31 Αυγούστου 2011

Τι σημαίνει ο όρος "nee" στις αγγλόφωνες χώρες;

(Κρατήστε το για επόμενη ανάρτηση)

Αντιγράφω από το http://www.thefreedictionary.com/nee:

née also nee

adj.
1. Born. Used to indicate the maiden name of a married woman.
(1. Γεννηθείς σαν. Χρησιμοποιείται για να δείξει το πατρώνυμο μιας παντρεμένης γυναίκας)
2. Formerly known as.
(2. Τυπικά γνωστός σαν-χρησιμοποιείται σε καλλιτέχνες με ψευδώνυμο πχ.)

πχ. "Hillary Clinton nee Rodham" δηλ. Χίλαρι Κλίντον γεννηθείσα Ρόνταμ

Το nee υποδηλώνει λοιπόν στην αγγλική το όνομα με το οποίο γεννήθηκε κάποιος και το οποίο άλλαξε για διάφορους λόγους στη συνέχεια