ΒΙΝΤΕΟ-Η Κανέλη του Σώρρα

Η κυρία με το λευκό μπερέ, αφού έδιωξαν τον παππά (που τον τρομάζει ο Δίας επειδή δεν είναι εβραίος), ορκίζει το καφενείο (όχι όλο είναι η αλήθεια) στο όνομα της "Ελίνον Σηνέλεφσισ": "Να διαλιθή ο κιταρικόσ ηστόσ μου αν παραβό τον όρκο"