Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2011

ΠΑΣΟΚ Statistics: Αναθεώρησαν το ΑΕΠ... δηλ. το μείωσαν επί Καραμανλή και το αύξησαν επί Γιωργάκη!!!http://i.istockimg.com/file_thumbview_approve/7767516/2/istockphoto_7767516-recession.jpgΔεν τους κάθονταν καλά το ότι όπως δείχνουν τα στοιχεία του ΑΕΠ, ο Καραμανλής το παρέδωσε στα 235 δις και το πήγαν στα 220 δις, ενώ του χρόνου θα το έχουν πάει, σύμφωνα με το προσχέδιο προυπολογισμού, στα 215 δις ευρώ!! Έτσι έβαλαν μπροστά το σχέδιο και αναθεώρησαν τα στοιχεία προκειμένου να το μειώσουν για την περίοδο Καραμανλή και να το αυξήσουν για την περίοδο Γιωργάκη μήπως και συμμαζέψουν το τρελό νούμερο που βλέπει ο κόσμος και παθαίνει κόλπο: Χρέος, τέλος του 2009 127% (με όλες τις αλχημείες του τελευταίου τριμήνου) και τέλος του 2011 162% και τέλος του 2012 173%. Διαβάστε και την είδηση:

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή προέβη σε αναθεώρηση των αποτελεσμάτων των Ελληνικών εθνικών λογαριασμών για την περίοδο 2005-2010. Αυτή η αναθεώρηση αφορά κυρίως στην ένταξη νέων και επικαιροποιημένων πηγών στη διαδικασία κατάρτισης των εθνικών λογαριασμών.

Αποτέλεσμα αυτής της εργασίας είναι ότι έχει αναθεωρηθεί το επίπεδο του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) σε τρέχουσες αγοραίες τιμές, σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις Μαρτίου 2011, ως εξής: 2005 (-0,9%), 2006 (-1,1%), 2007 (-1,9%), 2008 (-1,7%), 2009 (-1,4%), 2010 (-1,2%).

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία, οι ρυθμοί ανάπτυξης (μεταβολές όγκου) του ΑΕΠ για την περίοδο 2006-2010 αναθεωρήθηκαν ως εξής: 2006 (σε +5,5% από 5,2%), 2007 (σε +3,0% από 4,3%), 2008 (σε -0,2% από 1,0%), 2009 (σε -3,2% από -2,0%), 2010 (σε -3,5% από -4,5%).

Ειδικότερα για το 2010, η αναθεώρηση του ρυθμού ανάπτυξης οφείλεται κυρίως στη μικρότερη μείωση της τελικής κατανάλωσης των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν τα νοικοκυριά (-3,6% σε σύγκριση με την προηγούμενη εκτίμηση -4,5%), στη μεγαλύτερη μείωση των εισαγωγών (-7,2% σε σύγκριση με την προηγούμενη εκτίμηση -4,9%) και στη μεγαλύτερη αύξηση των εξαγωγών (4,2% σε σύγκριση με την προηγούμενη εκτίμηση 3,8%).

Το μέγεθος αυτών των αναθεωρήσεων εμπίπτει στο σύνηθες εύρος αναθεωρήσεων που έχουν σημειωθεί σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι στο προσχέδιο του Προϋπολογισμού 2012 το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν του 2010 σε αγοραίες τιμές υπολογίζεται 230,1 δισ. ευρώ, ενώ η Ελληνική Στατιστική Αρχή το προσδιορίζει πλέον στα 227,31 δισ. ευρώ. Ακόμη δεν έχει διευκρινισθεί το εάν η θετική αυτή μεταβολή θα έχει επίπτωση στο δημοσιονομικό προγραμματισμό.

Για την αναθεώρηση η ΕΛΣΤΑΤ χρησιμοποίησε νέες εκτιμήσεις για πολλές δραστηριότητες με βάση τα αποτελέσματα βελτιωμένων στατιστικών ερευνών διάρθρωσης επιχειρήσεων σε διάφορους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, καθώς και νέων ερευνών στους κλάδους της ενημέρωσης και επικοινωνίας, διαχείρισης ακίνητης περιουσίας και επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Ακόμη, προχώρησε σε αναθεώρηση της τελικής καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών βάσει κυρίως των νέων αποτελεσμάτων της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών και στην εφαρμογή βελτιωμένης μεθοδολογίας για την εκτίμηση του σχηματισμού του ακαθάριστου παγίου κεφαλαίου σε κατοικίες, με χρήση νέων πηγών και μεθόδων. Ακόμη, χρησιμοποίησε νέες εκτιμήσεις για τις εισαγωγές και εξαγωγές πλοίων, με τη χρήση νέων πηγών για την καταγραφή αυτών των συναλλαγών.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου