13 Ιουλίου 2012

Bloomberg: Λιγοστές επιλογές για τα ομόλογα που λήγουν τον Αύγουστο

Περιορισμένο αριθμό επιλογών φαίνεται πως έχει η Ελλάδα στην προσπάθειά της να αποπληρώσει δύο ομόλογα, συνολικής αξίας 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, που λήγουν στις 20 Αυγούστου, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης τους οποίους επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg.

Τα εν λόγω ομόλογα κατέχονται κυρίως από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Η πρώτη επιλογή της Αθήνας είναι να συγκεντρώσει τα απαραίτητα χρήματα μέσω έκδοσης εντόκων γραμματίων, καθώς η χώρα μας εξακολουθεί να έχει πρόσβαση στις αγορές βραχυπρόθεσμου χρέους, με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) να έχει προγραμματίσει την επόμενη δημοπρασία για την ερχόμενη Τρίτη, 17 Ιουλίου.

Μία δεύτερη λύση, συνεχίζουν οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, θα ήταν η μετάθεση της εξόφλησης των ομολόγων κατά ένα μήνα από την ΕΚΤ, γεγονός που θα έδινε μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο στις ελληνικές αρχές. Ωστόσο, έως τώρα η Ευρωτράπεζα δεν έχει γνωστοποιήσει τις προθέσεις της για αυτό το ζήτημα.

Η τελευταία εναλλακτική λύση, σύμφωνα με τις πηγές του διεθνούς πρακτορείου, θα ήταν κάποια απροσδιόριστη μορφή ενδιάμεσης χρηματοδότησης (bridge financing), χωρίς όμως να αποσαφηνίζεται εάν αυτή η μέθοδος αποπληρωμής προϋποθέτει την προκαταβολή μέρους μελλοντικών δόσεων προς την Ελλάδα.

Σε αντίθεση με άλλα χρεόγραφα, τα οποία ανταλλάχθηκαν με νέους τίτλους μειωμένης αξίας στο πλαίσιο του PSI, τα επίμαχα ομόλογα κατέχονται πρωτίστως από την ΕΚΤ και σε μικρότερο βαθμό από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι τρεις αυτοί οργανισμοί είναι προτιμώμενοι πιστωτές και επομένως δεν υπάχθηκαν στην απομείωση του ελληνικού δημόσιου χρέους.