Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2018

Η «ομάδα εργασίας» του Τσακαλώτου δεν είδε ότι θα μεταβίβαζαν μνημεία στο Υπερταμείο;Ένα χρόνο πριν ο Τσακαλώτος όρισε «ομάδα εργασίας» για να φτιάξει τον κατάλογο των ακινήτων που θα μεταβίβαζαν στο Υπερταμείο. Αυτοί δεν ήξεραν ότι περιλαμβάνονταν μνημεία;
Η «ομάδα εργασίας» του Τσακαλώτου δεν είδε ότι θα μεταβίβαζαν μνημεία στο Υπερταμείο;

Νέες διαστάσεις παίρνει η υπόθεση με τον κατάλογο ακινήτων που μεταβιβάζονται στο «Υπερταμείο» και όπως αποδείχτηκε περιλάμβαναν μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι δεν είχε κάποια ανάμειξη στη σύνταξη του αρχικού καταλόγου και ότι αυτός διαμορφώθηκε από την ΕΕΣΥΠ (Υπερταμείο), πράγμα που το προβάλλει ως δικαιολογία, προσθέτοντας ότι τώρα θα γίνει ο έλεγχος.

Ωστόσο, τώρα αποκαλύπτεται ότι υπήρχε και ομάδα εργασίας με εκπροσώπους από όλα τα εμπλεκόμενα υπουργεία που για ένα χρόνο εξέταζε τα ακίνητα για να δουν ποια μπορούν να αξιοποιηθούν και να μεταβιβαστούν.

Ένα χρόνο πριν το υπουργείο Οικονομικών είχε συγκροτήσει « Ομάδα εργασίας του άρθρου 196, παρ. 6 του ν.4389/2016», με σχετική υπουργική απόφαση που υπογράφει ο Ευκλείδης Τσακαλώτος (ΦΕΚ Β΄ 1997/ 9-6-2017).

Θυμίζουμε ότι η μεταβίβασης των συγκεκριμένων ακινήτων γίνεται ακριβώς με επίκληση του άρθρου 196, παρ. 6 του Ν. 4389/2016. Το συγκεκριμένο άρθρο λέει ρητά:

«Άλλα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο δύναται να μεταβιβαστούν στην ΕΤΑΔ με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Για τον σκοπό αυτό, συστήνεται ομάδα εργασίας αποτελούμενη από εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών, των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργείων και των θυγατρικών ΕΤΑΔ και ΤΑΙΠΕΔ της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε., με σκοπό τον εντοπισμό στο Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας (Μ.Α.Π) της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του άρθρου 20 του ν. 3965/2011 (Α΄113), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, ακινήτων που πληρούν κριτήρια τα οποία τα καθιστούν κατάλληλα για αξιοποίηση. Κατά την εκτέλεση του έργου της, η ομάδα εργασίας ως συλλογικό όργανο θα έχει πλήρη πρόσβαση στο Μητρώο αυτό και σε τυχόν αντίστοιχα αρχεία ακίνητης περιουσίας που τηρούνται σε συναρμόδια Υπουργεία, τηρουμένων των διατάξεων περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Για την πρόσβαση της ομάδας στο Μητρώο τηρείται ειδικό διαβαθμισμένο πρωτόκολλο. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ορίζονται τα μέλη της ομάδας, το χρονικό σημείο έναρξης και λήξης των εργασιών της, ο καθορισμός των κριτηρίων έρευνας και όλες οι διαδικασίες εργασιών, τα θέματα διασφάλισης απορρήτου και εμπιστευτικότητας, και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για το έργο και τη λειτουργία της.»

Επομένως, δεν μπορούσε να ξεκινήσει η μεταβίβαση που ήταν μνημονιακή υποχρέωση χωρίς τη συγκρότηση της ομάδας εργασίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η υπουργική απόφαση του Τσακαλώτου όριζε ως αντικείμενο της Ομάδας Εργασίας «τον εντοπισμό στο Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας (ΜΑΠ) της Γ.Γ.Δ.Π. ακινήτων που πληρούν κριτήρια τα οποία τα καθιστούν κατάλληλα για αξιοποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 196, παρ. 6 του ν.4389/2016 (Α΄ 94), όπως ισχύει».

Τα κριτήρια έρευνας της επιτροπής ήταν τα ακόλουθα:

«Τα κριτήρια έρευνας και εντοπισμού ακίνητων στο Μ.Α.Π. αφορούν χαρακτηριστικά θέσης ακινήτου, είδος και μέγεθος ακινήτου, επιτρεπόμενες χρήσεις, κατάσταση ακινήτου, τρέχουσα χρήση, προσβασιμότητα. Ως προς το επίπεδο ωριμότητας του ακινήτου, μπορούν να αναζητούνται στοιχεία που αφορούν τους τίτλους ιδιοκτησίας, πολεοδομικά στοιχεία, αρχαιολογικές και περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, πράξεις χαρακτηρισμού δασαρχείου, υπάρχον ΚΑΕΚ, ύπαρξη καθορισμού αιγιαλού, κατοχή από άλλους, ιδιοκτησιακές αμφισβητήσεις»

Μάλιστα, υπήρχε και ειδική πρόνοια για το ζήτημα που επικαλέστηκαν ως δικαιολογία οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης τις τελευταίες μέρες, δηλαδή τα ελλιπή στοιχεία:

«Για από τα στοιχεία που περιγράφονται ανωτέρω και δεν είναι καταχωρημένα στο Μ.Α.Π., εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον για συγκεκριμένα ακίνητα, καθώς επίσης και για στοιχεία τα οποία προσδιορίζουν το δημόσιο ή ιδιωτικό σκοπό του ακινήτου, ο εκπρόσωπος του αρμόδιου Υπουργείου, θα απευθύνει αίτημα προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου του για ηλεκτρονική συμπλήρωση του Μητρώου ή για παροχή στοιχείων από το φυσικό αρχείο που τηρείται στην Υπηρεσία. Για ακίνητα ενδιαφέροντος, για τα οποία υπάρχουν ελλιπή στοιχεία, μπορεί μετά από ενημέρωση της Ομάδας Εργασίας και μέσω του εκπροσώπου του αρμόδιου Υπουργείου, να δίνεται στην ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. η συγκατάθεση του Υπουργείου για περαιτέρω νομικό και τεχνικό έλεγχο στοιχείων με δικά της μέσα. Για την πρόοδο της αξιοποίησης των ακινήτων, η ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. οφείλει να ενημερώνει την Ομάδα Εργασίας προκειμένου να προγραμματίζονται οι διαδικασίες και εργασίες της Ομάδας.»

Δηλαδή συγκροτήθηκε μια Ομάδα Εργασίας, από υπηρεσιακούς παράγοντες των εμπλεκόμενων υπουργείων, από ειδικούς συμβούλους των υπουργείων, από εκπροσώπους του ΤΑΙΠΕΔ και της ΕΤΑΔ ΑΕ, με πρόσβαση στο Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας, δυνατότητα απεύθυνσης στις άλλες υπηρεσίες, ειδικό μηχανισμό για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με τα ελλιπή στοιχεία και υποχρέωση να ελέγξει πέραν όλων των άλλων εάν τα ακίνητα αυτά ανήκαν τυχόν στις κατηγορίες για τις οποίες θα υπήρχε εξαίρεση από τη μεταβίβαση.

Να σημειώσουμε ότι στην ομάδα εργασίας εκτός των υπηρεσιακών παραγόντων συμμετείχαν και στενοί συνεργάτες των υπουργών (σύμβουλοι, διευθυντές γραφείων κ.λπ.), πράγμα που σημαίνει ότι πέραν του υπουργού Οικονομικών την υπόθεση παρακολουθούσαν μέσω στενών συνεργατών τους και άλλοι υπουργοί και άρα γνώριζαν τι ακριβώς συνέβαινε. Συνολικά ήταν μια επιτροπή με 39 μέλη.

Από τη μεριά του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στην επιτροπή συμμετείχαν η  Ασπασία Κουρούμαλη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και ο  Βαγγέλης Παπαδάκης, Επιστημονικό Συνεργάτη της τότε Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Λυδίας Κονιόρδου.

Η κυβέρνηση πρέπει να δώσει εδώ και τώρα τις αναγκαίες απαντήσεις:

Είναι αυτή η ομάδας εργασίας που συνέταξε τον κατάλογο των μνημείων που σύμφωνα με την κυβέρνηση τελικά κατέθεσε η ΕΕΣΥΠ («Υπερταμείο») για μεταβίβαση;

Είναι αυτή η ομάδα εργασίας, οι «σύμβουλοι» που αναφέρει η έκθεση συμμόρφωσης για την τέταρτη αξιολόγηση και η οποία αναφέρει τη μεταβίβαση ως ολοκληρωμένη ύστερα από τον έλεγχο (screening) που έκαναν σύμβουλοι (consultants) του καταλόγου των ακινήτων;

Υπήρξε άλλη διαδικασία για τη διαμόρφωση του καταλόγου πέραν της ομάδας εργασίας;

Ποιο ήταν το έργο της ομάδας εργασίας; Ποιον κατάλογο ακινήτων παρέδωσε;

Αυτή η επιτροπή εντόπισε ότι στα υπό εξέταση ακίνητα συμπεριλαμβάνονταν και αρχαιολογικοί χώροι ή μνημεία; Είδε π.χ. ότι περιλαμβανόταν έως και ο αρχαιολογικός χώρος της Κνωσού; Αν ναι, ενημέρωσε έγκαιρα για αυτό το πρόβλημα;

Είναι σαφές ότι παρ’ όλη την προσπάθεια της κυβέρνησης να υποστηρίξει ότι δεν έχει ευθύνη για τη διαμόρφωση του αρχικού καταλόγου, όλα δείχνουν ότι εξαρχής εμπλέκονται και τα υπουργεία και ήξεραν για ποια ακίνητα επρόκειτο.

in.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου