31 Μαρτίου 2023

Ο Άρειος Πάγος έλεγξε... τον Άρειο Πάγο που έκανε 1.140 ημέρες για να εκδώσει μια απλή απόφαση... και τα βρήκε όλα τέλεια


Το Α1 Πολιτικό Τμήμα του Αρείου Πάγου έκανε 1.140 ημέρες, δηλαδή 3 χρόνια, ένα μήνα και 18 ημέρες, για να εκδώσει μια απόφαση που αφορούσε ένα απλό θέμα καθημερινότητας, χωρίς να είχε κάποιο δύσκολο ή πολύπλοκο νομικό ζήτημα.

Παρ΄ όλα αυτά, κρίθηκε από το Ανώτατο Πολιτικό Δικαστήριο -στο συντεχνιακό πλαίσιο που επικρατεί στο χώρο των δικαστών- ότι δεν υπήρξε καμία υπέρβαση του χρόνου της εύλογης διάρκειας της δίκης κατά την Ελληνική νομοθεσία, αλλά ούτε της χρονικής «λογικής προθεσμίας» που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). Κατά συνέπεια, σύμφωνα με την αρεοπαγιτική απόφαση δεν δικαιούται αποζημίωση ο πολίτης- εκπρόσωπος φαρμακαποθήκης που τόσο χρόνια ταλαιπωρείται χωρίς δική του υπαιτιότητα και ευθύνη.

Το μέτρο έκδοσης του χρόνου των αποφάσεων του Αρείου Πάγου, έχει καθοριστεί άτυπα με την απόφαση της Ολομέλειας του Ανωτάτου Πολιτικού Δικαστηρίου (απόφαση υπ΄ αριθμ. 1/2023), μέτρο το οποίο δεν ξεπερνά τον ένα μήνα. Συγκεκριμένα, στην υπόθεση αυτή των funds και των κόκκινων δανείων, η Ολομέλεια του Α.Π. με πρόεδρο την Μαρία Γεωργίου και εισηγήτρια την αρεοπαγίτη Κανέλλα Τζαβέλα, κατά πλειοψηφία (56-9) τάχθηκε υπέρ των funds.

Να σημειωθεί ότι η όλη χρονική πορεία της επίμαχης αυτής υπόθεσης της Ολομέλειας (συζήτηση, διάσκεψη και έκδοση απόφασης) εξελίχθη υπό το καθεστώτος των έκτακτων μέτρων προστασίας λόγω κορωνοϊού. Αναλυτικότερα, η επίμαχη απόφαση της Ολομέλειας του Α.Π., εκδόθηκε μέσα σε 20 ημέρες και συγκεκριμένα συζητήθηκε 26.1.2023, η διάσκεψη έγινε 9.2.2023 και η απόφαση δημοσιεύτηκε καθαρογραμμένη και θεωρημένη 16.2.2023.

Τώρα η υπόθεση της φαρμακαποθήκης που έφτασε στον Άρειο Πάγο αφορούσε την μη εξόφληση τιμολογίων που είχε εκδώσει φαρμακαποθήκη προς πελάτη της. Η υπόθεση αυτή δεν είχε καμία πολυπλοκότητα, ούτε κάποιο ιδιαίτερο και πολυδαίδαλο νομικό ζήτημα, ήταν απλά μια απλούστατη υπόθεση νομικής καθημερινότητας.

Η υπόθεση συζητήθηκε στο Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου στις 3 Δεκεμβρίου 2018. Η διάσκεψη των δικαστών έγινε 16 μήνες μετά, στις 15 Απριλίου 2019 και δύο χρόνια μετά, στις 21 Ιανουαρίου 2022 δημοσιεύθηκε η επίμαχη απόφαση (όχι καθαρογραμμένη και θεωρημένη).

Η φαρμακαποθήκη μέσω του δικηγόρου της Δημήτρη Αβαρκιώτη κατέθεσε αίτηση για δίκαιη ικανοποίησή της λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης, σύμφωνα με το νόμο 4239/2014, διεκδικώντας το ποσό των 40.000 ευρώ.

Το ίδιο Τμήμα του Αρείου Πάγου με την υπ΄ αριθμ. 2/2023 απόφασή του, με πρόεδρο τον αρεοπαγίτη Σταύρο Μάλαινο, απέρριψε την αίτηση για δίκαιη ικανοποίηση των εκπροσώπων της φαρμακαποθήκης λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης, επικαλούμενο ότι η καθυστέρηση έκδοση της απόφαση οφείλεται στην λήψη έκτακτων μέτρων λόγω κορωνοϊού.

Ειδικότερα, η απορριπτική απόφαση του Αρείου Πάγου αναφέρει ότι «τα νομικά και πραγματικά ζητήματα, που αντιμετωπιστήκαν, ήταν απλώς και όχι ιδιαζόντως δυσχερή, ενώ η γενόμενη μετέπειτα της συζητήσεως της αιτήσεως αναιρέσεως, προσωρινή αναστολή των εργασιών των δικαστηρίων της χώρας, λόγω λήψεως εκτάκτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού (COVID-19) δημιούργησε για λόγους έκτακτους και μη προβλεπόμενους, κυρίως, μετά την άρση της προσωρινής αναστολής, συσσώρευση εκκρεμών υποθέσεων και στο δικαστήριο του Αρείου Πάγου και τους υπηρετούντες δικαστές αυτού».

Κατόπιν αυτών, ό Άρειος Πάγος έκρινε ότι «το δικαστήριο εκτιμώντας το σύνολο των περιστατικών της υποθέσεως, με βάση και τα προαναφερθέντα κριτήρια κρίνει ότι το ως άνω χρονικό διάστημα ικανοποιεί τις απαιτήσεις της «εύλογης διάρκειας» της δίκης, κατά την έννοια των άρθρων 1 και 5 παράγραφος 1 του νόμου 4239.2014 και παραλλήλως τις απαιτήσεις της «λογικής προθεσμίας» κατά την έννοια της ΕΣΔΑ».