20 Ιουλίου 2012

Έτσι τα κατεφέρνω και εγώ: Κρατιέται εντός στόχου το έλλειμμα... επειδή το κράτος έχει φεσώσει όλο το ντουνιάΣτα 12.477 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού, στο πρώτο εξάμηνο του έτους, ενώ σε 3.317 εκατ. ευρώ ανήλθε το πρωτογενές έλλειμμα, παρουσιάζοντας βελτίωση έναντι των στόχων για έλλειμμα 14.878 εκατ. ευρώ και πρωτογενές έλλειμμα 5.267 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, μειωμένα κατά 1.563 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου εμφανίζονται τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 23.191 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, το διάστημα Ιανουαρίου - Ιουνίου 2012, το ύψος των καθαρών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 21.688 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας απόκλιση κατά 1.153 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (22.841 εκατ. ευρώ) του συμπληρωματικού προϋπολογισμού για το 2012.

H απόκλιση οφείλεται, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, στην υστέρηση των εισπράξεων Φόρου Εισοδήματος (κατά 909 εκατ. ευρώ) κυρίως λόγω των παρατάσεων που δόθηκαν στα φυσικά και στα νομικά πρόσωπα για την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012 έως τις 31 Ιουλίου 2012 και τις 8 Ιουνίου 2012 αντίστοιχα, στις μειωμένες εισπράξεις από φόρους συναλλαγών λόγω του περιορισμού της εγχώριας ζήτησης και τέλος στην υστέρηση των εισπράξεων από άμεσους φόρους παρελθόντων οικονομικών ετών και λοιπών άμεσων φόρων.

Τα έσοδα του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων διαμορφώθηκαν σε 1.503 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για 1.913 εκατ. ευρώ. Η απόκλιση από τους στόχους εξαμήνου κατά 410 εκατ. ευρώ οφείλεται σε καθυστερήσεις πληρωμών από Ευρωπαϊκά Κοινοτικά Ταμεία που αναμένεται να καλυφθεί στους επόμενους μήνες. Επίσης, μείωση κατά 3.964 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του συμπληρωματικού προϋπολογισμού 2012 κατέγραψαν οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για το πρώτο εξάμηνο του 2012, οι οποίες ανήλθαν στα 35.668 εκατ. ευρώ.