14 Ιουνίου 2013

Υποχρέωση της γενιάς μας, η αναδόμηση της Παιδείας

Μιχάλης Κ. Ντιναλέξης
ΟΝΝΕΔ Μεγάλης Βρετανίας

Η Παιδεία είναι ο θεμέλιος λίθος κάθε ελεύθερης κοινωνίας. Η εκπαίδευση γενικότερα είναι το εργαλείο για την διαμόρφωση των κοινωνιών, οι οποίες εν τέλει αντανακλούν το σύστημα εκπαίδευσης που ακολουθούν. Κοινωνίες χωρίς εκπαίδευση ήταν "βαρβαρικές", κοινωνίες με ελλιπή εκπαίδευση ταλανίζονται από ημιμάθεια που προκαλεί πολιτειακές δυσλειτουργίες, ενώ κοινωνίες με υψηλή εκπαίδευση γνωρίζουν πολιτειακή σταθερότητα και ουσιαστική μακροχρόνια πρόοδο. Έτσι, σε ολοκληρωτικά καθεστώτα το σύστημα εκπαίδευσης είναι βαθιά ελεγχόμενο και περιορισμένο, σε δημοκρατικές χώρες το σύστημα εκπαίδευσης τείνει να καθοδηγείται από επιστημονική αντικειμενικότητα και να αξιολογείται διαρκώς πάνω σε αυτή τη βάση, ενώ σε κράτη με περιορισμένες δομές, δεν υπάρχει σύστημα εκπαίδευσης.
Στη χώρα μας συναντάται μία στρέβλωση, απόρροια προηγουμένων δεκαετιών και ιστορικών καταστάσεων που έθρεψαν την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Η στρέβλωση, είναι το γεγονός πώς η Ελλάδα διαθέτει σύστημα εκπαίδευσης που δεν ανταποκρίνεται σε μια δημοκρατική και ελεύθερη κοινωνία. Κλειστό, χωρίς αξιολόγηση, με πρόχειρο σχεδιασμό, ασύνδετο με την αγορά κι ανεπαρκές για τις γνωστικές ανάγκες του πολίτη μια δημοκρατίας, δεν ανταποκρίνεται πλέον σε αυτό που χρειαζόμαστε.

Υπό αυτές τις συνθήκες, υποχρέωση των νέων και ειδικά της ΟΝΝΕΔ, είναι η διαμόρφωση και προώθηση των προτάσεων αυτών που θα διαμορφώσουν το σύστημα παιδείας που πραγματικά θα έπρεπε να διαθέτει η χώρα μας. Η ΟΝΝΕΔ θα πρέπει να πρωτοστατήσει και πάλι στους αγώνες για την πλήρη αναδόμηση της Εθνικής Παιδείας όλων των βαθμίδων. Πλήρη αναδόμηση και δημιουργία ενός νέου συστήματος εκ βάθρων, σμιλεμένου με τις αξίες της πατρίδας και του κοινωνικού φιλελευθερισμού, πέρα από περιττούς συναισθηματισμούς ή τοπικές σκοπιμότητες.
Είναι ευθύνη μας να συνδιαμορφώσουμε το σύστημα Παιδείας της επόμενης μέρας μέσα στο κύμα μεταρρυθμίσεων που προωθεί η παράταξη, μέσα από την εθνική προσπάθεια για την Ελλάδα που μας αξίζει, την προσπάθεια του Αντώνη Σαμαρά. Η παιδεία είναι ο κεντρικός πυλώνας των κοινωνικών διεργασιών. Μέσα από αυτή τροφοδοτείται και άρα διαμορφώνεται η αγορά και η οικονομία, και μόνο μέσα από αυτή μπορεί να γεννηθεί η ουσιαστική αξιοκρατία, η αξιοκρατία του νου. Ονειρευόμαστε μια Ελλάδα αξιοκρατική, δημοκρατική, φιλελεύθερη, παραγωγική. Μια τέτοια Ελλάδα μπορεί να υπάρξει μόνο με ένα αντίστοιχο σύστημα παιδείας και γι'αυτό και είναι ευθύνη μας να το δημιουργήσουμε.

Είναι ευθύνη μας να διαμορφώσουμε ένα σύστημα παιδείας διαδραστικό και όχι μονόπλευρο, ώστε να παρέχει ευκαιρίες και όχι μόνον απαιτήσεις. Ένα σύστημα παιδείας που θα αποτελέσει φυτώριο της ελεύθερης αναζήτησης της αριστείας, που θα αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης και δε θα αποτελεί ευκαιριακό εργαλείο γεωγραφικής ανακατανομής πλούτου. Ένα σύστημα παιδείας που θα ενισχύει την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα και δη μέσω της ενθάρρυνσης της δημιουργικότητας, μακριά από συνήθειες και ασχολίες ανάρμοστες ή και βλαβερές. Ένα σύστημα που θα κινητοποιεί τους νέους και δεν θα τους βάζει στο "ψυγείο" για χρόνια. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα σύστημα το οποίο δεν θα είναι πολυετές βάρος στην ελληνική οικογένεια. Θα είναι σύμμαχος και ενισχυτής της, η είσοδος των παιδιών της στο μέλλον.

Αυτός θα είναι ο σημαντικότερος ρόλος της ΟΝΝΕΔ στις ημέρες που έρχονται. Είναι ευθύνη των νέων, να γεφυρώσουν τις εμπειρίες του συστήματος που ζουν και έζησαν με τις εμπειρίες που διακρίνουν για το μέλλον τους, και να συμβουλεύσουν τους παλαιότερους με βάση τα βιώματα τους. Είναι το χρέος μας προς τα παιδιά που μας ακολουθούν και θα είναι πολύ σύντομα στη θέση μας. Μπορούμε να τα βοηθήσουμε...
Η ΟΝΝΕΔ έχει το μοναδικό προνόμιο να μπορεί να αποτελέσει την μόνη ουσιαστική γέφυρα του ακαδημαϊκού χώρου με την καθημερινότητα της κοινωνίας και την διακυβέρνηση του Α.Σ., παράγοντας σημαντικές προτάσεις. Η σύγκρουση με τα διάφορα -και πανίσχυρα- κατεστημένα δε θα είναι εύκολη. Όπως, όμως, απέδειξε ο Πρωθυπουργός, δεν είναι ακατόρθωτη...
Ο ρόλος της ΟΝΝΕΔ θα πρέπει να είναι η συνδιαμόρφωση της Εθνικής Παιδείας την οποία η χώρα χρειάζεται. Έτσι ώστε η οικονομία να ανθίσει από αυτή, με δημιουργικότητα, αποτελεσματικότητα, ανταγωνισμό, αξιοκρατία, καινοτομίες και πρόοδο. Έτσι ώστε η δημοκρατία μας να είναι πληρέστερη και οι πολίτες της να είναι ολοκληρωμένοι και έτοιμοι να ανταπεξέλθουν στις πολιτειακές τους υποχρεώσεις, να ενισχύεται η ευθυκρισία τους και η πολιτική τους αρετή.

Το σύστημα παιδείας σε μια χώρα με πολυχιλιετή παράδοση στις επιστήμες, τις τέχνες, τα γράμματα, θα πρέπει να είναι του υψηλοτέρου επιπέδου και να καθίσταται μια βιομηχανία, που θα συντελεί μάλιστα στην εισαγωγή, και όχι την εξαγωγή φοιτητών - που θα σταματήσει να εξορίζει τα παιδιά της.
Αυτή, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να αποδειχθεί η μεγαλύτερη πρόκληση της ΟΝΝΕΔ της γενιάς μας...