Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2011

Απάντηση Ρέππα στην "κατηγορία" ότι "πέταξε" σε μια ημέρα 500.000 ευρώΤο υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ.λπ απάντησε στην ανάρτηση «Ποιός υπουργός "πέταξε" σε μια ημέρα 500.000 ευρώ ;;» ότι πρόκειται για έργα που είχαν εγκριθεί παλαιότερα (2007) και η εκτέλεσή τους βρίσκονταν σε εξέλιξη με αποτέλεσμα να καθίσταται υποχρεωτική η πληρωμή του ποσοστού 20% με το οποίο συμμετέχει το Κράτος (το υπόλοιπο το πληρώνει η ΕΕ). Διαβάστε την ανακοίνωση του Υπουργείου:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε καμιά περίπτωση ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δεν «χάρισε» χρήματα σε κανέναν, όπως θέλουν να παρουσιάζουν διάφορα ιστολόγια ή ραδιοφωνικοί παραγωγοί. Προκαλεί εντύπωση ποιος είναι ο λόγος διαστρέβλωσης της πραγματικότητας στην παρουσίαση ανάλογων θεμάτων.

Δύο αποφάσεις του που έχουν αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ για επιμορφωτικές δράσεις του Διαβαλκανικού Ινστιτούτου Διοίκησης και του Κοινωνικού Πολύκεντρου της ΑΔΕΔΥ, δεν είναι επιχορηγήσεις, αλλά προϋπολογισθείσες εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 – 2013», με την αρ. 5528/09.11.2007 απόφαση της Επιτροπής των Ε.Κ. για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Για την έγκριση των τομεακών προγραμμάτων, η Επιτροπή ως συμμετέχοντες έθετε, εκτός των κρατικών και ιδιωτικών φορέων, τους κοινωνικούς εταίρους.

Όπως είναι γνωστό, τα κοινοτικά κονδύλια καλύπτουν το 80% των εγκεκριμένων έργων και το υπόλοιπο 20% καλύπτεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Αν δεν καλυφθεί το ποσοστό αυτό, τα κοινοτικά χρήματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό, με αποτέλεσμα να χάνονται.

Για τον «σχεδιασμό ολοκληρωμένου μηχανισμού διαβούλευσης για την ενεργό συμμετοχή όλων των φορέων εκπροσώπησης εργαζομένων στη Δημόσια Διοίκηση», εγκρίθηκαν με την αρ. απόφαση 337/21-04-2010 προϋπολογισμός 2.061.275 ευρώ και για τη «βελτίωση και αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των μελών της ΑΔΕΔΥ», την ίδια ημερομηνία με την αρ. 338 απόφαση 732.512 ευρώ, στο Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης.

Επίσης με τροποποιημένες αποφάσεις στις 08-04-2011 (αρ.747) και 26-05-2011 (αρ.1408) προϋπολογίστηκαν 472.647 ευρώ και 325.975,70 ευρώ στο Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ για την «υλοποίηση σχεδίου επιμορφωτικών δράσεων και προγραμμάτων για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των μελών Νομαρχιακών Τμημάτων και Ομοσπονδιών της ΑΔΕΔΥ» και την «υλοποίηση ολοκληρωμένου μηχανισμού διαβούλευσης για την ενεργό συμμετοχή όλων των φορέων εκπροσώπησης εργαζομένων στη Δημόσια Διοίκηση σε επτά γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας», αντίστοιχα.

Ο Υπουργός δεν δικαιούται να αρνηθεί την έγκριση της αντίστοιχης δαπάνης για έργο το οποίο έχει ήδη εκτελεστεί, όπως προκύπτει από τα σχετικά παραδοτέα έγραφα εκτέλεσης του έργου.

Ως εκ τούτου, οι δύο αποφάσεις του νυν Υπουργού, συνολικού ύψος 479.000 ευρώ, έρχονται σε συνέχεια αποφάσεων που έχουν ληφθεί στο παρελθόν και αναφέρονται σε εκτελεσθέν έργο των παραπάνω δραστηριοτήτων, και μάλιστα μόνον μέρους του, κατόπιν εξονυχιστικού ελέγχου της Διαχειριστικής Αρχής. Δηλαδή, ουδεμία νέα απόφαση έχει ληφθεί για χρηματοδοτήσεις.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου