17 Ιουνίου 2024

📺Ποιος το γαμ@ει το ΔΣ;😜🤦🏻‍♂️ΒΙΝΤΕΟ


Απαντώντας σε ερώτηση «ποιος έχει δώσει άδεια για το Athens Pride» αφού το θέμα δεν είχε τεθεί υπόψη του δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 66 ν 4483/2017), ο Δούκας απάντησε ότι έδωσε άδεια ο ίδιος. 

Συνελόντι ειπείν, το φεστιβάλ διεξήχθη άνευ άδειας.


Πηγή: @GeorghyZhukov