ΝΑΙ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΕΝΟΙ! Τράπεζα Κύπρου: Αποπλήρωσε τη χρηματοδότηση από τον ELA


Χώρια που η Κύπρος είναι μπο@ρδέλο κράτος, τουριστικά για τον πο@τσο και χωρίς ήλιο και δεν θέλουν να την καταλάβουν οι Γερμανοί σε αντίθεση με την Ελλάδα τον ήλιο της οποίας λιγουρεύται ο Σόιμπλε!

Την πλήρη αποπληρωμή της χρηματοδότησης από τον ELΑ, η οποία είχε κορυφωθεί στα 11,4 δισεκατομμύρια ευρώ τον Απρίλιο του 2013, ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου, η οποία ετοιμάζεται για ένταξη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της τράπεζας, από τα γεγονότα Μαρτίου 2013 (κούρεμα καταθέσεων κατάρρευση Λαϊκής Τράπεζας), η Τράπεζα Κύπρου έχει αποπληρώσει συνολικά 11,4 δις χρηματοδότησης από τον ELA, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας είχε μεταφερθεί στην Τράπεζα από τη εξαγορά της Λαϊκής Τράπεζας που έκλεισε

Κατά τη διάρκεια του 2016 και τις αρχές του 2017 η Τράπεζα αποπλήρωσε 3,8 δις ELA.
«Αυτό αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία της Τράπεζας για ανάκτηση της ισχυρής της θέσης από το 2013, και έχει επιτευχθεί μέσα από μια σειρά ενεργειών, που περιλαμβάνουν την εκτεταμένη απομόχλευση μη κύριων περιουσιακών στοιχείων και  δραστηριοτήτων, την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου το 2014, τη σημαντική αύξηση των καταθέσεων κατά τα τελευταία δύο χρόνια, την αποπληρωμή και λήξη κρατικών ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας και τη μετατροπή περιουσιακών στοιχείων σε περιουσιακά στοιχεία αποδεκτά ως εξασφάλιση για πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος», αναφέρει η τράπεζα.
Σχολιάζοντας την εξέλιξη, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου δήλωσε ότι «η πλήρης αποπληρωμή της χρηματοδότησης από τον ELA αποτελούσε στρατηγικό στόχο της Τράπεζας κατά τα τελευταία τρία χρόνια και σηματοδοτεί την ομαλοποίηση της χρηματοδοτικής της δομής».

Μανώλης Καλατζής
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ