08 Οκτωβρίου 2007

Αλαβάνος υπέρ ιδιωτικών παν/μιων...δώστα όλα ΑλέκοΌταν ο Αλέκος ήταν ευρωβουλευτής μετείχε στην «Επιτροπή Πολιτισμού, Νεότητας, Παιδείας, Μέσων Ενημέρωσης και Αθλητισμού» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η επιτροπή αυτή στις 24. Μαϊου 2002 συνέταξε μια έκθεση που περιελάμβανε ένα σχέδιο ψηφίσματος του Ευρωκοινοβουλίου «σχετικά με τα πανεπιστήμια και την ανωτάτη εκπαίδευση στον ευρωπαϊκό χώρο της γνώσης (2001/2174(ΙΝΙ)»

Διαβάζοντάς το βλέπουμε ότι ο Αλέκος όταν τα 'περνε από το Ευρωκοινοβούλιο ήταν:

- υπέρ της διακήρυξης της Μπολόνια!!!!
- υπέρ της αξιολόγησης των παν/μίων-παν/κών συστημάτων και
- υπέρ της χρηματοδότησης της έρευνας στα παν/μια από ιδιωτικές εταιρίες!!!!
- υπέρ των ιδιωτικών παν/μίων!!!!

Για να μην διαβάζετε όλο το κατεβατό (μπορείτε να το βρείτε εδώ) θα σας μεταφέρω εδώ τα κυριότερα σημεία του ψηφίσματος το οποίο εγκρίθηκε ομόφωνα από την Επιτροπή στην συνεδρίαση της 23. Μαϊου 2002 όπου παρών ήταν φυσικά και ο Αλέκος (για να μην χάσει και την αποζημίωση των συνεδριάσεων της Επιτροπής).

1. «5. πιστεύει ότι πρέπει να επιταχυνθεί και να ενδυναμωθεί η διαδικασία της Μπολόνια»

2. «7. πιστεύει ότι πρέπει να προωθηθεί μια παιδεία ποιότητας και μέγιστης προσπάθειας μέσω μιας εξωτερικής, διαφανούς και προσπελάσιμης στους πολίτες αξιολόγησης που θα τους επέτρεπε να λαμβάνουν αποφάσεις και συνιστά στην Επιτροπή, κατά την αξιολόγηση της ποιότητας των διαφόρων εθνικών πανεπιστημιακών συστημάτων,...»

3. «17. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν μια εταιρική σχέση με τις δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις ή τις τοπικές αρχές προκειμένου να βελτιωθεί η χρηματοδότηση των σπουδών διδακτορικού ή μεταδιδακτορικού επιπέδου»

4. «23. πιστεύει ότι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα αποτελούν μέρος του ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού συστήματος και συμβάλλουν στην ανάπτυξή του

Στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το σχέδιο ψηφίσματος ο Αλέκος πιστεύει ότι:

...«ο μαζικός χαρακτήρας της ανωτάτης εκπαίδευσης...οδήγησε στη μείωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας»!!! δηλ ο μεγάλος αριθμός φοιτητών έριξε την ποιότητα!!

...«η εξαιρετική αύξηση των φοιτητών, οδήγησε σε έλλειψη μέσων και σε περιορισμό των πόρων που προορίζονται για την έρευνα»

...«οι αντιρρήσεις για την αναγνώριση των τίτλων σπουδών και ο μικρός ενθουσιασμός με τον οποίο έγιναν δεκτά τα συστήματα εξωτερικής και διαφανούς αξιολόγησης καθυστέρησαν την προβλεπόμενη διαδικασία της Μπολόνια.»

...«πρέπει να υποστηριχθεί με σθένος η διαδικασία της Μπολόνια»...δώστα όλα Αλέκο

Τελειώνοντας ο Αλέκος μας ξαναθυμίζει για να μην το ξεχάσουμε ότι

«πρέπει να γίνει σαφής η ανάγκη συνύπαρξης δημοσίων και ιδιωτικών πανεπιστημίων. Τα πανεπιστήμια αυτά μπόρεσαν να συνυπάρξουν κατά τη διάρκεια της ιστορίας του ευρωπαϊκού διδακτικού συστήματος και, σήμερα, μπορούν να θεωρηθούν αλληλοσυμπληρούμενα, δεδομένου ότι η ιδιωτική εκπαίδευση μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους και να προσεγγίσει τομείς που δεν είναι πάντοτε προσπελάσιμοι στα δημόσια πανεπιστήμια»

Φαίνετε ξεκάθαρα ότι ο Αλέκος άλλα λέει έξω και άλλα μέσα...ειδικά οταν τσέπωνε και την αποζημίωση του Ευρωβουλευτή που με έξοδα γραφείου, συνεργατών, παραστάσεις και εισητήρια είναι πάνω από 25.000 ευρώ το μήνα...εντάξει τον καταλαβαίνω τον Αλέκο είναι πολλά τα λεφτά και για τόσα λεφτά και Μάαστριχτ υπογράφουμε και ιδιωτικά παν/μια ευλογάμε...

ΥΓ. Το post το αφιερώνω σε γνωστό μου κομμουνιστή (πραγματικού όχι ερμαφρόδιτου) που τραβάει τα μαλλιά του και απορεί πως κατάφεραν να καπελώσουν τις κοινητοποιήσεις των σπουδαστών όταν στα σχολεία και στα ΑΕΙ είναι παντελώς ανύπαρκτοι...α ρε Jimmy γέρασες και ακόμα δεν κατάλαβες ή δεν θέλεις να δεχτείς πως λειτουργεί ο κόσμος...