13 Σεπτεμβρίου 2012

ΦΩΤΟ-Πολύ μπροστά η Apple: Ήδη ξεκίνησε ο σχεδιάσμός του iPhone 10

Δείτε τις πρώτες σκέψεις για το iPhone 10: