25 Σεπτεμβρίου 2012

ΙΟΒΕ: Στα 34,4 δισ. η επίδραση του τουρισμού στην οικονομία

Η συνολική επίδραση στην ελληνική οικονομία από την εσωτερική τουριστική δαπάνη και τις επενδύσεις που σχετίζονται με τον τουρισμό εκτιμάται στα 34,4 δισ. ευρώ ή 15,1% του ΑΕΠ , σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ.

Από αυτά τα 34,4 δισ. ευρώ, τα 15,2 δισ. ευρώ αντιπροσωπεύουν την άμεση επίδραση από την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος στην Ελλάδα, προσθέτει το ΙΟΒΕ στη μελέτη του με τίτλο: «Η Επίδραση του Τουρισμού στην ελληνική οικονομία».

Μάλιστα, είναι αρκετά πιθανό με τα στοιχεία του 2011, όπου το ΑΕΠ συρρικνώθηκε, ενώ οι ταξιδιωτικές αφίξεις, αλλά και εισπράξεις αυξήθηκαν, η τελική συμβολή να είναι ακόμα μεγαλύτερη. Εξάλλου εκτιμάται ότι για κάθε 1.000 ευρώ τουριστικής δαπάνης το ακαθάριστο προϊόν της ελληνικής οικονομίας αυξάνεται κατά 2.220 ευρώ περίπου.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, η επίτευξη του στόχου των 20 εκατ. αφίξεων αλλοδαπών επισκεπτών στην Ελλάδα, θα είχε ως αποτέλεσμα οι τουριστικές εισπράξεις από το εξωτερικό να ανέλθουν τουλάχιστον στα 12,8 δισ. ευρώ, ενώ σε όρους συνολικής επίδρασης στο ΑΕΠ η επιπλέον επίδραση θα ξεπερνούσε τα 7 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2010, δηλαδή 3% του ΑΕΠ.

Σε όρους απασχόλησης, η άμεση και έμμεση τουριστική απασχόληση στην Ελλάδα εκτιμάται σε 446 χιλ. εργαζόμενους, ενώ συνολικά 741 χιλ. θέσεις απασχόλησης (ή 16% της συνολικής απασχόλησης της χώρας) υποστηρίζονται από την ανάπτυξη του τουρισμού στην Ελλάδα.