Με μόνο προσόν το… κόμμα η αντιπρόεδρος στην Επιτροπή Ανταγωνισμού;

Μια δημόσια υπάλληλο που ούτε καν προϊστάμενη του τομέα ευθύνης της έχει διατελέσει και η οποία διορίστηκε μόλις το 2011 προωθεί η κυβέρνηση για αντιπρόεδρο στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει δημοσίευμα της εφημερίδας Πρώτο Θέμα στο οποίο καταγγέλλεται πως μοναδικό της εφόδιο φαίνεται πως είναι η κομματική ταυτότητα.