22 Νοεμβρίου 2010

Εσείς κα Κατσέλη τι λέτε εκεί στο υπουργείο "ημιαπασχόλησης"; Μήπως το σαμπάτικαλ είναι "πανεπιστημιακή" πρόταση, για ευρύτερη εφαρμογή;

κ. Κατσέλη τι λέτε λοιπόν; Θα εξοικονομήσει η Πειραιώς 20 εκατ ευρώ από ένα καινοτόμο πρόγραμμα μακροχρόνιας άδειας για τους εργαζομένους;

Το σαμπάτικαλ είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Όταν ένας καθηγητής θέλει να πάρει άδεια για ένα ερευνητικό ταξίδι ή ευρύτερα μια έρευνα ο όρος που χρησιμοποιείται είναι σαμπάτικαλ άδεια μακράς διαρκείας κατά την οποία δεν χάνονται τα δικαιώματα αυτού που λαμβάνει σαμπάτικαλ.

Το όρο αυτό χρησιμοποίησε η Πειραιώς για ένα καινοτόμο και σίγουρα ρηξικέλευθο προαιρετικό πρόγραμμα που εγκαινιάζει από σήμερα στους εργαζομένους της και ολοκληρώνεται στις 15 Δεκεμβρίου.

Τι προτείνει λοιπόν η διοίκηση της Πειραιώς;

Όσοι εργαζόμενοι θέλουν να πάρουν άδεια για 2 χρόνια θα την πάρουν απολαμβάνοντας το 40% των αποδοχών τους ενώ ταυτόχρονα θα εξασφαλίζεται και το 100% των ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων. Αν κάποιος επιθυμεί να πάρει άδεια για 3 χρόνια εξασφαλίζει το 50% των συνολικών τους εισοδημάτων και ταυτόχρονα όλα τα ασφαλιστικά του δικαιώματα.

Π.χ. αν ένας νεοεισερχόμενος στην Πειραιώς που λαμβάνει π.χ. 1200 ευρώ μηνιαίως και θέλει να συνεχίσει τις μεταπτυχιακές του σπουδές για 2 χρόνια θα λαμβάνει μηνιαίως 480 ευρώ ενώ θα απολαμβάνει πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης ωσάν να πληρωνόταν για 1200 ευρώ. Μετά την πάροδο των 2 ετών επανέρχεται ο εργαζόμενος στην τράπεζα ακριβώς με τον μισθό που λάμβανε όταν ενεργοποίησε το πρόγραμμα σαμπάτικαλ.

Ένας εργαζόμενος που χρειάζεται 3 χρόνια για να συνταξιοδοτηθεί μπορεί να κάνει χρήση του προγράμματος σαμπάτικαλ θα λαμβάνει το 50% των αποδοχών του και πλήρως τα ασφαλιστικά του δικαιώματα.

Π.χ. Λαμβάνει ένας εργαζόμενος 3000 ευρώ με το σαμπάτικαλ θα λαμβάνει 1500 ευρώ χωρίς να εργάζεται και ταυτόχρονα η τράπεζα θα του καλύπτει πλήρως τις ασφαλιστικές του υποχρεώσεις για 3 χρόνια ως να πληρωνόταν για 3000 ευρώ.

Ποιος είναι ο στόχος του προγράμματος αυτού από την Πειραιώς;

Πρωτίστως μειώνει τα έξοδα σημαντικά. Με βάση ένα σχεδιασμό στόχος είναι να εξοικονομηθούν 20 εκατ ευρώ δηλαδή να κάνουν χρήση του σαμπάτικαλ το 4% με 5% των εργαζομένων που σημαίνει περίπου 600 εργαζόμενοι.

Ταυτόχρονα η τράπεζα διασφαλίζει όλα τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα και λύνει όμως τα θέμα του κόστους σε μια περίοδο χαμηλής παραγωγικότητας για τον κλάδο.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην τράπεζα Πειραιώς εργάζονται συνολικά 13.362 εργαζόμενοι εκ των οποίων 6.518 στην Ελλάδα και 6.844 εργαζόμενοι στο εξωτερικό.

Οι εργαζόμενοι στην τράπεζα είναι 4.958.

Στο 6μηνο το κόστος για τις πληρωμές εργαζομένων ήταν 200 εκατ ευρώ οπότε καθίσταται αντιληπτό πόσο σημαντικό είναι για την τράπεζα το πρόγραμμα σαμπάτικαλ.

Η Πειραιώς διαθέτει 878 καταστήματα εκ των οποίων 360 στην Ελλάδα και 518 καταστήματα στο εξωτερικό.

Η κίνηση της Πειραιώς θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί καθαρή και τίμια σε μια περίοδο γενικευμένης κρίσης.

Το πρόγραμμα αυτό αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων. Π.χ. τους νεοεισερχόμενους που θέλουν να κάνουν μεταπτυχιακό, τις εγκύους γυναίκες, εργαζομένους που βρίσκονται κοντά στην σύνταξη κ.α.

Το πρόγραμμα σαμπάτικαλ της Πειραιώς ουσιαστικά διασφαλίζει τον εργαζόμενο καθώς θα πληρώνεται κατά 40% ή 50% των αποδοχών του ενώ θα καλύπτονται πλήρως τα ασφαλιστικά του δικαιώματα.

Η τράπεζα μειώνει τα λειτουργικά κόστη για τα επόμενα 2 με 3 χρόνια.

Η κίνηση της Πειραιώς ίσως βρει μιμητές καθώς αποτελεί μια λύση σε μια περίοδο κρίσης.

Πέτρος Λεωτσάκος
www.bankingnews.gr