26 Μαρτίου 2023

📺Μόλις φάνε τη φάπα αρχίζουν τα "Καικαι καικαικαι... θα το δούμε... εμ.... χμμμ... δεν το έχω δει"

 

Άδωνις σε Σταθάκη που ζητάει "μείωση ΦΠΑ όπως έκαναν άλλες χώρες σαν την Ισπανία": 

«Η Ισπανία μείωσε τον ΦΠΑ στα τρόφιμα και ο πληθωρισμός (τροφίμων)  αυξήθηκε 1,2%, η Ελλάδα δεν τον μείωσε και με τις πολιτικές μας ο πληθωρισμός (τροφίμων) μειώθηκε 0,9%»... χλάτς