Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018

Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο για τη δημιουργία διοικούσας επιτροπής Ισλαμικού Τεμένους στην Αθήνα



Σύμφωνα με το Σχέδιο “απαγορεύεται να γίνονται διακρίσεις σε βάρος μουσουλμάνων που διαβιούν στην Αττική και ασκούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα στο Τέμενος ή επισκεπτών του Τεμένους ή τρίτων σε σχέση με τους υπόλοιπους της ίδιας κατηγορίας με αυτούς, λόγω ηλικίας, φύλου, φυλής, θρησκεύματος κλπ”

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται η δημιουργία ΝΠΙΔ για τη δημιουργία Διοικούσας Επιτροπής Ισλαμικού Τεμένους στην Αθήνα. Σκοπός του νέου Νομικού Προσώπου που θα μπορεί να αποκαλείται και ΔΕΙΤΑ είναι η διοίκηση, διαχείριση και συντήρηση του Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών που έχει ανεγερθεί στα όρια του Δήμου Αθηναίων για την κάλυψη των θρησκευτικών αναγκών των μουσουλμάνων που διαβιούν στην Αττική. Προσωρινά με βάση τις μεταβατικές διατάξεις θα στεγάζεται σε χώρο του υπουργείου Παιδείας Το Ν.Π.Ι.Δ. διαθέτει ιστότοπο, ο οποίος φέρει την προβλεπόμενη από το νόμο κατάληξη των δημόσιων υπηρεσιών του Κράτους (gov.gr). Η γλώσσα περιεχομένου του ιστότοπου είναι η επίσημη γλώσσα του Κράτους. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να καθορίσει παράλληλα και άλλες γλώσσες περιεχομένου.

Σύμφωνα με το Σχέδιο “απαγορεύεται να γίνονται διακρίσεις σε βάρος μουσουλμάνων που διαβιούν στην Αττική και ασκούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα στο Τέμενος ή επισκεπτών του Τεμένους ή τρίτων σε σχέση με τους υπόλοιπους της ίδιας κατηγορίας με αυτούς, λόγω ηλικίας, φύλου, φυλής, θρησκεύματος κλπ”.

Σε διαβούλευση έως τις 31 Μαΐου μπήκε του σχεδίου Π.Δ. «Οργανισμός Λειτουργίας του Ν.Π.Ι.Δ. «Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών» .Το υπουργείο Παιδείας, όπως υπογραμμίζει “μετά από πολύμηνη επεξεργασία από την Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων, θέτει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση σχέδιο Π.Δ. . «Οργανισμός Λειτουργίας του Ν.Π.Ι.Δ. «Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών»».

Ο υπουργός Παιδείας, Κώστας Γαβρόγλου, στο μήνυμά του αναφέρει:Τίθεται από σήμερα Τετάρτη σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος με τίτλο «Οργανισμός Λειτουργίας του Ν.Π.Ι.Δ. «Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών»»,

Σύμφωνα με το σχέδιο Η «Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών», η οποία συστήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3512/2006 «Ισλαμικό Τέμενος Αθηνών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 264), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και διέπεται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, του παρόντος οργανισμού, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και από τις κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν σε εκτέλεση του νόμου αυτού.

Έδρα του νομικού προσώπου είναι ο Δήμος Αθηναίων. Εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και δεν υπάγεται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

3. Η σφραγίδα του νομικού προσώπου είναι στρογγυλή, αποτελείται από το έμβλημα της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ» (εθνόσημο) περιβαλλόμενο από τρεις (3) επάλληλους και ομόκεντρους κύκλους. Στον εξωτερικό κύκλο αναγράφονται οι λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», στον μεσαίο κύκλο αναγράφονται οι λέξεις «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ» και στον εσωτερικό κύκλο οι λέξεις «ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΛΑΜΙΚΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΩΝ-Ν.Π.Ι.Δ.».

Τα πάσης φύσεως έντυπα και έγγραφά του Ν.Π.Ι.Δ. φέρουν στην επικεφαλίδα τους το «Εθνόσημο» και τις φράσεις "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ", "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – «Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών» στην επίσημη γλώσσα του Κράτους.

Για την αλληλογραφία του Ν.Π.Ι.Δ. εντός της Επικράτειας χρησιμοποιείται η επίσημη γλώσσα του Κράτους ενώ για την αλληλογραφία του Ν.Π.Ι.Δ. με χώρες της αλλοδαπής χρησιμοποιείται η αγγλική, γαλλική ή γερμανική ή οποιαδήποτε άλλη γλώσσα, ανάλογα με τη χώρα ή τον φορέα προς τον οποίον απευθύνεται το Ν.Π.Ι.Δ.

Διαβάστε εδώ το σχέδιο.

Ισμήνη Χαραλαμποπούλου
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου