07 Φεβρουαρίου 2023

Πόσο κοστίζουν τα καύσιμα στους Έλληνες οδηγούς – Πού βρίσκεται η Ελλάδα στο top 6 της ακρίβειας


Η τιμή της βενζίνης μετά φόρων στη χώρα μας ξεπερνά κατά πολύ τον μέσο όρο σε ΕΕ και Ευρωζώνη (4η η χώρα μας), ενώ και η τελική τιμή στο diesel κίνησης κατατάσσει την Ελλάδα στις 6 πιο ακριβές χώρες στην Ευρώπη. Λίγο καλύτερη είναι η εικόνα με το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, η Ελλάδα είναι στην 14η θέση μεν αλλά πάνω από τον μέσο όρο σε ΕΕ και Ευρωζώνη.

Οπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία της ΕΕ, ενώ η Ελλάδα προ φόρων κατατάσσεται στη 10η θέση στην ΕΕ, η τιμή βενζίνης εκτοξεύεται στα υψηλότερα επίπεδα μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών εφόσον προστεθούν οι φόροι. Συγκεκριμένα, η τιμή από τα 832,24 ευρώ/1.000 λίτρα φθάνει τα 1,919 ευρώ/1.000 λίτρα όταν συμπεριληφθούν οι φόροι.

Η Ελλάδα μετά φόρων έχει την τέταρτη ακριβότερη βενζίνη στην Ευρώπη, πίσω από τη Δανία, τη Φινλανδία και τη Γαλλία (2,035.41 ευρώ/1.000 λίτρα, 1,943 41 ευρώ/1000 λίτρα και 1,933.43 41 ευρώ/1.000 λίτρα, αντίστοιχα), ξεπερνώντας κατά πολύ τον μέσο όρο τόσο στο σύνολο της ΕΕ όσο και στην Ευρωζώνη (1,745.38 και 1,798.26 ευρώ/1.000 λίτρα αντίστοιχα).

Τιμή βενζίνης προ και μετά φόρων:
 • Ελλάδα 832,24 —-> 1.919
 • Αυστρία 776.91 —-> 1,608
 • Βέλγιο 828.25 —-> 1,728.38
 • Βουλγαρία 725.49 —-> 1,306.22
 • Κροατία 718 —-> 1,405
 • Κύπρος 779.42 —-> 1,367.45
 • Τσεχία 766.93 —-> 1,579.1
 • Δανία 990.82 —-> 2,035.41
 • Εσθονία 920.33 —-> 1,780
 • Φινλανδία 844.53 —-> 1,943
 • Γαλλία 919.89 —-> 1,933.43
 • Γερμανία 827.52 —-> 1,845
 • Ουγγαρία 946.52 —-> 1,605.33
 • Ιρλανδία 817.77 —-> 1,601.6
 • Ιταλία 805.46 —-> 1,871.31
 • Λετονία 824.73 —-> 1,655.88
 • Λιθουανία 793.69 —-> 1,524.22
 • Λουξεμβούργο 824.08 —-> 1,580
 • Μάλτα 586.21 —-> 1,340
 • Ολλανδία 881.79 —-> 1,864
 • Πολωνία 793.37 —-> 1,420.27
 • Πορτογαλία 887.84 —-> 1,739
 • Ρουμανία 765.06 —-> 1,341.33
 • Σλοβακία 771.35 —-> 1,578
 • Σλοβενία 686.52 —-> 1,300.64
 • Ισπανία 899.92 —-> 1,660.86
 • Σουηδία 884.78 —-> 1,806.34

⇒ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΕ: 837.55 —-> 1,745.38

⇒ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ: 838.19 —-> 1,798.26

ΜΕ ΦΟΡΟΥΣΧΩΡΙΣ ΦΟΡΟΥΣDiesel κίνησης: Στις ακριβότερες χώρες η Ελλάδα

Οσον αφορά στο diesel κίνησης, παρατηρείται ότι προ φόρων η Ελλάδα κατατάσσεται στη «χρυσή» πεντάδα, με τις πιο ακριβές τιμές, μαζί με Δανία, Εσθονία, Φινλανδία και Σουηδία.

Μετά φόρων η Ελλάδα βρίσκεται στις έξι χώρες με το πιο ακριβό diesel κίνησης, πίσω από Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Σουηδία.

Συγκεκριμένα, προ φόρων η τιμή στην Ελλάδα ξεκινάει από αρκετά ψηλά, σε σύγκριση με την πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών, στα 1,045.02 ευρώ/1.000 λίτρα και η τιμή φθάνει τα 1,822 ευρώ/1.000 λίτρα όταν συμπεριληφθούν οι φόροι. Η τελική τιμή βρίσκεται πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ που είναι στα 1,801.6 ευρώ/1.000 λίτρα, ωστόσο είναι λίγο κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης μετά φόρων (1,830.03 ευρώ/1.000 λίτρα).

Τιμή diesel κίνησης προ και μετά φόρων:
 • Ελλάδα 1,045.02 —> 1,822
 • Αυστρία 996.07 —-> 1,779
 • Βέλγιο 989.47 —-> 1,748.45
 • Βουλγαρία 902.15—-> 1,478.93
 • Κροατία 947.8 —-> 1,626
 • Κύπρος 978.55 —-> 1,569.91
 • Τσεχία 948.31 —-> 1,575.96
 • Δανία 1,068.12 —-> 1,890.22
 • Εσθονία 1,128.83 —-> 1,801
 • Φινλανδία 1,177.38 —-> 2,093
 • Γαλλία 1,010.32 —-> 1,943.18
 • Γερμανία 1,010.36 —-> 1,851
 • Ουγγαρία 1,104.67 —-> 1,774.8
 • Ιρλανδία 957.7 —-> 1,702.5
 • Ιταλία 950.08 —-> 1,912.32
 • Λετονία 998.5 —-> 1,755.05
 • Λιθουανία 1,026.43 —-> 1,692.1
 • Λουξεμβούργο 996.25 —-> 1,653
 • Μάλτα 553.02 —-> 1,210
 • Ολλανδία 923.56 —-> 1,819
 • Πολωνία 994.71 —-> 1,623.77
 • Πορτογαλία 986.28 —-> 1,650
 • Ρουμανία 959.37 —-> 1,537.74
 • Σλοβακία 940.68 —-> 1,606
 • Σλοβενία 887.02 —-> 1,511.47
 • Ισπανία 1,029.3 —-> 1,704.04
 • Σουηδία 1,348.87 —-> 2,138.16

⇒ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΕ: 1,005.07 —-> 1,801.6 ευρώ/1.000 λίτρα

⇒ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ: 998.16 —-> 1,830.03 ευρώ/1.000 λίτρα

Πετρέλαιο θέρμανσης: Η Ελλάδα πάνω από τον μέσο όρο της Ευρώπης

Προ φόρων η Ελλάδα έχει μία από τις χαμηλότερες τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης (754,4 ευρώ/1.000 λίτρα) όταν ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 925.5 ευρώ/1.000 λίτρα και στην Ευρωζώνη 920.05 ευρώ/1.000 λίτρα.
Μετά φόρων, σε 13 χώρες πωλείται ακριβότερα το πετρέλαιο θέρμανσης, ωστόσο και στην Ελλάδα η τιμή (1,298) φθάνει πάνω από τον μέσο όρο τόσο της ΕΕ (1,286.68) όσο και της Ευρωζώνης (1,272.93).

Τιμή πετρελαίου θέρμανσης προ και μετά φόρων:
 • Ελλάδα 754.4 —-> 1,298
 • Αυστρία 918.77 —-> 1,334.08
 • Βέλγιο 855.56 —-> 1,057.8
 • Βουλγαρία 781.52 —-> 1,334.19
 • Κροατία 855 —-> 1,095
 • Κύπρος 933.87 —-> 1,149.03
 • Τσεχία 882.52 —-> 1,169.86
 • Δανία 1,175.08 —-> 1,936.87
 • Εσθονία 1,068.67 —-> 1,352
 • Φινλανδία 1,045.97 —-> 1,639
 • Γαλλία 1,010.97 —-> 1,400.6
 • Γερμανία 892.38 —-> 1,230.5
 • Ουγγαρία 1,104.67 —-> 1,774.8
 • Ιρλανδία 852.66 —-> 1,095.05
 • Ιταλία 960.59 —-> 1,663.83
 • Λετονία 998.5 —-> 1,322.97
 • Λιθουανία 874.06 —-> 1,083.19
 • Λουξεμβούργο 861.87 —-> 1,076
 • Μάλτα 615.37 —-> 1,000
 • Ολλανδία 1,902 —-> 1,902
 • Πολωνία 1,051.89 —-> 1,354.41
 • Πορτογαλία 955.52 —-> 1,654
 • Ρουμανία 855.21 —-> 1,413.79
 • Σλοβακία –
 • Σλοβενία 823.06 —-> 1,151.75
 • Ισπανία 869.2 —-> 1,168.75
 • Σουηδία 783.38 —-> 1,431.18

⇒ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΕ: 925.5 —-> 1,286.68

⇒ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ: 920.05 —-> 1,272.93