22 Νοεμβρίου 2010

Το.Συ.Ν. Λαμίας: Όχι στο σταθμό διοδίων Αγ. Τριάδας

Με αφορμή την έναρξη λειτουργίας του σταθμού Διοδίων της Αγ. Τριάδας ,ως μέλη του Τοπικού Συμβουλίου Νέων Λαμίας, θεωρούμε χρέος μας να δηλώσουμε την έντονη αντίδρασή μας στη δημιουργία πολλαπλών Σταθμών Διοδίων γύρω από την πόλη της Λαμίας, που επιβαρύνουν τους Έλληνες πολίτες και δη τους κατοίκους της Φθιωτικής πρωτεύουσας και περιορίζουν σημαντικά, ιδιαιτέρως σε μια περίοδο οικονομικά δυσχερή, όπως η σημερινή, τόσο την πρόσβαση όσο και τη μετακίνηση στο νομό και την πόλη της Λαμίας.

Ως εκπρόσωποι των νέων θέλουμε να καταστήσουμε σαφές πως δεν αρνούμαστε ότι οι σύγχρονες ανάγκες για ένα ασφαλές και αξιόπιστο εθνικό και ευρωπαϊκό οδικό δίκτυο απαιτούν και θυσίες και εισφορά από όλους μας, αλλά θεωρούμε ότι η οικονομική συνεισφορά των πολιτών όταν κείται πλέον της νόμιμης φορολογίας και των σχετικών ανταποδοτικών τελών πρέπει να έχει όρια και να μην φτάνει στο σημείο να περιορίζει το δικαίωμα της ελεύθερης κίνησης.

Στη θέση μας αυτή καλούμε τους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς, τους εκπροσώπους του κοινοβουλίου και την κυβέρνηση να λάβουν θέση σχετικά με τη νομιμότητα της σύναψης και της εκτέλεσης των εν λόγω συμβάσεων παραχώρησης και την συμφωνία τους με τις κοινοτικές επιταγές.

Το Δ.Σ του Το.Συ.Ν. Λαμίας


Δεξί Εξτρέμ: Παιδιά καλές οι ανακοινώσεις αλλά και καμιά δράση ακόμα καλύτερη...