) Έλεγχοι και αποξήλωση αμιάντου από οποιαδήποτε κατασκευή ή αντικείμενο.

γ) Κάθε αναγκαία ενέργεια αποκατάστασης και ανάπλασης των πληγεισών περιοχών με σκοπό την προστασία της υγείας των πολιτών και τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος.

2. Όλες οι απαιτούμενες από την προηγούμενη παράγραφο δράσεις, ιδίως μελέτες, έργα, υπηρεσίες, εξοπλισμός, εκπονούνται κατά προτεραιότητα χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, και, εφόσον αυτό δεν καταστεί δυνατόν, με ανάθεση με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, η οποία αναρτάται στον δικτυακό τόπο των υπουργείων.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών δύνανται να διενεργούνται περαιτέρω δράσεις αποκατάστασης και ανάπλασης των πληγεισών περιοχών, να ρυθμίζεται η διαδικασία εκτέλεσης των ενεργειών του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας.

Αρθρο Δεύτερο

Σύσταση Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας

Συστήνεται Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Μάτι ξανά», σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Σκοπός της εταιρείας είναι η προώθηση δράσεων για την αποκατάσταση και ανάπλαση των πληγεισών περιοχών και τη βελτίωση της ζωής των κατοίκων τους. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία, ενδεικτικά, υποβάλλει προτάσεις και εισηγήσεις προς τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες για τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης κινδύνων και τη διενέργεια δράσεων αποκατάστασης και ανάπλασης των πληγεισών περιοχών, οι οποίες τίθενται υπ’ όψιν των αρμόδιων δημοσίων φορέων για άμεση υλοποίηση, και ενημερώνει τους πολίτες και τους αρμόδιους φορείς σχετικά με υφιστάμενα προβλήματα των πληγεισών περιοχών και των κατοίκων τους.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μετέχουν εκπρόσωποι των κατοίκων των πληγεισών περιοχών καθώς και εκπρόσωποι των κάτωθι νομικών προσώπων και φορέων:

α) του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

β) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,

γ) του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας,

δ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,

ε) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

στ) των δήμων Μαραθώνος και Ραφήνας – Πικερμίου και

ζ) της Περιφέρειας Αττικής.

Με απόφαση του Πρωθυπουργού ρυθμίζεται κάθε περαιτέρω ζήτημα σχετικά με τη λειτουργία, τους σκοπούς, τους πόρους και τη διαχείριση της εταιρείας και καθορίζεται η συγκρότησή της.

Αρθρο Τρίτο

Κατάρτιση ειδικού χωρικού σχεδίου

Ενόψει άμεσου κινδύνου για την ασφάλεια των πολιτών ή για το περιβάλλον, όπως προκύπτει από εισήγηση φορέα ή υπηρεσίας, ανατίθεται στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος» η σύνταξη ειδικού χωρικού σχεδίου για τις περιοχές της Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018. Για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, κατά παρέκκλιση από οποιαδήποτε άλλη διάταξη που αφορά διαδικασία κατάρτισης και αρμοδιότητα, εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας να υπογράψει σχετική σύμβαση με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος με καταληκτική ημερομηνία παράδοσης του σχεδίου την 23η Ιουλίου 2020. Για την υλοποίηση του έργου της παρούσας παραγράφου το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος μπορεί να προβαίνει σε αναθέσεις κατά παρέκκλιση από οποιαδήποτε άλλη διάταξη που αφορά διαδικασία κατάρτισης συμβάσεων έργου, υπηρεσίας και προμήθειας.

Αρθρο Τέταρτο

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2019

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Πρωθυπουργός

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου
Συνέχεια »

Τρίτη, 23 Ιουλίου 2019

Κανείς δεν χαιρέτησε τον Τσίπρα

Άρον-άρον και κατηφής έφυγε την περασμένη εβδομάδα από τη Βουλή, ο Αλέξης Τσίπρας.

Το λαϊκό παιδί της Κυψέλης, μετά από πολύ καιρό, βγήκε μόνος και…έρημος από την κεντρική αίθουσα της Βουλής. Οι μόνοι που ήταν δίπλα του και τον ακολούθησαν στην έξοδο του ήταν οι «σωματοφύλακες» του.

Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός, ότι δεν βρήκε ούτε έναν σύντροφο του, να πουν μια κουβέντα, παρότι το κλίμα ήταν πανηγυρικό στο Κοινοβούλιο.

Ο Αλέξης Τσίπρας δεν ήταν στα καλά του. Ήταν «μουτρωμένος», λες και το «άστρο» του αρχίζει να δύει…

Έχει βέβαια ένα άλλοθι για την «γκρίζα» εικόνα του. Η ορκωμοσία των βουλευτών έγινε μια ημέρα μετά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν σκέτο …φαρμάκι.

Οι παλιές καλές ημέρες ανήκουν πλέον στο παρελθόν.
Συνέχεια »

Πρωτοβουλία για να ξεμπλοκάρει η επένδυση στις Σκουριές -Συνάντηση Χατζηδάκη με τον CEO της Eldorado Gold

Την βούληση της κυβέρνησης να προχωρήσει η «εμβληματική επένδυση» στης Σκουριές δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης σε συνάντησή του με τον CEO της Eldorado Gold.

Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστής Χατζηδάκης και ο υφυπουργός κ. Γεράσιμος Θωμάς συναντήθηκαν σήμερα με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Eldorado Gold κ. George Burns και τα ανώτερα στελέχη της εταιρείας στην Ελλάδα και συζήτησαν το θέμα της επένδυσης στις Σκουριές.

«Από την πλευρά της κυβέρνησης υπογραμμίστηκε η βούληση να στηριχθεί η επένδυση με σεβασμό φυσικά όλων των αναγκαίων περιβαλλοντικών όρων, όπως είχε δεσμευτεί επανειλημμένως ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης» αναφέρει το υπ. .

Μάλιστα, προκειμένου να προχωρήσει αυτή η εμβληματική επένδυση αποφασίστηκε να δημιουργηθεί μια μεικτή επιτροπή από ειδικούς του ΥΠΕΝ και της εταιρείας, οι οποίοι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα συζητήσουν όλα τα εκκρεμή θέματα περιβαλλοντικά, οικονομικά και αναπτυξιακά.
Συνέχεια »

Ο ρόλος Φιλιππάκη στη φιλία Παπαγγελόπουλου – Μελισσανίδη

Κυκλοφορεί στην πιάτσα ότι ένας από τους βασικούς λόγους που ήρθαν κοντά ο μεγαλοεκδότης Ιωάννης Φιλιππάκης με τον επιχειρηματία Δημήτρη Μελισσανίδη, είχε να κάνει και με την στενή φιλία που διατηρούσε ο εκδότης της έγκριτης Espresso, με τον πάλαι ποτέ πανίσχυρο επί της Δικαιοσύνης υπουργό, Μίμη Παπαγγελόπουλο.

Αστεία πράγματα. Λες και ο Μίμης ήταν από τους ανθρώπους που θα καθόταν στο ίδιο τραπέζι με επιχειρηματίες, που έχουν σοβαρά θέματα, όπως ο Μελισσανίδης…

Πάντως για την ιστορία και μόνο αξίζει να σημειωθεί ότι οι περισσότερες από τις υποθέσεις στις οποίες ακούστηκε το όνομα του «Τίγρη», δεν προχώρησε σε δικαστικό επίπεδο επί των ημερών της κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ.

https://www.media.gr/slider/21282/o-rolos-filippaki-sti-filia-papaggelopoyloy-melissanidi/
Συνέχεια »

Αυγενάκης σε ΕΣΑΚΕ: «Θλιβερό αυτό που δημιουργήθηκε με τον Ολυμπιακό»

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, συναντήθηκε στην ΓΓΑ με τον πρόεδρο του ΕΣΑΚΕ, Ευάγγελο Γαλατσόπουλο και τον αντιπρόεδρο, Σταύρο Δουβή, για μία εισαγωγή στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ελληνικό μπάσκετ.

Με την κλήρωση της Basket League για την σεζόν 2019/20 να είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα (19:00), το προεδρείο της Basket League τον ενημέρωσε για τα προβλήματα του πρωταθλήματος, τα τηλεοπτικά δικαιώματα, την αναζήτηση κεντρικού χορηγού κ.α.

Ο κ. Αυγενάκης τους επισήμανε ότι «δεν είστε άμοιροι ευθυνών» και τόνισε ότι επιβάλλεται συνεργασία όλων (Υφυπουργείου, ΕΟΚ, ΕΣΑΚΕ) προκειμένου το μπάσκετ να κρατηθεί οπωσδήποτε στο επίπεδο που του αρμόζει και του αξίζει, καθώς αποτελεί σημαντικότερη δραστηριότητα στην ελληνική κοινωνία, με εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες να ασχολούνται μαζί του και ο επικοινωνιακός αντίκτυπος των τελευταίων μηνών μόνο θετικός δεν είναι.

Ο Υφυπουργός παρατήρησε ότι «το όλο θέμα που δημιουργήθηκε με τον Ολυμπιακό είναι θλιβερό για το άθλημα και την συνεχιζόμενη ανάπτυξή του. Βέβαια, για κάθε καβγά χρειάζονται, τουλάχιστον, δύο. Εκτιμώ ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι πρέπει να παρακινηθούν για να κάνουν ένα βήμα πίσω, ώστε μαζί να πάμε δύο βήματα μπροστά! Θα εξαντλήσουμε το δικαίωμα της όποιας παρέμβασης μας, το οποίο σταματάει εκεί που αρχίζει το δικό σας δικαίωμα, αλλά αυτή η συνθήκη ισχύει και αντίστροφα».

Ο κ. Αυγενάκης, επιπλέον, δεσμεύτηκε να εξετάσει τα αιτήματα για τις βελτιώσεις στο φορολογικό πλαίσιο, πολιτική άλλωστε που είναι ψηλά στην ατζέντα της κυβέρνησης, ενώ διευκρίνισε ότι στα τηλεοπτικά ζητήματα και δη της ΕΡΤ, το υφυπουργείο γνωμοδοτεί, καθώς άλλοι (οι βασικοί μέτοχοι και η διοίκηση της Δημόσιας Τηλεόρασης) αποφασίζουν. Ενημέρωσε, τέλος, το προεδρείο του ΕΣΑΚΕ ότι θα παρευρεθεί το απόγευμα στην κλήρωση του νέου πρωταθλήματος, αλλά και ότι τις αμέσως επόμενες ημέρες θα συνεχίσει τον συγκεκριμένο κύκλο επαφών του (ΕΟΚ και διοικήσεις ΚΑΕ).
Συνέχεια »

Γιατί η ΝΔ δίνει τόση έμφαση στο Μάτι -Μια αισθητή διαφορά με τον ΣΥΡΙΖΑ

Η ΝΔ φαίνεται να βγάζει από τις πρώτες κιόλας μέρες πρωθυπουργίας του Κυριάκου Μητσοτάκη το ανθρωποκεντρικό πρόσωπο που χρειάζεται να δείχνει η εκάστοτε κυβέρνηση σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, όπου οι πολίτες είναι ανήμποροι να δράσουν μόνοι τους. Ετσι έκανε με το «καλημέρα» με τη θεομηνία της Χαλκιδικής, έτσι κάνει και τώρα ένα χρόνο μετά την εθνική τραγωδία στο Μάτι.

Σήμερα, 23 Ιουλίου, με τις μνήμες να παραμένουν ακόμα νωπές από τη φονική πυρκαγιά που σάρωσε την Ανατολική Αττική, τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο για τα 102 θύματα που έφυγαν άδικα λόγω αδράνειας και ελλείψεων του κρατικού μηχανισμού. Το «παρών» έδωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως άλλωστε είχε κάνει και πέρυσι τρεις ημέρες μετά την πυρκαγιά. Ωστόσο, όπως και τότε έτσι και σήμερα ο νέος πρωθυπουργός δεν προχώρησε σε κάποια δήλωση, επιβεβαιώνοντας τα όσα είπε κατά την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ. «Περισσότερη δουλειά, λιγότερα λόγια».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μάτι, έναν χρόνο μετά

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μάτι, έναν χρόνο μετά -Φωτογραφία: EUROKINISSI

Μια καθυστερημένη «συγγνώμη» της Πολιτείας

Το ειδικό βάρος που δίνει η νέα κυβέρνηση για το Μάτι έχει ουσιαστική αλλά και συμβολική αξία. Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, η προηγούμενη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα δεν μπόρεσε ή δεν θέλησε να πει ένα «συγγνώμη» για τα δεκάδες θύματα.

Κυρίως, έδειξε προκλητική αμέλεια από το πρώτο βράδυ της σύσκεψης υπό τον τότε πρωθυπουργό, όταν «ξέχασαν» να αναφέρουν ότι υπάρχουν νεκροί. Την διαφορά ανάμεσα στο τότε και το τώρα επιδιώκει να καταδείξει ο κ. Μητσοτάκης και η νέα κυβέρνηση: να εκφράσει την συμπαράσταση της Πολιτείας στους συγγενείς των θυμάτων και να πει έστω μια καθυστερημένη «συγγνώμη» για την ανείπωτη τραγωδία.

Η αρχή λοιπόν έγινε στις προγραμματιστικές δηλώσεις της νέας κυβέρνησης, όπου ο πρωθυπουργός προανήγγειλε μια σειρά από δεσμεύσεις για το Μάτι και τους κατοίκους του που έναν χρόνο μετά την πυρκαγιά προσπαθεί να αρχίσει από την αρχή, αφού η απερχόμενη κυβέρνηση που δήλωνε ότι θα δίνει κάθε μήνα το «παρών» στην περιοχή δεν παρευρέθηκε ούτε στο μνημόσυνο στη μνήμη των θυμάτων.Τόσο η Ρένα Δούρου όσο και ο Ηλίας Ψινάκης, από τους πρωταγωνιστές της τραγωδίας στο Μάτι, δεν κατέχουν πλέον θέσεις ευθύνης

Οι δεσμεύσεις Μητσοτάκη για το Μάτι

Οπως προαναφέρθηκε, κατά τις προγραμματιστικές δηλώσεις της κυβέρνησης ΝΔ, ο πρωθυπουργός σχετικά με το Μάτι παρουσίασε τα μέτρα που θα ληφθούν προκειμένου η περιοχή να κάνει ουσιαστική επανεκκίνηση. Μεταξύ αυτών, ο κ. Μητσοτάκης έκανε γνωστή την πρόθεσή του να ξεμπλοκαριστούν τα 31 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία λιμνάζουν εδώ και 1 χρόνο στον Ειδικό Λογαριασμό Αρωγής.

Την ίδια ώρα Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε επίσης ότι:

 • Καθαρίζεται το οικόπεδο στο Νέο Βουτζά στο οποίο συγκεντρώθηκε και παραμένει από πέρυσι τεράστια ποσότητα καύσιμης ύλης.
 • Οι συμπολίτες μας με βαριά εγκαύματα θα έχουν δωρεάν πρόσβαση σε όλα τα φάρμακα, σε θεραπεία, αλλά και σε κάθε άλλη ιατρική παροχή.
 • Οι πυρόπληκτοι στο Μάτι απαλλάσσονται για 5 χρόνια από τον ΕΝΦΙΑ. Το μέτρο αφορά συνολικά 4.334 κατοίκους. Για το σκοπό αυτό θα διατεθούν 10 εκατομμύρια ευρώ από τον λογαριασμό αρωγής.
 • Ποσό 20 εκατομμυρίων ευρώ θα διατεθεί για την αποκατάσταση και την ανάπλαση των περιοχών που επλήγησαν από την εθνική τραγωδία του περσινού Ιουλίου.

Το Μάτι από ψηλά μετά τη φονική πυρκαγιά

Το Μάτι από ψηλά μετά τη φονική πυρκαγιά

Εμπρακτη βοήθεια στα... αυτονόητα που δεν δίνονταν

Την ίδια ώρα στην συνολική προσπάθεια της κυβέρνησης και των υπουργών της για την επούλωση των πληγών των κατοίκων στο Μάτι ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας προχώρησε και αυτός με τη σειρά του σε μια σειρά αποφάσεων που φανερώνουν τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της κυβέρνησης ΝΔ όσον αφορά τις φυσικές καταστροφές.

Οπως έγινε γνωστό το περασμένο διάστημα, οι αλοιφές και άλλα παρόμοια φάρμακα για τα εγκαύματα δεν συνταγογραφούνταν στους τραυματίες της φωτιάς, καθώς θεωρούνταν καλλυντικά. Με απόφαση του αρμόδιου υπουργού πλέον οι εγκαυματίες θα παίρνουν τα φάρμακά τους δωρεάν.

«Εμάς δεν μας ενδιαφέρει να ασχολούμαστε με το παρελθόν, είμαστε εδώ για να δίνουμε λύσεις. Δεν είναι ανεκτό από την πολιτεία να ταλαιπωρούνται αυτοί οι άνθρωποι», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Βασίλης Κικίλιας.Η επιβεβαίωση Πέτσα

Τα όσα προαναφέρθηκαν επιβεβαίωσε και σήμερα, Τρίτη (23/07) ένα χρόνο μετά την τραγωδία στο Μάτι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας κατά τη διάρκεια του πρώτου briefing για την ενημέρωση των ΜΜΕ.

Συγκεκριμένα, ο κ. Πέτσας εξήγγειλε ότι στο εξής θα έχουν οι εγκαυματίες δωρεάν πρόσβαση σε θεραπεία, φάρμακα κ.ο.κ. Επίσης, οι πυρόπληκτοι που υπολογίζονται σε 4.334, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του ΕΝΦΙΑ, για μια πενταετία. Η σχετική δράση έχει κόστος 10 εκατ. ευρώ.

Ακόμη, θα διατεθούν 20 εκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση και την ανάπλαση της περιοχής. Σύμφωνα με τον κ. Πέτσα, σήμερα θα εκδοθεί Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και θα προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η συγκρότηση ειδικού φορέα για την αποκατάσταση περιοχών, όπως το Μάτι, ο Ν. Βουτζάς, η Κινέτα.

Νίκος Μαρουλίδης
iefimerida.gr
Συνέχεια »

Πρετεντέρης: Μείγμα πλειοψηφικό στην κοινωνία

"Ο Μητσοτάκης παρουσίασε ένα πρωτότυπο #μείγμα πολιτικής με πλειοψηφικές προδιαγραφές. Διεκδικώντας ρητά την απουσία ιδεολογικού προσήμου. Δηλαδη μια διαχείριση αποτελέσματος κι όχι ιδεών" γράφει ο Γ. Πρετεντέρης στα ΝΕΑ:

Συνέχεια »

Δύο ηγέτες, δύο κόσμοι

Του Σάκη Μουμτζή

Είναι νωρίς να καταλήξουμε σε ασφαλή συμπεράσματα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά αυτές οι δεκαπέντε πρώτες ημέρες της διακυβέρνησης του μας επιτρέπουν να έχουμε μιαν αρχική εικόνα.

Έτσι, μπορούμε να κάνουμε μια σύγκριση των δύο πολιτικών ανδρών -Α. Τσίπρα και Κυρ. Μητσοτάκη- και όλων αυτών που αντιπροσωπεύουν.

Στην πολιτική δεν υπάρχει το μαύρο-άσπρο. Η πολιτική κυριαρχείται από τις αποχρώσεις. Το απόλυτο κακό και το απόλυτο καλό είναι για τους φανατικούς.

Και ο φανατισμός και η εμπάθεια επηρεάζουν αρνητικά την κρίση μας.

Ετσι, αντί να ασχοληθώ με το τι πρεσβεύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και με το τι πρεσβεύει ο Α.Τσίπρας, θα προσπαθήσω να δω ποιον κόσμο εκπροσωπεί ο ένας και ποιον ο άλλος.

Ποια Ελλάδα εκφράζεται με τον πρωθυπουργό και ποια Ελλάδα με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως.

Καθοριστικό σημείο στην διαμόρφωση της συνείδησης των Ελλήνων πολιτών ήταν αναμφίβολα η μνημονιακή εποχή και κυρίως το έτος 2011, όταν οι πολίτες συνειδητοποίησαν τι ακριβώς είχε συμβεί και κυρίως τι θα επακολουθούσε.

Μέσα από την κοινωνία αναδύθηκαν δύο λογικές, που μεταφράστηκαν άμεσα σε δύο πολιτικές συμπεριφορές.

Εχει χιλιοειπωθεί πως το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας θεώρησε υπαίτιο των μέτρων, που περιόριζαν τα εισοδήματα του, το μνημόνιο. Και απέδωσε γι΄αυτό συγκεκριμένες πολιτικές ευθύνες.

Το μειοψηφικό μέρος της Ελληνικής κοινωνίας, με μια πιο σύνθετη θεώρηση, απέδωσε την έλευση των μνημονίων σε μια κρίση που αργοσερνόταν στην οικονομία μας και που βρήκε την κορύφωση της στην περίοδο 2007-2010.

Πάντα τα ρεύματα των κοινωνιών βρίσκουν, με άμεσο ή με έμμεσο τρόπο, την πολιτική τους εκπροσώπηση.

Την πρώτη κατηγορία την εξέφρασε, κατά κύριο λόγο, ο ΣΥΡΙΖΑ, την δεύτερη κατηγορία η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που υπήρξαν και ο εύκολος στόχος όλων αυτών που ήθελαν με κάθε τρόπο να μην περικοπούν προνόμια και παροχές.

Μετά από παλινωδίες και καθυστερήσεις η πατρίδα μας βγήκε από τα μνημόνια τελικά το 2018, ενώ θα μπορούσε κάλλιστα αυτό να είχε συμβεί τρία χρόνια πριν.

Σήμερα πλέον όπου η ματιά είναι στο μέλλον και όχι στο παρελθόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαθέτει ένα στρατηγικό πλεονέκτημα. Έχει όραμα.

Το δε όραμα του συμπυκνώνεται σε τρεις λέξεις-κλειδιά.

Δουλειές - Ασφάλεια - Παιδεία.

Και επειδή ο λόγος του είναι οραματικός είναι, εκ των πραγμάτων, και μετριοπαθής και συναινετικός.

Με απλά λόγια η Νέα Δημοκρατία δεν έχει ανάγκη τον διχαστικό λόγο. Ο εκσυγχρονισμός της χώρας, η ψηφιοποίηση των λειτουργιών του Δημοσίου, απαιτούν κοινή προσπάθεια.

Εδώ ακριβώς βρίσκεται, από την άλλη πλευρά, το στρατηγικό αδιέξοδο του Α. Τσίπρα. Ο πολωτικός του λόγος δεν έχει πλέον κοινωνικό αντίκρυσμα. Στηρίζεται επάνω στα δεκανίκια μιας αντιδεξιάς φαντασίωσης που έρχεται από το παρελθόν.

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει πρόταση για το μέλλον, γιατί αδυνατεί γνωσιακά να την συλλάβει. Π.χ.την ομιλία του Κυρ. Πιερρακάκη στην Βουλή αμφιβάλλω αν την κατάλαβαν οι περισσότεροι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν άλλες προσλαμβάνουσες παραστάσεις και τα ερμηνευτικά τους εργαλεία είναι απλοϊκά.

Όσο ο Α. Τσίπρας δεν θα μπορέσει να αρθρώσει έναν συγκροτημένο λόγο για το μέλλον της Ελλάδος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κυριαρχεί.

Την μεταμνημονιακή συλλογική συνείδηση, που σταδιακά διαμορφώνεται στην πατρίδα μας, θα εξακολουθεί να την εκφράζει η Νέα Δημοκρατία, υπό την προϋπόθεση πως θα ασκήσει την πολιτική της με τρόπο σαφή και αταλάντευτο.

 https://www.liberal.gr/apopsi/duo-igetes-duo-kosmoi/260601
Συνέχεια »

Όταν ξεκουμπίστηκε ο ΜΠΕΚΡΗΣ πήρε και το κάδρο του…

Δεν περνούσε απαρατήρητη  η τεράστια φωτογραφία του Άρη Βελουχιώτη που κοσμούσε τον τοίχο στο γραφείο του αναπληρωτή υπουργού Υγείας Παύλου ΠολάκηΩστόσο, μπαίνοντας ο Βασίλης Κικίλιας, ως νέα ηγεσία του υπουργείου στο γραφείο αντίκρισε τον τοίχο άδειο.

Μαζί με τους προηγούμενους έφυγε και ο Άρης.
Συνέχεια »

Bουλή: Εξελέγησαν τα προεδρεία των Διαρκών Επιτροπών

Η Βουλή προχώρησε στην εκλογή των προεδρείων των έξι Διαρκών Επιτροπών – Δείτε αναλυτικά τη σύνθεσή τους

Στη συγκρότηση των προεδρείων των έξι Διαρκών Επιτροπών της Βουλής προχώρησαν οι βουλευτές, γεγονός που θα επιτρέψει και επίσημα την άσκηση νομοθετικού έργου.

Πρόεδρος της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων ορίστηκε ο Γιώργος Στύλιος, με αντιπρόεδρο τον Γιάννη Ανδριανό και γραμματέα τον Χρήστο Ταραντίλη.

Στην Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, πρόεδρος εξελέγη ο Κώστας Γκιουλέκας με αντιπρόεδρο και γραμματέα τους Αναστάσιο Δημοσχάκη και Αναστάσιο Χατζηβασιλείου αντίστοιχα.

Ο Σταύρος Καλογιάννης αναλαμβάνει πρόεδρος της επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων με αντιπρόεδρο τον Θανάση Καββαδά και γραμματέα την Μίκα Ιατρίδη.

Στην επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων πρόεδρος εξελέγη ο Βασίλης Οικονόμου με αντιπρόεδρο τον Κωνσταντίνο Βλάση και γραμματέα τον Ιάσονα Φωτήλα.

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος αναλαμβάνει πρόεδρος της επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, με αντιπρόεδρο τη Σοφία Βούλτεψη και γραμματέα τον Ευστάθιο Κωνσταντινίδη.

Τέλος, στην επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου πρόεδρος αναλαμβάνει ο Γιώργος Βλάχος με αντιπρόεδρο τον Νικόλαο Ταγαρά και γραμματέα τον Μάξιμο Σενετάκη.

Αναλυτικά, τα προεδρεία των Διαρκών Επιτροπών της Βουλής για την ΙΗ’ Περίοδο- Α’ Σύνοδος συγκροτήθηκαν ως εξής:

1. ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στύλιος Γεώργιος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ανδριανός Ιωάννης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ταραντίλης Χρήστος


2. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γκιουλέκας Κωνσταντίνος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δημοσχάκης Αναστάσιος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Χατζηβασιλείου Αναστάσιος


3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλογιάννης Σταύρος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καββαδάς Αθανάσιος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ιατρίδη Τσαμπίκα (Μίκα)


4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οικονόμου Βασίλειος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βλάσης Κωνσταντίνος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Φωτήλας Ιάσων


5. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χαρακόπουλος Μάξιμος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βούλτεψη Σοφία

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κωνσταντινίδης Ευστάθιος


6. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βλάχος Γεώργιος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ταγαράς Νικόλαος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Σενετάκης Μάξιμος
Συνέχεια »

Άρχισαν τα όργανα: Στην Επιτροπή της βουλής ο Πολάκης γιατί κατέγραψε κρυφά τον Στουρνάρα

Φορτίζεται από αύριο το πολιτικό σκηνικό καθώς υποθέσεις που αφορούν τον Παύλο Πολάκη έρχονται στην Βουλή.

Την Τετάρτη συνεδριάζει για πρώτη φορά η επιτροπή δεοντολογίας της νέας Βουλής και ο πρώτος βουλευτής με τον οποίο θα ασχοληθεί είναι ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας.

Η καταγραφή της τηλεφωνικής συνομιλίας με Στουρνάρα

Τα μέλη της επιτροπής θα κληθούν να αποφασίσουν αν πρέπει να αρθεί η ασυλία του κ. Πολάκη για την υπόθεση της καταγραφής τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε ο πρώην υπουργός με το διοικητή της τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα.

Η δικογραφία για την υπόθεση έχει διαβιβαστεί στη Βουλή από την εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας και αφορά στο κακούργημα της παράνομης καταγραφής τηλεφωνικής συνομιλίας. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση είχε διενεργηθεί έρευνα από την εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο κ. Πολάκης κατέγραψε παράνομα την τηλεφωνική του συνομιλία με τον κεντρικό τραπεζίτη, λίγο μετά την αποκάλυψη για το δάνειο που είχε λάβει από την Attica Bank.

Η μήνυση του Πουλή από το ΚΕΕΛΠΝΟ

Η δεύτερη υπόθεση αφορά μήνυση που είχε υποβάλει κατά του κ. Πολάκη ο πρώην πρόεδρος των εργαζομένων του ΚΕΕΛΠΝΟ Σταμάτης Πουλής για συκοφαντική δυσφήμιση.

Πολάκης: Να γίνει προανακριτική

Μόλις ο κ.Πολάκης πληροφορήθηκε την συνεδρίαση σε συζήτηση που είχε με τους δημοσιογράφους ζήτησε να γίνει προανακριτική επιτροπή για την υπόθεση του προκειμένου να έρθουν όλα στο φως δημόσια και εκεί να αποφασιστεί αν θα έρθει η ασυλία του ή όχι.

Όπως είπε χαρακτηριστικά «Αυτό το οποίο απαιτώ είναι όχι να αρθεί η ασυλία μου σε μία επιτροπή η οποία είναι δεν είναι δημόσια αλλά να μαζέψουν 30 υπογραφές από βουλευτές διαφόρων πτερύγων της βουλής και να γίνει η διαδικασία με Ολομέλεια της Βουλής για τη σύσταση ειδικής προανακριτικής επιτροπής όπου εκεί θα τα πούμε όλα και εκεί θα αποφασιστεί στην Ολομέλεια η σύσταση της ειδικής προανακριτικής επιτροπής για να τα πούμε όλα τα πάντα που έχουμε ανακαλύψει και αυτά που έχουμε στείλει και στη δικαιοσύνη, η οποία με τους ρυθμούς της ανάπηρης κουτσής χελώνας που περπατάει έχει ασκήσει διώξεις στο ένα εικοστό αυτών των υποθέσεων.
Για αυτό λοιπόν επειδή πρέπει να μάθει και ο ελληνικός λαός γιατί με κατηγορούν αυτοί οι άνθρωποι ο κ.Πουλής και ο κ. Στουρνάρας πρέπει να γίνει δημόσια διαδικασία ανοιχτή διαδικασία βεβαίως με συλλογή 30 υπογραφών που να ζητήσουν τη σύσταση ειδικής προανακριτικής επιτροπής».

Μετά από την αντίδραση Πολάκη το ενδιαφέρον εστιάζεται στην στάση που θα κρατήσουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στην επιτροπή δεοντολογίας αλλά φυσικά και πως θα κινηθούν τα δύο νέα κόμματα που έχουν εισέλθει στο κοινοβούλιο το ΜέΡΑ 25 και η Ελληνική Λύση στα δύο συγκεκριμένα θέματα που αφορούν τον πρώην υπουργό.

Δημήτρης Τάκης
iefimerida.gr
Συνέχεια »

Ο Κεφαλογιάννης ζήτησε την παραίτηση Παππά από τον ΟΑΣΘ αλλά εκείνος πήγε... διακοπές

Στο πλαίσιο των αλλαγών που γίνονται μετά την αλλαγή σκυτάλης στην κυβέρνηση, ο υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών Γιάννης Κεφαλογιάννης αναζήτησε από τον Στέλιο Παππά (πατέρα του Νίκου Παππά) για να του ανακοινώσει ότι θα πρέπει να παραιτηθεί από τον ΟΑΣΘ.

Οχι επειδή διορίστηκε σε αυτή τη θέση από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά επειδή δεν ανταποκρίθηκε στα καθήκοντά του. Όπως μάλιστα αναφέρει ο υφυπουργός, ήταν «ανεπαρκής», εκφράζοντας παράλληλα την απορία του με ποια προσόντα τοποθετήθηκε σε αυτή τη θέση. Μόνο και μόνο επειδή είναι πατέρας του άλλοτε ισχυρού του Μαξίμου και «κολλητού» του Αλέξη Τσίπρα;

Η παραίτηση του Στ. Παππά όμως αναβλήθηκε γιατί, όπως διαβάζουμε στον Βηματοδότη, πρόλαβε και... πήρε άδεια. Ετσι μόλις επιστρέψει από την άδειά του θα του ζητηθεί η παραίτησή του.
Συνέχεια »

ΒΙΝΤΕΟ-Πέτσας: Αυτά είναι τα μέτρα στήριξης των πυρόπληκτων-Πότε έρχονται στη Βουλή τα τρία πρώτα νομοσχέδια-Δεν θα μειωθεί το αφορολόγητο

Ημέρα μνήμης, ακριβώς ένα χρόνο από την εθνική τραγωδία στο Μάτι, αλλά και δράσης, η σημερινή, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Συγκεκριμένα, ο κ. Πέτσας εξήγγειλε ότι στο εξής θα έχουν οι εγκαυματίες δωρεάν πρόσβαση σε θεραπεία, φάρμακα κ.ο.κ.

Επίσης, οι πυρόπληκτοι που υπολογίζονται σε 4.334, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του ΕΝΦΙΑ, για μια πενταετία. Η σχετική δράση έχει κόστος 10 εκατ. ευρώ.

Ακόμη, θα διατεθούν 20 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση και την ανάπλαση της περιοχής.

Σύμφωνα με τον κ. Πέτσα, σήμερα θα εκδοθεί Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και θα προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η συγκρότηση ειδικού φορέα για την αποκατάσταση περιοχών, όπως το Μάτι, ο Ν. Βουτζάς, η Κινέτα.

Πότε έρχονται στη Βουλή τα τρία πρώτα νομοσχέδια

"Μετά την τριήμερη συζήτηση στη Βουλή, η κυβέρνηση έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης. Ξεκινά μία νέα εποχή με όραμα, σχέδιο και προοπτική. Εντολή του λαού είναι να αλλάξουμε πορεία" είπε ο Στέλιος Πέτσας στην ενημέρωση των δημοσιογράφων και πρόσθεσε:

"Οι ιδεολογικές διαφορές δεν καταργούνται αλλά το όριο μεταξύ συντήρησης και προόδου είναι η ανάπτυξη. Με την πρόοδο τάσσεται η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων που θέλουν επενδύσεις, μεταρρυθμίσεις και ανάπτυξη. Η νέα κυβέρνηση θα αναμετρηθεί με τα προβλήματα".

Παράλληλα, ανακοίνωσε τα πρώτα νομοσχέδια που θα έρθουν στη Βουλή. Για το επιτελικό κράτος θα έρθει στις 24 Ιουλίου, θα είναι στην Επιτροπή στις 25 Ιουλίου και θα ψηφιστεί έως τις 8 Αυγούστου. Το νομοσχέδιο για τις πρώτες μειώσεις φόρων που είναι ο ΕΝΦΙΑ και η ρύθμιση των 120 δόσεων θα έρθει με μορφή κατ' επείγοντως στις 26 Ιουλίου και θα ψηφιστεί το αργότερο την 1η Αυγούστου.

Επίσης, θα έρθει ένα διυπουργικό, το οποίο θα περιέχει διατάξεις όπως η κυβερνησιμότητα των ΟΤΑ και το πανεπιστημιακό άσυλο. Θα κατατεθεί τη Δευτέρα 29 Ιουλίου, θα συζητηθεί στην Επιτροπή την Τρίτη 30 Ιουλίου και θα ψηφιστεί το αργότερο έως τις 8 Αυγούστου.

Μεγαλύτερες οι μειώσεις στον ΕΝΦΙΑ για τη μεσαία τάξη

Ειδικά για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε στους ισχυρισμούς της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι οι μειώσεις είναι αντίστοιχες με εκείνες που είχε ανακοινώσει η προηγούμενη κυβέρνηση. Έδωσε συγκεκριμένα παραδείγματα, όπως π.χ. για ακίνητη περιουσία από 80.000 έως 100.000 ευρώ η μείωση είναι 20%, ενώ της προηγούμενης κυβέρνησης ήταν 17,5%. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και για ακίνητη περιουσία αξίας μέχρι 180.000 ευρώ.

«Είναι σαφές ότι οι μειώσεις για τη μεγάλη μάζα της μεσαίας τάξης είναι μεγαλύτερες», επισήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Για το αφορολόγητο

Όσον αφορά στο αφορολόγητο ο κ. Πέτσας απάντησε ότι "ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δεσμευτεί ότι δεν θα μειωθεί το αφορολόγητο όριο. Αυτό που θα γίνει, είναι να εισαχθεί ένας φορολογικός συντελεστής 9% για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ, απάντησε σε σχετική ερώτηση. H κλίμακα θα ξεκαθαρίσει με το φορολογικό νομοσχέδιο του Σεπτεμβρίου.

Σε ό,τι αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές και το ν. Κατρούγκαλου, αρκέστηκε να σχολιάσει ότι η μείωση στο 15% θα γίνει σε ορίζοντα τετραετίας.

Για το δημοσιονομικό κενό, σημείωσε ότι «όσοι έβλεπαν δημοσιονομικό κενό έβλεπαν μία φωτογραφία του χθες». Σύμφωνα με τον ίδιο, η προηγούμενη κυβέρνηση ακολουθούσε πολιτική υπερφορολόγησης. Το μεσοπρόθεσμο προέβλεπε από το 2019 μέχρι το 2023 υπεραπόδοση -υπερφορολόγηση της τάξης των 3,5 δισ. ευρώ. «Εμείς δεν θα την συνεχίσουμε», συμπλήρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και τόνισε ότι σύμφωνα με την έκθεση των δανειστών που είχε βγει πριν τις ευρωεκλογές υπάρχει υποεκτέλεση των δημοσίων δαπανών. Όπως είπε, θα υπάρξει εξοικονόμηση 1,5 δισ. από την επισκόπηση των δαπανών και την προσαρμογή της οροφής των δημοσίων δαπανών, την επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και από την ανάπτυξη. Εξήγησε ότι η οικονομία πηγαίνει καλύτερα όπως δείχνουν η μείωση των επιτοκίων των ομολόγων και το Χρηματιστήριο Αθηνών. Με την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία θα έχουμε ανάπτυξη -κάθε ένα ευρώ ανάπτυξης αυξάνει κατά 0,5 ευρώ τα έσοδα έσοδα- και δεν θα υπάρξει δημοσιονομικό κενό, υποστήριξε.

Ο κ. Πέτσας επανέλαβε ότι δεν κόβεται κανένα κοινωνικό επίδομα, όσοι έπαιρναν κοινωνικά επιδόματα θα συνεχίσουν να τα παίρνουν και με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Για τη 13η σύνταξη επισήμανε ότι «αυτό που δόθηκε από τη προηγούμενη κυβέρνηση δεν ήταν 13η σύνταξη ήταν προεκλογικό επίδομα, αλλά θα συνεχίσει να χορηγείται και το 2020 ως μηχανισμός στήριξης των χαμηλοσυνταξιούχων».

Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού

Τέλος, ανακοίνωσε το πρόγραμμα του πρωθυπουργού. Σήμερα το απόγευμα, στις 18:00, θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Μαξίμου με την ηγεσία του υπουργείου Πολιτισμου για την επέκταση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και την αξιοποίηση του πρώην βασιλικου κτήματος στο Τατόι.

Αύριο, Τετάρτη 24 Ιουλίου, στις 11:30, το Μέγαρο Μαξίμου θα ανοίξει τις πύλες του σε 15 νέους μαθητές, οι οποίοι θα συζητήσουν με τον πρωθυπουργό με την ευκαιρία της επετείου αποκατάστασης της Δημοκρατίας, ενώ νωρίτερα, στις 10:30, ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον υπουργό Υγείας, Βασίλη Κικίλια, με θέμα τον αντικαπνιστικό νόμο.

Την Πέμπτη 25 ιουλίου, στις 9:30, ο πρωθυπουργός θα επισκεφτεί το υπουργείο Τουρισμού και θα ακολουθήσουν συσκέψεις στο Μαξίμου για το Ελληνικό, ενώ οι τρεις ΚΥΑ που εκκρεμούν θα έχουν εκδοθεί έως τις 10 Αυγούστου.

Την Παρασκευή 26 Ιουλίου, στις 9:30 ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφτεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Όσο για τα ταξίδια του στο εξωτερικό, για συμβολικούς και ουσιαστικούς λόγους, θα ξεκινήσουν από την Κύπρο στις 29-30 Ιουλίου. Στις 29 Αυγούστου θα μεταβεί στο Βερολίνο, στις 2-3 Σεπτεμβρίου στην Ολλανδία, ενώ προγραμματίζεται επίσκεψή του στο Παρίσι μετά τις 20 Αυγούστου.

Τέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξέφρασε τα συλλυπητήρια της κυβέρνησης για την απώλεια του κινηματογραφιστή Σταύρου Τσιώλη.

Συνέχεια »

Άμισθος σύμβουλος στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ο Σταμάτης Κριμιζής

Αποδέχτηκε την πρόταση του υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκου Πιερρακάκη ο καθηγητής Σταμάτης Κριμιζής και αναλαμβάνει καθήκοντα άμισθου συμβούλου στο Υπουργείο.

Το βιογραφικό του κ. Κριμιζή

Πραγματικός πολίτης του Κόσμου, ο καθηγητής Σταμάτης Κριμιζής είναι ο μόνος επιστήμονας που έχει συμμετάσχει σε αποστολές προς όλους τους πλανήτες του ηλιακού συστήματος. Σημαντικό στέλεχος του διαστημικού προγράμματος των ΗΠΑ, ο Δρ. Κριμιζής διετέλεσε επικεφαλής επιστήμονας και αργότερα διευθυντής του τμήματος Διαστημικής στο φημισμένο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φυσικής (APL) του Πανεπιστημίου Johns Hopkins. Το βιογραφικό του περιλαμβάνει 23 αποστολές της NASA και της ευρωπαϊκής διαστημικής υπηρεσίας ESA, περισσότερες από 600 επιστημονικές δημοσιεύσεις αλλά και πολλά βραβεία. Υπήρξε εξάλλου ο βασικός εμπνευστής της πολιτικής «καλύτερα, ταχύτερα, φθηνότερα» που υιοθετήθηκε επίσημα από την NASA. Είναι επίτιμος πλέον διευθυντής του τμήματος Διαστημικής του Johns Hopkins και μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.
Συνέχεια »

Αυτό είναι το νέο Λύκειο: Πρότυπα σχολεία, γραπτές προαγωγικές εξετάσεις και Εθνικό Απολυτήριο

Η υπουργός Παιδείας παρουσίασε τις αλλαγές που ξεκινούν και θα υλοποιηθούν άμεσα

Σαρωτικές αλλαγές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και πρωτίστως στο Λύκειο, ετοιμάζει η ομάδα της υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως.

Το «μενού» των αλλαγών στην Παιδεία που φέρνει η Νίκη Κεραμέως είναι ιδιαίτερα μεγάλο: Τέλος στο φαινόμενο των «αιώνιων φοιτητών», επαναφορά της ελάχιστης βάσεις εισαγωγής, μείωση αποσπάσεων καθηγητών σε φορείς, χιλιάδες προσλήψεις στην ειδική αγωγή, καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου στο νέο Λύκειο, προώθηση του συστήματος αξιολόγησης, επιστροφή των πρότυπων και πειραματικών σχολείων.

Να σημειωθεί ότι χθες το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τις ημερομηνίες διεξαγωγής των Επαναληπτικών Εξετάσεων στο πλαίσιο των Πανελληνίων 2019.

Οι αλλαγές του υπουργείου Παιδείας στο Λύκειο

Με τις τροποποιήσεις που ετοιμάζει η υπουργός Παιδείας, η επιτυχής ολοκλήρωσης του νέου Λυκείου θα οδηγεί στην απόκτηση του Εθνικού Απολυτηρίου, για το οποίο θα λαμβάνονται υπ’ όψιν οι βαθμοί και των τριών τάξεων του Λυκείου, με διαφορετικό συντελεστή ανά τάξη.

Επιπλέον, για κάθε τάξη του Λυκείου, θεσπίζονται γραπτές προαγωγικές εξετάσεις, με την επιλογή των θεμάτων να γίνεται από την Τράπεζα Θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας.

«Κεντρική μας επιδίωξη είναι να απελευθερώσουμε το σχολείο από τον ασφυκτικό εναγκαλισμό του Υπουργείου Παιδείας, και να δείξουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους εκπαιδευτικούς μας» ανέφερε χαρακτηριστικά η Νίκη Κεραμέως.

Τι αλλάζει στις πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης

Η υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε ότι θα ενισχυθεί σημαντικά η προσχολική εκπαίδευση, διαμηνύοντας ότι ο στόχος της για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι να απελευθερωθεί το σχολείο από τον «ασφυκτικό εναγκαλισμό» με το υπουργείο Παιδείας.

Η Νίκη Κεραμέως εξήγγειλε συγκεκριμένα τα εξής:

 • Απλουστεύουμε μια σειρά από διαδικασίες για τη διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων, όπως για παράδειγμα η διενέργεια σχολικών εκδρομών και η συμμετοχή σε διαγωνισμούς και ολυμπιάδες.
 • Θωρακίζουμε θεσμικά τη σχολική μονάδα, αναβαθμίζουμε το ρόλο του Διευθυντή, προωθούμε ένα νέο σύστημα επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης, αναδιοργανώνουμε τις δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου, με γνώμονα δομές πιο κοντά στις σχολικές μονάδες, με σταδιακή κατάργηση των υφιστάμενων, υδροκέφαλων και συγκεντρωτικών δομών.
 • Δίνουμε μεγαλύτερη ελευθερία στους εκπαιδευτικούς όσον αφορά τη διδασκαλία στην τάξη και επενδύουμε περισσότερο στους εκπαιδευτικούς, κάτι που σημαίνει ότι τους προσφέρουμε τα κατάλληλα εργαλεία προκειμένου να επιτελούν απρόσκοπτα το έργο τους.
 • Εστιάζουμε, μετά από πολλά χρόνια, στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.
 • Προωθούμε ένα σύστημα αξιολόγησης, ξεκινώντας από τις σχολικές μονάδες και προχωρώντας στους εκπαιδευτικούς, με αποκλειστικό στόχο την επιβράβευση των εκπαιδευτικών και τη βελτίωσή τους μέσω επιμόρφωσης.
 • Καταγράφουμε συγκεκριμένες ανάγκες που υπάρχουν για εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης ανά τη χώρα και επιλύουμε σταδιακά το μείζον θέμα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Στο πλαίσιο αυτό, η υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε την μείωση των αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε φορείς, για να επιστρέψουν περισσότεροι εκπαιδευτικοί στις τάξεις και την επίσπευση της διαδικασίας πρόσληψης 4.500 εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή.

Πλήρης αναμόρφωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Η υπουργός Παιδείας παρουσίασε και τα επιμέρους σχέδια της κυβέρνησης για το σχολείο και την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Συγκεκριμένα ανέφερε τα εξής:

 • Επαναφέρουμε και ενισχύουμε τον θεσμό των πρότυπων και πειραματικών σχολείων.
 • Μελετούμε ένα νέο συνεκτικό πρόγραμμα σπουδών από το Δημοτικό έως το Λύκειο. Το πρόγραμμα σπουδών εμπλουτίζεται με νέες εκπαιδευτικές θεματικές, όπως εθελοντισμός, επιχειρηματικότητα, σεβασμός στον άλλο, προφύλαξη από φυσικές καταστροφές, διατροφή και υγιεινή. Ενισχύουμε, την εκμάθηση ξένων γλωσσών και γνώσεων πληροφορικής.
 • Δίνουμε έμφαση στην καλλιέργεια ήπιων δεξιοτήτων (soft skills), όπως π.χ. η δημιουργικότητα, η κριτική και συνθετική σκέψη και η ομαδική δουλειά, όπως και στην καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων (digital skills), π.χ. ψηφιακή χρήση, ψηφιακή επικοινωνία, ψηφιακή ασφάλεια, ψηφιακή συναισθηματική νοημοσύνη, ψηφιακά δικαιώματα.
 • Καθιερώνουμε τον σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό από το Γυμνάσιο, ώστε να αναδεικνύονται οι κλίσεις και οι δεξιότητες όλων των μαθητών.
 • Στην Ειδική Αγωγή, προσαρμόζουμε σταδιακά το εκπαιδευτικό μας σύστημα στην κατεύθυνση της πλήρους ανάπτυξης της ενταξιακής εκπαίδευσης (inclusive education), δημιουργούμε προγράμματα σπουδών για τις σχολικές δομές ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, κατάλληλα σταθμισμένα ως προς το είδος της αναπηρίας και των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, και ιδρύουμε προστατευμένα εργαστήρια μαθητείας και κατάρτισης.
 • Ενισχύουμε τον αυτόνομο παιδαγωγικό ρόλο του Λυκείου, με στοχευμένες παρεμβάσεις αναφορικά με το Εθνικό Απολυτήριο και τις προαγωγικές εξετάσεις από τάξη σε τάξη.
 • Θεσπίζουμε νέο πλαίσιο για την ιδιωτική εκπαίδευση με μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας, για παράδειγμα όσον αφορά στην εκπόνηση πρόσθετων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, και προστατεύουμε τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών.
 • Βελτιώνουμε άμεσα στρεβλώσεις τους ισχύοντος συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, και σε βάθος χρόνου, επιφέρουμε ουσιαστικότερες αλλαγές μετά από ενδελεχή διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς. Καθορίζουμε ελάχιστη βάση εισαγωγής στα τριτοβάθμια ιδρύματα. Τα ιδρύματα θα μπορούν να καθορίζουν βάση εισαγωγής υψηλότερη της ελάχιστης και θα ορίζουν επίσης τον ετήσιο αριθμό των εισακτέων.
Συνέχεια »

Στο μνημόσυνο των θυμάτων στο Μάτι ο Μητσοτάκης (ΒΙΝΤΕΟ)

Επίσκεψη στο Μάτι πραγματοποίησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έδωσε το «παρών»  στο μνημόσυνο για τα 102 θύματα της τραγωδίας της 23ης Ιουλίου 2018.

Με απαίτηση του η τηλεοπτική και φωτογραφική κάλυψη έγινε με διακριτικό τρόπο έξω από τον Ιερό Ναό και ο ίδιος δεν έκανε δηλώσεις.

Παρόντες στο ετήσιο μνημόσυνο των θυμάτων του Ματιού ήταν μεταξύ άλλων ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης, ο εκλεγμένος περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης και ο δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Μπρούλιας.Παραμονή της επετείου από το βήμα της Βουλής ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε σειρά μέτρων που θα εφαρμόσει άμεσα η κυβέρνησή του για την άμεση ανακούφιση των συμπολιτών μας.

Σε μια κίνηση με υψηλό συμβολισμό αλλά κυρίως με άμεσα και πρακτικά αποτελέσματα για τους πυρόπληκτους, τους εγκαυματίες και τους συγγενείς των θυμάτων, ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι θα ξεμπλοκάρει 31 εκατ. ευρώ τα οποία λιμνάζουν εδώ και 1 χρόνο στον Ειδικό Λογαριασμό Αρωγής.

Συγκεκριμένα, με εντολή του κ. Μητσοτάκη, η εφαρμογή των μέτρων ανακούφισης με αξιοποίηση και των κονδυλίων του ειδικού λογαριασμού ξεκινά μέσα στον Αύγουστο και προβλέπει:

Τα άτομα με βαριά εγκαύματα να έχουν δωρεάν πρόσβαση σε όλα τα φάρμακα, σε θεραπεία, αλλά και σε κάθε άλλη ιατρική παροχή.
Οι πυρόπληκτοι στο Μάτι απαλλάσσονται για 5 χρόνια από τον ΕΝΦΙΑ. Το μέτρο αφορά συνολικά 4.334 κατοίκους. Για το σκοπό αυτό θα διατεθούν 10 εκατ. ευρώ από τον λογαριασμό αρωγής.
Ποσό 20 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για την αποκατάσταση και την ανάπλαση των περιοχών που επλήγησαν από την εθνική τραγωδία του περσινού Ιουλίου.
Αναμένεται μάλιστα να εκδοθεί ΠΝΠ με την οποία θα παρέχεται στην Κεντρική Διοίκηση η δυνατότητα παρέμβασης σε συνθήκες φυσικών καταστροφών. Αυτό θα επιτρέψει με γρήγορες κινήσεις να αξιοποιηθούν τα χρήματα του Ειδικού Λογαριασμού. Με πρώτη τον άμεσο καθαρισμό του οικοπέδου στο οποίο έχει συγκεντρωθεί τεράστια ποσότητα καύσιμης ύλης.

Στην ίδια ΠΝΠ συγκροτείται φορέας, μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρία. Σε αυτήν συμμετέχουν με εκπροσώπους τους: οι εθελοντές της τοπικής κοινωνίας, το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Γενικό Λογιστήριο, η Τράπεζα της Ελλάδος, το Τεχνικό Επιμελητήριο, τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Υποδομών, και η Γ. Γ. της Κυβέρνησης. Αποστολή του νέου φορέα είναι η κατάρτιση ενός σχεδίου δράσης για την αποκατάσταση του Ματιού, του Νέου Βουτζά και της Κινέττας. Η κυβέρνηση εμπιστεύεται την τοπική κοινωνία για το ζωντάνεμα του Ματιού και λέει «ναι» σε ένα διαφορετικό μοντέλο αποκεντρωμένης διαχείρισης.

Παράλληλα ανατίθεται στο ΤΕΕ να χαράξει κατά προτεραιότητα ένα νέο, πρότυπο χωρικό σχέδιο για ολόκληρη την περιοχή ώστε να λυθούν προβλήματα δεκαετιών. Υπό κανονικές συνθήκες το έργο αυτό θα χρειαζόταν μία 5ετία και τώρα ο πρωθυπουργός έθεσε σφιχτό χρονοδιάγραμμα, ζητώντας να έχει γίνει μέσα σε ένα χρόνο, ώστε να έχει ολοκληρωθεί πριν τη δεύτερη μαύρη επέτειο της τραγωδίας στο Μάτι.
Συνέχεια »

Γεωργιάδης: Εφικτό να μπουν μπουλντόζες στο Ελληνικό μέχρι το τέλος του 2019

Την εκτίμηση ότι μέχρι τέλος του 2019 είναι εφικτό να μπουν μπουλντόζες στο Ελληνικό για τη μεγάλη επένδυση, εξέφρασε ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης.

Μιλώντας στο ΣΚΑΙ, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τις δύο τελευταίες εβδομάδες έγινε περισσότερη δουλειά από ό,τι τον τελευταίο χρόνο.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση θα εφαρμόσει το νόμο Τσίπρα για το Ελληνικό, ενώ υπενθύμισε ότι το όλο έργο ήταν όραμα του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά.

«Ο κ. Βελόπουλος ατύχησε στην κριτική του. Η ιδέα ότι οι ουρανοξύστες είναι αστεία. Όσο και να μας κάνει εντύπωση, οι μεγαλύτεροι ουρανοξύστες είναι οι πλέον ασφαλείς στους σεισμούς, λόγω των τεχνικών κατασκευής» είπε ο υπουργός, σχολιάζοντας τα όσα είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος στη Βουλή.

Σε ερώτηση για τις φοροελαφρύνσεις και την κριτική του ΣΥΡΙΖΑ για το «πού θα βρεθούν τα λεφτά», ο κ. Γεωργιάδης απάντησε: «Το να ρωτάει ο ΣΥΡΙΖΑ πού θα βρεθούν τα λεφτά, δεν είναι πολιτικό ατόπημα, είναι βλασφημία», συμπληρώνοντας ότι όλα είναι συμφωνημένα με τους θεσμούς.
Συνέχεια »

Ο «μουντός» Αλέξης

Του Γιάννη Σιδέρη

Επιβεβαιώθηκε η εκπεφρασμένη παλαιότερα άποψή μας. Ο Αλέξης Τσίπρας λάμπει ως πολιτικό πρόσωπο, μόνο όταν μπορεί να καταγγέλλει. Όταν ορίζει τους αντιπάλους του ως εχθρούς. Χθες στην ομιλία του στη Βουλή ήταν μουντός, προσπαθώντας να είναι συγκρατημένος. Ένας αρχηγός που προσπαθεί να παρουσιάσει το νέο προσωπείο, της λελογισμένης Κεντροαριστεράς, αλλά προς το παρόν, τουλάχιστον, δεν του βγαίνει.

Αναμενόμενο. Όπως είπε ο ίδιος, αναφέροντας την αγγλική παροιμία που του έμαθε ο Τσακαλώτος, δεν μπορείς να διδάξεις σε γέρικο σκυλί νέα κόλπα. Προς θεού, δεν εννοούμε ότι ηλικιακά είναι… γέρος. Απλώς μετέχοντας στην πολιτική ζωή επί 40 χρόνια (και στο δεκαπενταμελές και στην ΚΝΕ, πολιτική ασκούσε), είναι πλέον καρατερίστας της πολιτικής. Υπάρχει ως αμφισβητίας. Η σοσιαλδημοκρατία είναι δύσκολο να τον χωρέσει και να την εκπροσωπήσει. Και αν το κάνει, δεν θα είναι ο Αλέξης που ενθουσίαζε.

Όπως όλους μας, η πόλις τον ακολουθεί. Είναι μη πειστικός όταν καταγγέλλει τη ΝΔ ότι ήρθε στην εξουσία «αγκαλιάζοντας τον ακραίο λαϊκισμό». Το «ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν», το «εμείς ή αυτοί», είναι μεν πολυκαιρισμένα και πολυχρησιμοποιημένα από τους αντιπάλους, αλλά είναι παρόντα όταν ο κ. Τσίπρας καταγγέλλει τους άλλους για λαϊκισμό. Και υπονομεύουν κάθε προσπάθειά του να επιδείξει ορθολογικό προσωπείο.

Η αμηχανία του κ. Τσίπρα είναι η αμηχανία του ΣΥΡΙΖΑ. Ήρθαν με αδικαιολόγητη αίσθηση παντοδυναμίας, παρότι ο λαός δεν τους είχε δώσει καν αυτοδύναμη πλειοψηφία και στηρίχτηκαν στον Πάνο.

Τώρα, μετά το πρώτο δυσάρεστο ξάφνιασμα και τις γενναίες διαβεβαιώσεις ότι θα ξαναβγούν στο δρόμο, στον ΣΥΡΙΖΑ συνειδητοποιούν ότι αποχαιρέτησαν την Αλεξάνδρεια για πολύ καιρό. Η δε κριτική τους είναι αμήχανη και δισυπόστατη. Οι πρώην υπουργοί και οι βουλευτές προσπαθούν να αρθρώσουν έναν «τεκμηριωμένο» λόγο, αφενός γιατί - πρέπει να- αντιπολιτευτούν, αφετέρου για να υπερασπιστούν την δική τους θητεία.

Την ίδια στιγμή, φίλια δημοσιογραφικά Μέσα, υιοθετούν τη γλώσσα των troll του διαδικτύου, για να κάνουν ολική και κατεδαφιστική, αλλά και ανεχέγγυα, αντιπολίτευση (είναι π.χ. διαπλεκόμενος ο Άδωνις που μεσολάβησε επιτυχώς για την Creta Farm προκειμένου να διασωθεί η εργασία 800 ανθρώπων, αλλά φιλολαϊκός ο Φλαμπουράρης που μεσολάβησε για τον Μαρινόπουλο, με τον ίδιο σκοπό).

Η αμηχανία τους μεγαλώνει και από την συνειδητοποίηση ότι βρίσκονται στον «αέρα». Ένα κόμμα που προσήλκυσε ικανό αριθμό ψήφων, αλλά με μηδαμινή εκπροσώπηση στις κοινωνικές διασυνδέσεις και εκπροσωπήσεις , όπως εργασιακές ενώσεις, σωματεία, ή Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Απέναντί τους ο Κ. Μητσοτάκης εμφανίζεται πανίσχυρος. Δεν χρειάζεται η δημοσιογραφική γνώμη περί αυτού. Την αποτύπωσε χθες στην ομιλία του ο Χρ. Σπίρτζης, όταν απευθυνόμενος στην κυβέρνηση είπε: Έχετε την κυβέρνηση, έχετε συντριπτική πλειοψηφία στους Δήμους και τις Περιφέρειες. Περιμένουμε να δούμε το έργο σας.

Δεν συμπλήρωσε, γιατί δεν τον αφορούσε, ότι ο Μητσοτάκης έχει και το κόμμα του, σε σημείο που να υπερκερνά τον βαθύ κομματικό μηχανισμό, όπως φάνηκε και από την «σωρεία» των τεχνοκρατών Γενικών Γραμματέων. Εκεί που άλλοτε τη θέση έπαιρναν κομματικά στελέχη με κύριο προσόν την κομματικότητά τους, ή αποτυχόντες πολιτευτές εις ανταπόδοσιν των ψήφων που έφερναν στις εκλογές, βρέθηκαν τεχνοκράτες με βιογραφικά υψηλών προδιαγραφών.

Παράλληλα η θέση του ΣΥΡΙΖΑ καθίσταται περαιτέρω δεινή, καθώς απέκτησε αριστερά του το κόμμα του Γιάνη που θα τον πλαγιοκοπεί συνεχώς. Όπως έδειξαν οι εκπρόσωποί του στη Βουλή, θα υπερακοντίζουν το κόμμα του Αλέξη σε λεκτική αριστεροσύνη, ενώ ήδη παρουσιάστηκαν και ως προστάτες και εκφραστές των παντός είδους «Κινημάτων». Το γεγονός προόρισται να στερήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ ένα προνομιακό του ακροατήριο. Αυτό δεν είναι κατ' ανάγκη καλό (και για τη χώρα), αλλά ο λαός αποφάσισε.

Σε κάθε περίπτωση για τον Αλέξη και τον ΣΥΡΙΖΑ ισχύει αυτό που είχε πει η Ντόρα Μπακογιάννη κάποτε που η ΝΔ έχασε την εξουσία: Υπάρχει έρημος μπροστά μας.

https://www.liberal.gr/politics/o-isonmountossin-alexis/260632
Συνέχεια »

Τι προβλέπουν τα δύο πρώτα φορολογικά νομοσχέδια - Οι μειώσεις φόρων που έρχονται

Μετά την υπερψήφιση των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης, ξεκινά η μείωση των φόρων για την ενίσχυση της μεσαίας τάξης και την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας.

Τα δύο φορολογικά νομοσχέδια και οι ελαφρύνσεις που θα περιλαμβάνονται σ' αυτά, αποτελούν τη βάση του κυβερνητικού σχεδίου για την ανατροπή του καθεστώτος υπερφορολόγησης, το οποίο αποτέλεσε τροχοπέδη για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας τα προηγούμενα χρόνια. Στόχος είναι, μέσα από τη μείωση των φόρων και την προσέλκυση νέων επενδύσεων, να ενισχυθεί η ανάπτυξη της οικονομίας και να ανοίξει ο δρόμος για την μείωση του στόχου των πρωτογενών πλεονασμάτων κάτω από το 3,5% από το 2021 σε συμφωνία με τους εταίρους.

Το πρώτο νομοσχέδιο το οποίο αναμένεται να κατατεθεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος στη Βουλή έως τα τέλη της εβδομάδος, θα περιλαμβάνει τις μειώσεις στον ΕΝΦΙΑ του 2019 και του 2020, τις νέες ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για τις 120 δόσεις καθώς και αλλαγές στην πάγια ρύθμιση των 12 ή 24 δόσεων για τα χρέη προς την εφορία. Το δεύτερο νομοσχέδιο, αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή τον Σεπτέμβριο. Σ' αυτό θα περιλαμβάνονται οι μειώσεις στο φόρο εισοδήματος των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, καθώς και τα μέτρα στήριξης της οικοδομής.

Ειδικότερα, το πρώτο φορολογικό νομοσχέδιο θα προβλέπει:

1.Τη μείωση του ΕΝΦΙΑ, μεσοσταθμικά κατά 22%, για το σύνολο των 6,4 ιδιοκτητών ακινήτων από φέτος. Το 2020 θα ακολουθήσει ακόμη μία μείωση κατά 10%.

Ειδικότερα στα εκκαθαριστικά που θα σταλούν τον Αύγουστο:

- Για τις μικρές ιδιοκτησίες αξίας έως 60.000 ευρώ η μείωση του ΕΝΦΙΑ θα είναι 30%

- Για ιδιοκτησίες αξίας απο 60.000 ευρώ μέχρι 70.000 ευρώ η μείωση θα είναι 27%.

- Για ακίνητη περιουσία από 70.000 ευρώ μέχρι 80.000 ευρώ η μείωση θα είναι 25%.

- Για ακίνητη περιουσία από 80.000 ευρώ μέχρι 1.000.000 ευρώ η μείωση θα είναι 20%.

- Για τις πολύ μεγάλες ιδιοκτησίες που υπερβαίνουν σε αξία το 1 εκατ ευρώ η μείωση είναι 10%.

2. Τις αλλαγές, επί το ευνοικότερο, στη ρύθμιση των 120 δόσεων για τους οφειλέτες της εφορίας. Συγκεκριμένα θα προβλέπεται:

- Η μείωση της ελάχιστης μηνιαίας δόσης από 30 ευρώ σε 20 ευρώ. Η μείωση αυτή θα δώσει τη δυνατότητα στους μικροοφειλέτες να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε περισσότερες δόσεις.

- Η μείωση του επιτοκίου από 5% σε 3%, με το οποίο επιβαρύνεται η οφειλή η οποία υπάγεται στη ρύθμιση.

- Η ένταξη στις 120 δόσεις όλων των επιχειρήσεων, με βασική οφειλή έως 1 εκατ. ευρώ.

- Η αναστολή των κατασχέσεων και των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης για όσους εντάσσονται και παραμένουν στη ρύθμιση.

- Η θέσπιση νέας πάγιας ρύθμισης των οφειλών προς την εφορία σε 12 ή 24 δόσεις, προκειμένου να διευκολυνθούν όσοι έχουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους προς το Δημόσιο.

Στο δεύτερο φορολογικό νομοσχέδιο θα περιληφθούν οι μειώσεις στο φόρο εισοδήματος που θα ξεκινήσουν από φέτος και θα κλιμακωθούν σταδιακά σε βάθος τετραετίας. Ειδικότερα, οι διατάξεις του θα αφορούν:

- Τη μείωση του φόρου στα κέρδη των επιχειρήσεων από το 28% στο 24% για τη χρήση του 2019 και στο 20% το 2020.

- Τη μείωση του φόρου στα μερίσματα από το 10% στο 5% φέτος.

- Τη μείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστή της κλίμακας εισοδήματος φυσικών προσώπων από το 22% στο 9% για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ. Το μέτρο θα ισχύσει για τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν το 2020. Έτσι, η θετική επίπτωση του θα αρχίσει να φαίνεται για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους από τον πρώτο μήνα του επόμενου έτους, μέσω της μηναίας παρακράτησης φόρου.

- Η μείωση του ανώτατου φορολογικού συντελεστή φυσικών προσώπων που σήμερα ανέρχεται σε 45%.

- Η σταδιακή κατάργηση μέσα στα επόμενα χρόνια της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης και του Τέλους Επιτηδεύματος.

- Η σταδιακή μείωση των ασφαλιστικών εισφορών από το 20% στο 15%.

- Η μείωση των συντελεστών του ΦΠΑ από 24% σε 22% και από 13% σε 11% σε βάθος τετραετίας.

- Η αναστολή για μια τριετία του ΦΠΑ στις μεταβιβάσεις ακινήτων.

- Η αναστολή, επίσης, για τρία επιπλέον χρόνια, του φόρου υπεραξίας στις αγοραπωλησίες ακινήτων.

- Η έκπτωση φόρου 40% στις δαπάνες για την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των κτιρίων.
Συνέχεια »