31 Μαΐου 2010

Από τον Νοέμβριο είχε το υπουργείο Δικαιοσύνης τα χαρτιά για τους λογαριασμούς του Μαντέλη! Γιατί τα απέκρυψαν;Στις 6 Οκτωβρίου του 2009 εκδόθηκε η απόφαση από το δικαστήριο της Ελβετίας να σταλούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί που αφορούν το όνομα «ROCOS» στην Ελλάδα, έπειτα από σχετικό αίτημα που είχε υποβάλει η ελληνική Δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με νομικούς κύκλους που ασχολούνται με ανάλογες υποθέσεις, το αργότερο μέσα σε 3 με 4 εβδομάδες ο φάκελος με τα αντίγραφα των τραπεζικών λογαριασμών πρέπει να έφθασαν στο υπουργείο Δικαιοσύνης. Και από εκεί φεύγει το «δέμα» για μετάφραση. Η συνέχεια είναι να μεταβιβαστεί ο φάκελος με τους πρωτότυπους λογαριασμούς και τις μεταφράσεις στο Εφετείο Αθηνών.

Τα ερωτήματα που μπαίνουν και θα πρέπει ν' απαντήσει ο υπουργός Δικαιοσύνης κ. Χάρης Καστανίδης είναι πότε ακριβώς έφθασαν ο φάκελος για τον «ROCO» από την ελβετική Δικαιοσύνη και πότε διαβιβάστηκε στους εφέτες ανακριτές που έχουν τη δικογραφία της Ζήμενς και πότε διαβιβάστηκε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής.

Είναι κρίσιμες οι απαντήσεις γιατί τίθεται μέγα πολιτικό θέμα. Να σημειωθεί ότι μπλόκο στο άνοιγμα των τραπεζικών αυτών λογαριασμών επιχείρησε ο κουμπάρος του Μαντέλη, ο άνθρωπος δηλαδή που είχε ανοίξει τον λογαριασμό με την κατάθεση των πρώτων 200.000 μάρκων, τη... χορηγία της Ζήμενς, προσφεύγοντας στην ελβετική Εισαγγελία για να μη δοθούν τα αντίγραφα των λογαριασμών στην ελληνική Δικαιοσύνη.

http://www.paron.gr/v3/new.php?id=54586&colid=&catid=34&dt=2010-05-30 0:0:0