17 Ιουνίου 2012

Επικράτεια 58%: ΝΔ 30,16% και 130 έδρες

Δείτε τα μέχρι τώρα αποτελέσματα: