13 Μαΐου 2012

Δε βγαίνει ο λογαριασμός!! Ακόμα και χωρίς τους τόκους...Δείτε τα συνολικά έσοδα και τα έξοδα του κράτους. Προσέξτε ότι τα ασφαλιστικά Ταμεία έχουν έσοδα 20 δις και πρέπει να ανταποκριθούν σε έξοδα 31 δις!!: