21 Ιουνίου 2012

Συγχωνεύονται υπουργεία

Μάλλον συγχωνεύεται το "Εθνικής" (ο όρος θα προστεθεί στον τίτλο του Υπ. Αντώνη;;;) Παιδείας και Θρησκευμάτων με το Πολιτισμού και το Υπ. Ανάπτυξης με το Υποδομών και Μετοφορών