15 Σεπτεμβρίου 2012

Άβρειω ω Πάνως θα ήνε στι Βηοτήα

Πρόεδρε κάτι πρέπει να γίνει με την ορθογραφία... κοίταξέ το γιατί γελάει ο κόσμος: