20 Οκτωβρίου 2012

Άφαντοι 33.000 συνταξιούχοι του ΙΚΑ – Ποιοι κινδυνεύουν να χάσουν τη σύνταξη τους

  • Στις 33.000 οι συνταξιούχοι φαντάσματα του ΙΚΑ
  • Έχει ήδη προχωρήσει η αναστολή καταβολής των συντάξεων τους
  • Μαζικές επιστολές σε όλους τους συνταξιούχους του δημοσίου στέλνει το Λογιστήριο του Κράτους
  • Θα κόψουν μέρος ή ακόμη και ολόκληρη της σύνταξη σε όσους εργάζονται


Ακόμα και μετά την άτυπη παράταση στην οποία είχε προχωρήσει η διοίκηση του ταμείου μετά την ολοκλήρωση της απογραφής του ΙΚΑ, περισσότεροι από 33.000 είναι τελικά οι συνταξιούχοι φαντάσματα που δεν εμφανίστηκαν.

Το ταμείο έχει ήδη προχωρήσει σε αναστολή καταβολής των συντάξεων ενώ μέσα στους επόμενους μήνες θα διευκρινιστεί ποιος είναι ο αριθμός των συντάξεων "μαϊμού" προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία διεκδίκησης για την επιστροφή των χρημάτων. Στελέχη του ταμείου εκτιμούν ότι οι συντάξεις “μαϊμού" δεν θα είναι περισσότερες από μερικές εκατοντάδες.

Σε 4 – 5 μήνες θα είναι γνωστός ο ακριβής αριθμός των συντάξεων - "μαϊμού", ανέφερε ο διοικητής του ΙΚΑ, Ροβέρτος Σπυρόπουλος μιλώντας στην εκπομπή MEGA Σαββατοκύριακο, λέγοντας:

"Γενάρη, Φλεβάρη του 2013 θα μπορούμε με μια βεβαιότητα 90% να πούμε, 1.000, 2.000, 5.000 είναι αυτοί που σε ποσοστό 90% δεν είναι δικαιούχοι και θ' αρχίσουν να ψάχνουμε, να επιβεβαιώνουμε και να ζητήσουμε τα λεφτά πίσω".

Εν τω μεταξύ, ασφυκτικές είναι οι πιέσεις που ασκούνται στα ταμειακά διαθέσιμα του μεγαλύτερου ασφαλιστικού οργανισμού της χώρας καθώς όπως επεσήμανε ο διοικητής του ΙΚΑ, το ταμείο θα χρειαστεί τουλάχιστον 300 εκατ. επιπλέον χρηματοδότηση μέχρι το τέλος του χρόνου, με την προϋπόθεση ότι δεν θα αυξηθεί η ανεργία.

Την ίδια ώρα μαζικές επιστολές σε όλους τους συνταξιούχους του δημοσίου κοινοποιεί αυτές τις ημέρες το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Ούτε λίγο ούτε πολύ, η αρμόδια Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής, καλεί τους συνταξιούχους να δηλώσουν αν εργάζονται προκειμένου να τους κόψει μέρος ή το σύνολο της σύνταξής τους.

Όπως προκύπτει από το κείμενο της επιστολής, από την 1η Ιανουαρίου 2013, θεσπίζονται οι ακόλουθοι περιορισμοί:

• Μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας των συνταξιούχων, αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης που λαμβάνουν, εφόσον οι συνταξιούχοι αυτοί εργάζονται ως μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα ή αυτοαπασχολούνται (είτε στον ιδιωτικό, είτε στον δημόσιο τομέα)

• Μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους ηλικίας, το ποσό της μηνιαίας ακαθάριστης κύριας σύνταξης (πλην της επικουρικής και του οικογενειακού επιδόματος) που υπερβαίνει τα 30 ημερομίσθια του άγαμου ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, καταβάλλεται μειωμένο κατά 70%. Το όριο αυτό, προσαυξάνεται κατά έξι ημερομίσθια για κάθε παιδί που δικαιούνται οικογενειακή παροχή. Δηλαδή, αν συνταξιούχος εργάζεται και έχει ξεπεράσει το 55ο έτος της ηλικίας του θα χάνει το 70% του τμήματος τηγς σύνταξης που υπερβαίνει:

1. Τα 990 ευρώ αν δεν έχει παιδιά
2. Τα 1188 ευρώ αν έχει δύο παιδιά

Επομένως, συνταξιούχος με κύρια σύνταξη 2000 ευρώ ο οποίος δεν έχει παιδιά, θα χάσει περίπου 700 ευρώ από τη σύνταξή του αν δηλώσει (ή αν μαθευτεί) ότι εργάζεται.

Οδηγίες

Με την επιστολή, οι συνταξιούχοι που εργάζονται καλούνται, κατά περίπτωση, να ακολουθήσουν τις ακόλουθες οδηγίες:

1. Ως μισθωτός στον ιδιωτικό τομέα, θα πρέπει να προσκομίσει έως την 30η Νοεμβρίου 2012, αντίγραφο της σύμβασής του (επικυρωμένης από τον ασφαλιστικό φορέα) από την οποία να προκύπτουν η ημερομηνία έναρξης και ο εβδομαδιαίος αριθμός ωρών εργασίας τους «Στην περίπτωση που απασχολείσθε ως μισθωτός με μειωμένο ωράριο εργασίας και μέχρι 10 ώρες την εβδομάδα δεν θα έχετε καμία συνέπεια» αναφέρει η επιστολή

2. Ως αυτοαπασχολούμενος, είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, με έναν από τους παρακάτω τρεις τρόπους:
• Ως ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ
• Ως ασφαλισμένος στο ΕΤΑΑ
• Με την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων με βάση τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, θα πρέπει να προσκομίσει έως 30/11/2012 βεβαίωση της Δ.Ο.Υ από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς σας.

3. Όποιοι μετέχουν σε εταιρεία και έχουν οποιαδήποτε ιδιότητα πέραν του απλού μέλους, θα πρέπει επίσης να προσκομίσουν έως 30/11/2012, φωτοαντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας από την οποία να προκύπτει η ιδιότητά τους.