24 Φεβρουαρίου 2014

Ο Βρούτσης νοικοκύρεψε τις συντάξεις: Έκοψε άλλες 1000 συντάξεις νεκρών-Μικρότερη του στόχου η χρηματοδότηση των ταμείων!

Μικρότερη από την προγραμματισμένη ήταν η ενίσχυση των ασφαλιστικών Ταμείων το πρώτο δίμηνο του 2014. Συγκεκριμένα, από το 16,7% της συνολικής κρατικής επιχορήγησης συντάξεων για το 2014, έχει απορροφηθεί το 16,5%.

«Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι είμαστε σε καλό δρόμο», δήλωσε ο υπουργός Εργασίας με αφορμή την ανακοίνωση των στοιχείων της 9ης έκθεσης του πληροφοριακού συστήματος «ΗΛΙΟΣ» που αφορά στις συντάξεις και τα προνοιακά επιδόματα για τον μήνα Φεβρουάριο και την απέδωσε στη "νοικοκυρεμένη" διαχείριση των κοινωνικών μεταβιβάσεων, με όρους διαφάνειας, δικαιοσύνης και αποτελεσματικότητας σύμφωνα και με τις κατευθύνσεις του Πρωθυπουργού, αλλά και όπως επιβάλει ο σεβασμός στα χρήματα και τους κόπους των ίδιων των εργαζομένων».

«Με την εφαρμογή του συστήματος «Ήλιος» φωτίζεται και χαρτογραφείται πλήρως κάθε πτυχή του συνταξιοδοτικού συστήματος και των επιδομάτων πρόνοιας, ενώ αποτρέπεται κάθε απόπειρα παραβατικότητας. Σήμερα, συντάξεις και επιδόματα πρόνοιας περνούν, πλέον, από την «τρύπα της βελόνας» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Βρούτσης.

Στο πλαίσιο αυτό, συνεχίζονται και οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις του πληροφοριακού συστήματος «ΑΡΙΑΔΝΗ», που δείχνει τις αλλαγές στην οικογενειακή κατάσταση και του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) Από τις διασταυρώσεις αυτές, προέκυψε η καταβολή αυτό το μήνα επιδομάτων σε 932 θανόντες και θα ακολουθήσει η άμεση αναστολή της καταβολής των επιδομάτων.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, από τη σημερινή Έκθεση και στο εξής, θα παρουσιάζεται κάθε μήνα η από την αρχή του έτους σωρευτική δαπάνη για συντάξεις και προνοιακά επιδόματα, προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή καταβολή των παροχών και να ελέγχεται ο ρυθμός απορρόφησης των κρατικών δαπανών.

Όπως προκύπτει από την έκθεση, ο συνολικός αριθμός των καταβαλλόμενων συντάξεων κύριων και επικουρικών, ανέρχεται σε 4.437.245. Από το σύνολο των συντάξεων οι 9.935 καταβάλλονται σε υπηκόους άλλων χωρών.

Η συνολική μηνιαία δαπάνη για συντάξεις τον μήνα Φεβρουάριο ανέρχεται σε 2.294.546.065,60 ευρώ, ενώ η αντίστοιχη δαπάνη για το πρώτο δίμηνο του 2014 ανέρχεται σε 4.586.482.162,35 ευρώ.

Σε ότι αφορά τα προνοιακά επιδόματα, ο συνολικός αριθμός των επιδοματούχων είναι 162.552 άτομα στους οποίους καταβάλλονται μηνιαία 171.198 επιδόματα.

Η συνολική μηνιαία δαπάνη για επιδόματα το μήνα Φεβρουάριο ανέρχεται σε 54.865.380 ευρώ, ενώ η αντίστοιχη δαπάνη για το πρώτο δίμηνο του 2014 ανέρχεται σε 110.308.192 ευρώ.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, «από τη σημερινή Έκθεση, η κατανομή συντάξεων ανά ταμείο και κατηγορία θα ομαδοποιείται πλέον και ανά εποπτεύοντα φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, ενώ θα παρουσιάζονται και στοιχεία που αφορούν στην κατανομή του πλήθους των δικαιούχων των προνοιακών επιδομάτων και του μηνιαίου καταβαλλόμενου ποσού ανά γεωγραφική περιφέρεια».

Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι το 29,6% των προνοιακών επιδομάτων που καταβάλλονται, αφορά σε δικαιούχους οι οποίοι παράλληλα λαμβάνουν και συντάξεις. Η πλειοψηφία των συνταξιούχων που λαμβάνουν ταυτόχρονα με τη σύνταξή τους και προνοιακά επιδόματα είναι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας. Μικρότερος είναι ο αριθμός των συνταξιούχων λόγω γήρατος και λόγω θανάτου. Τα επιδόματα που χορηγούνται σε συνταξιούχους λόγω γήρατος, κυμαίνονται από 300 έως-400 ευρώ.

Ο μεγαλύτερος αριθμός δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων εντοπίζεται στην Αττική (45.631 δικαιούχοι και 15.579 συνταξιούχοι) και την Κεντρική Μακεδονία (20.634 δικαιούχοι και 8.180 συνταξιούχοι).

Το 20% των συνταξιούχων που λαμβάνουν παράλληλα επιδόματα είναι ηλικίας μεταξύ 26 και 50 ετών, το 22% μεταξύ 66 και 5 ετών και το 23% μεταξύ 76 και 85 ετών.

Αντίστοιχα, το 29,6% περίπου των δικαιούχων που λαμβάνουν μόνο προνοιακά επιδόματα είναι ηλικίας έως και 25 ετών και το 36% μεταξύ 26 έως 50 ετών.

Σε ότι αφορά τις συντάξεις, το μέσο μηνιαίο εισόδημα από συντάξεις γήρατος ανέρχεται στα 939,74 ευρώ, ενώ η πλειονότητα των κυρίων συντάξεων βρίσκεται στο εύρος 500-1000 ευρώ.

Ακόμη, το 30% περίπου από τις κύριες συντάξεις γήρατος ξεπερνά τα 1.000 ευρώ .

Ο μεγαλύτερος αριθμός συντάξεων καταβάλλεται στην Αττική (1.705.747) και την Κεντρική Μακεδονία (727.039). Ακολουθεί η Θεσσαλία με 307.507 συντάξεις και η Δυτική Ελλάδα με 260.048.

Η πλειοψηφία των συνταξιούχων λόγω γήρατος (σε ποσοστό 19% του συνόλου) είναι ηλικίας μεταξύ 66-70 ετών με μέση σύνταξη που φθάνει έως τα 1.018,33 ευρώ. Σύμφωνα με τους συντάκτες της έκθεσης, για τον υπολογισμό του μέσου εισοδήματος από συντάξεις αθροίζονται στην κατηγορία σύνταξης γήρατος και όλες οι συντάξεις άλλων κατηγοριών (θανάτου, αναπηρίας) που ενδεχομένως λαμβάνει ένας συνταξιούχος.

Από το σύνολο των 9.935 συντάξεων που χορηγούνται σε υπηκόους ξένων οι 2.539 χορηγούνται σε υπηκόους Αλβανίας και 1.908 σε υπηκόους Βουλγαρίας, και 1.118 σε υπηκόους Τουρκίας.

Σε ότι αφορά τέλος τα ποσά σύνταξης που αντιστοιχούν σε κάθε Περιφέρεια σε σχέση με το αντίστοιχο ΑΕΠ για το έτος 2010 η μεγαλύτερη τιμή (17,5%) του λόγου ποσού σύνταξης προς ΑΕΠ παρατηρείται στην Περιφέρεια Ηπείρου και ακολουθεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας με τιμή 17,1%. Στην τελευταία θέση βρίσκεται η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με τιμή 7,8%.