04 Μαΐου 2010

Να τη η μίζα προς τους νταβατζήδες για τη "στήριξη"Πολύ καλό το ανέκδοτο του Παπακωνσταντίνου και του ΓΑΠ:

Άρθρο 5 Σημείο 12 του νομοσχεδίου για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη της ΕΕ και το ΔΝΤ:

«Επιβάλλεται ειδικός φόρος στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση. Ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί της αξίας της διαφήμισης που υπολογίζουν τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις . Ο φόρος βαρύνει άμεσα τη διαφημιζόμενη επιχείρηση ή το διαφημιστή που μεσολαβεί και το τιμολόγιο εκδίδεται στο όνομά του...

Τον ειδικό φόρο εισπράττουν τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης και αποδίδουν στο Δημόσιο με μηνιαίες δηλώσεις που υποβάλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος αυτών, μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα κάθε μήνα, για τα έσοδα από τις τηλεοπτικές διαφημίσεις του προηγούμενου μήνα.»

Το ερώτημα είναι απλό:

Αφού ξέρεις ότι τα κανάλια και οι νταβατζήδες σου χρωστάνε τ' αντερά τους, από το αγγελιόσημο και δεν στα δίνουν... πως πας και τους λες να μαζέψουν και αυτό το φόρο και να στο δίνουν σε ένα μήνα;

Αφού έχεις πρόβλημα με τους νταβατζήδες και δεν μπορείς εύκολα να τους ελέγξεις και αφού λες ότι ο φόρος βαρύνει τους διαφημιζόμενους... γιατί δεν λες κατευθείαν να στον αποδίδουν οι ίδιοι που μπορείς και να τους τσακίσεις αν δεν στον δώσουν;

Γιατί βάζεις νταβατζήδες στο κεφάλι σου;

Το ερώτημα είναι ρητορικό ;) Εννοείτε ότι ξέρουμε όλοι γιατί βάζει τους νταβατζήδες σαν εισπράκτορες...